Petice "Prevence místo represe"

(text petice adresované Parlamentu a vládě ČR)

My, níže podepsaní, požadujeme, aby se Parlament ČR a vláda ČR neodkladně zabývaly situací v boji s drogovými závislostmi a aby byl přijat komplexní protidrogový program, zaměřený především na boj proti sociálním příčinám a na prevenci vzniku závislosti na drogách.

K tomu navrhujeme zejména

a) přijetí opatření proti nezaměstnanosti mládeže a pro lepší uplatnění absolventů škol,

b) podporu rozvoji programů pro lepší využití volného času mládeže (výstavba a finanční podpora kulturních, sportovních a samosprávných klubových zařízení pro mládež)

c) novelizovat zákon 112/98 Sb. tak, aby nebylo kladeno rovnítko mezi narkomafie a oběti drogových závislostí,

d) podporu programům pro prevenci a léčbu drogových závislostí a pro reintegraci vyléčených narkomanů do společnosti.