P L Á C E K

K vnitrostranické diskusi o ekonomické části našeho programu
na základě IV. bodu usnesení VI. sjezdu SDS

Nejdříve dvě poznámky formálního rázu. Za prvé, z textu usnesení vypadla slova “a Programu Strany demokratického socialismu”. K jeho ekonomické části má směřovat diskuse. Za druhé, chci připomenout, že v úvodu letošního 1. čísla Emancipace jsem na základě usnesení CV vymezil rámec této diskuse. Jedná se o tři kroky: otištění návrhu profesora Kříže, diskuse po dvou liniích /ohlasy na podnět profesora Kříže na stránkách tohoto “Plácku” Emancipace a jeho projednání na členských schůzích/, vyhodnocení stanovisek na CV 27. října t.r. CV očekává, že příslušná stanoviska z regionálních organizací dostane nejpozději do 15. 10.

A nyní dvě poznámky k podstatě věci. Za prvé, několik slov k samotnému námětu profesora Kříže. Stručně řečeno, navrhuje se vytvořit koalici levicových stran k prosazení tří následujících cílů :

Opomíjím nevyváženost zdůvodnění uvedených tří částí, zvl. překvapující velestručnost posledního bodu. Druhý bod je ze zásadních důvodů naprosto nepřijatelný, souhlasím, co ve 2. čísle Emancipace o tom napsal s. Glembek. Navíc musím konstatovat, že se jedná o zcela nereálný návrh, při nejmenším proto, že v naší společnosti neexistují takové levicové strany, které by se mohly a chtěly spojit k  nějaké rozsáhlé a dlouhodobé spolupráci a ještě k tomu na takové platformě. Ale současně návrh obsahuje zajímavé náměty /papež, Roosewelt/ a racionální požadavek dobře regulované ekonomiky, což by se mělo objevit jak v našem volebním, tak i dlouhodobém programu.

A tím se dostávám k druhé věcné poznámce. Nezávisle na výsledcích diskuse k  námětu profesora Kříže, jsem nyní přesvědčen, že je třeba co nejdříve přistoupit k přepracování celého našeho programu z května r. 1998. A to z několika důvodů. Některé pasáže, např. o NATO a EU, již neodpovídají reálnému stavu věcí. Naopak řada nových závažných momentů, např. energetická politika, reforma armády apod., vyžadují dodatečné zásadní posouzení. Nejedna formulace se dostala do jiné polohy, vyžaduje jiné akcenty atd. Ale hlavní důvod k revizi programu spočívá, podle mne, v něčem jiném.

Každá politická strana, míní-li vážně své působení na politické scéně, potřebuje pro sebe a své potenciální voliče zformulovat minimálně tři druhy programových dokumentů – obecná politická a filosofická východiska své činnosti, dále vizi strategického cíle s uvedením cest k jeho dosažení a variantně koncipované volební programy s originálními návrhy řešení několika klíčových aktuálních otázek, operativně upravovaných dle časových a místních potřeb a konkrétních podmínek těch či oněch voleb, zohledňující “konkurenční” volební programy politických soupeřů a partnerů. Bohužel, náš program je nepříliš zdařilým souhrnem všech výše vzpomenutých typů programových dokumentů. Zaujímá operativní, dávno překonané, stanovisko k volbám r. 1998, současně definuje naše obecné principy /ale až příliš stručně/ a poněkud rozplizle formuluje dlouhodobý projekt společenské obnovy.

Proto musíme pro mimořádný sjezd SDS na jaře příštího roku připravit alespoň

S odstupem času se zdá , že zařazení tohoto bodu do sjezdového usnesení bylo poněkud nedomyšlené.

Mgr. Vladimír Seidl
1. místopředseda SDS