Svoboda odstoupil z funkce předsedy KSČM

Platforma Za socialismus uvítá v čele této strany Grebeníčka

Jiří Kouda

PRAHA - V pátek předloží Jiří Svoboda výkonnému výboru KSČM rezignaci na funkci předsedy této strany. Oznámil to ve středu na mimořádné tiskové konferenci.

Jiří Svoboda na tiskovce s číslem Dialogu.Na dotaz RP, zda i nadále zůstane členem KSČM, odpověděl, že ano, dokud se ve vedení nezačnou objevovat lidé s předlistopadovou minulostí, kteří přivedli stranu k bankrotu. „Svou vinu vidím v tom, že jsem se od prvopočátku měl chovat nekompromisněji a radikálněji,“ řekl.

Svoboda informoval, že novou stranu zakládat nebude. Kritizoval poslanecký klub LB. který nepodpořil návrh změnit název strany. Podle Svobody je tento postoj poslanců krátkozraký. Jako jeden z důvodů své rezignace uvedl, že na zasedání ÚV KSČM bylo z textu dopisu, který schválil výkonný výbor, z jemu nepochopitelných důvodů vyškrtnuto sousloví demokratický socialismus a zejména vynecháno, že cílem dopisu bylo podnítit diskusi o změně názvu strany. Ústřední výbor se tak podle předsedy vrátil k praxi neschopného ÚV z doby před listopadem 1989. Svoboda vyloučil možnost, aby jako předseda dále s takovým orgánem spolupracoval. Řekl, že ústřední výbor rozhodl proti zájmům řadových členů KSČM.

„Bohužel nemohu předsedat a vykonávat funkci za situace, kdy šíří marx-leninské kluby plátky s nadpisem Proti odrodilcům a proti zradě. Je to praxe, která je zavrženíhodnou reminiscencí minulosti. Nemohu předsedat straně, kde znovu vychází Dialog klubu marx-leninistů, který ostouzí všechny představitele vedení, jako je Mečl, Grebeníček, Ransdorf. Kde se vracejí autoři těchto tiskovin hluboko před listopad 1989,“ prohlásil Svoboda. Myšlenku, že by výkonný výbor jeho rezignaci nepřijal, označil za žertovnou, neboť tuto funkci vykonává dobrovolně, není za ni placen. Zároveň nevidí žádnou skutečnost, která by jeho rozhodnutí zvrátila.

V chodbě před zasedací místností se shromáždila skupina členů KSČM. Ve vzrušené diskusi jedni vyjadřovali podporu J. Svobodovi, zatímco druzí schvalovali jeho odchod z funkce. Po skončené tiskové konferenci se v klidu rozešli.

K rozhodnutí J. Svobody řekli:

J. ORTMAN, předseda poslaneckého klubu LB: „Pokud chtěl J. Svoboda prosadit myšlenku transformace strany, tak tímto krokem jí neposloužil.“

J. MACHALÍK, poslanec za KSČM: „S řadou vývodů J. Svobody souhlasím, ale utekl z boje, protože nebylo po jeho. Avšak posun členské základny je tak výrazný, že je jen otázkou několika týdnů trpělivého vysvětlování, aby byly změny realizovány. Já sám dloubou dobu jsem pro změnu názvu strany, ale nesouhlasím s metodami, které byly zvoleny. Jsem přesvědčen, že se nám do června podaří dosáhnout změny názvu na Stranu demokratického socialismu a že současně převedeme pod tuto stranu rozhodující část dnešních členů.“

J. HÁJEK, místopředseda klubu LB: „Individuální prezentace členů našeho klubu k názvu strany byly jednoznačné, ale jako klub jsme dali najevo stanovisko, že nesouhlasíme s žádnou zkratkou v proceduře. Když strana jednou dopustí, aby za ni rozhodovala sebemoudřejší skupina lidí, tak půjde do záhuby, ať se jmenuje jakkoli. Proto jsme na ÚV navrhovali za prvé zrušit platformu Za socialismus, za druhé svolat mimořádný sjezd, na kterém by se řešil nejen název strany, ale i stanovy, platformy a postavení poslanců ve straně. Tím, jak to J. Svoboda předložil, se choval jako věrchuška, kterou kritizoval. Co jsme jako klub neudělali a udělat nikdy nemohli, je stát se mocenským centrem.“

L. INDRUCH, předseda Demokratické levice: „Na úterním jednání vedení DL jsme se shodli, že pokud KSČM půjde v intencích svého 2. sjezdu, tak to Levý blok neohrozí. Pokud by byl opak, pak by to bylo i pro LB nepřijatelné. Věřím, že Štěpán, Obzina a Papež nemají v této straně šanci.“

„Odchod předsedy strany neznamená, že by se KSČM stala nedemokratickou stranou, ale právě svým přístupem k jeho odchodu bezpochyby prokazuje svou demokratičnost, otevřenost a názorovou snášenlivost.“ Píše se to v prohlášení místopředsedy M. Grebeníčka a tajemníků OV KSČM V. Nováka a J. Hlada, které poskytli RP. Dále se v prohlášení uvádí, že činnost této strany se nezastavuje a nezastavuje se ani proces transformace, jak byla založena na olomouckém sjezdu a potvrzena 2. sjezdem na Kladně.

Platforma Za socialismus podle vyjádření jejího mluvčího Papeže pro ČTK uvítá ve vedení KSČM místopředsedu strany Grebeníčka. Ten v rozhovoru pro ČTK označil vyjádření platformy Za socialismus za velké překvapení. Ze Svobodova rozhodnutí odstoupit, jak uvedl, je smutný.

Rudé právo, 11. března 1993