KSČM není stádo, které následuje svého berana

MÍSTOPŘEDSEDA KSČM JIŘÍ DOLEJŠ PRO PRÁVO:

* Proč by podle vás měli občané po dvanácti letech zase volit komunisty?

KSČM má perspektivu a může být pro mladé alternativou. Všechny ostatní politické strany si to už vyzkoušely. Naše odborné zázemí není složeno z koryfejů, kteří vzpomínají na zašlou slávu, ale jde io nestranické odborníky mladšího věku spolupracující také se členy jiných, především mimoparlamentních stran. Snad neřeknu nic tajného - konzultujeme s odborníky, kteří svá expertní stanoviska dávají jak nám, tak sociálním demokratům. Nevadí jim to, protože si uvědomují, že programově jsme si velmi blízko.

* A proč by voliči měli kroužkovat "dvojku" na pražské kandidátní listině, tedy vás, který se poprvé uchází o poslanecký mandát? V čem jste jiný?

Snad to nebude znít neskromně, ale třeba proto, že jsem představitelem toho proudu v KSČM, který je otevřen novým podnětům. Jsem schopen komunikovat nejen s představiteli ostatních proudů v KSČM, ale hlavně s představiteli jiných politických stran. Dobře vycházím i s občanskými sdruženími iodbory.

* Odlišujete se i tím, že máte v Praze dost netradiční billboardy. Proč?

Nejsme stranou stáda, které následuje svého berana a podřizuje se jedné šabloně. Moje nadstandardní kampaň dokazuje, že mám odvahu jít do rizika, neboť jsem investoval vlastní peníze. Návrh billboardu mi udělal Kája Saudek. Jsem tam s poloobnaženou dívkou česající čerstvé třešně. Nejenže se mi vždycky líbilo Saudkovo velké lidové umění, ale hlavně jsem rád, že na umělecké frontě jsou takoví lidé, kteří se nenechají zatlačit do kouta, když podpoří tu či onu politickou stranu či jednotlivce. Přestože jsem v politice dost dlouho, tak teprve v posledních týdnech se mi stává, že jsem na ulici oslovován především mladými lidmi, kteří mi vyjadřují sympatie. Tím, že KSČM vykazuje nyní vyšší preference, dostáváme se také z určité politické izolace, neboť k nám přicházejí noví zájemci o politickou práci.

* Kdy myslíte, že se zlomí blokace komunistů od ostatních politických stran?

Možná že jde o setrvačnost. Předchozí volby byly výrazně ve stylu vymezení vůči předlistopadovému systému, ale to už dnes nestačí. Pokud se občan od stran nedozví, jak prakticky budou realizovat své sliby, automaticky o ně ztrácí zájem. Dříve nebo později politici pochopí, že je třeba hledat společně řešení. Kdy dojde k onomu okamžiku zlomu, záleží i na osobnostech. Nebude to žádná dramatická změna ze čtvrtka na pátek. Přichází nová generace politiků, která s sebou nenese břímě minulosti, ale uvažuje o současnosti a hlavně budoucnosti. Určitě společnou řeč najde. Je to samozřejmě i záležitost KSČM. Signály o naší připravenosti a ochotě jednat vysíláme a jsme schopni i hledat kompromis. I pro mne platí pevná hranice našeho základního programu, ale i tak si myslím, že prostor pro využití mé komunikativnosti s ostatními politiky bude po volbách ještě větší.

* Podle vás už lidé začínají rozlišovat jednotlivé osobnosti v KSČM?

Jistě. Nové politické prvky se dostávají do povědomí lidí, a proto se musí komunisté vyvarovat toho, aby je krmili pouze předvolebními hesly. Musíme být schopni jednat, stát za svým programem, nebýt ale tak soběstřední. A hlavně dokázat po volbách podpořit i taková politická uskupení, která budou prosazovat sociálně odpovědnější způsob vládnutí, aniž bychom z toho měli nějaké konkrétní výhody.

* Která vládní koalice by vám tedy vyhovovala?

Jedna z alternativ je koalice ČSSD a lidovci…

* A co Unie svobody?

Spojenectví sociálních křesťanů a liberální pravice je velice nesourodé. Politici typu pana Rumla nejsou garancí silné sociální politiky…

* Ruml si ale vládu se soc. dem. představit umí…

Obávám se, jestli mu nejde spíše o vládnutí než o naplňování volebního programu.

* Máte představu o novém premiérovi?

Je na škodu, že se automaticky uvažuje o předsedovi politické strany. V čele sociálně odpovědného kabinetu by mohl být klidně někdo na úrovni poslance nebo místopředsedy Sněmovny. Za mladého komunikativního politika považuji například ministra vnitra Stanislava Grosse.

* Jaké chyby podle vás stále dělá KSČM?

Když se dokážeme s ostatními stranami dohodnout na komunální úrovni, tak je zapotřebí i na té nejvyšší úrovni ukázat, že nejsme pouze lidé zvláštního ražení, že nemáme monopol na pravdu, ale že chceme hájit sociální zájmy. I když ve volbách musíme být v konkurenčním stavu s každým, kdo usiluje o sociálně odpovědného voliče, tak nám to nesmí vytvářet do budoucna bariéry v komunikaci. Levice se do jisté míry musí rehabilitovat, zejména ta, která se nestydí za slovo socialismus. Jestliže se zatím u nás uměla dohodnout pravice, měla by to dokázat i levice, včetně neparlamentních stran, občanských sdružení a odborů.

* Brněnská městská organizace vás označila za škůdce KSČM kvůli kladnějšímu postoji k EU. Jak se s tím vyrovnáváte?

S názorem na EU nemám mezi našimi členy výrazné problémy, protože když jim dáte argumenty na stůl, rozumně uvažující chápou, že politika je také umění možného. Pokud se tyto argumenty snášejí, nalézám pro své postoje pochopení. Říkám jim, že se pohybujeme v reálných podmínkách a že právě kauza EU je jednou z těch, kdy je třeba některé překonané přístupy přehodnotit.

* Co konkrétně?

Například to, že se musíme umět pohybovat na evropském hřišti, že současný proces evropské integrace je rychlejší než proces socializace společnosti a že abychom vytvořili podmínky pro přechod k lepší společnosti, musíme spolupracovat s evropskými integračními strukturami. To není v rozporu s českým národním zájmem, pouze to vyžaduje, aby tento zájem byl vyjadřován ve vztahu k objektivní potřebě evropské integrace.

* V KSČM jsou také rozdílné názory na nákup gripenů. Ruku pro ně zvedli jen dva vaši poslanci. Teď si Sněmovna hlasování o těchto stíhačkách zopakuje. Jak byste se zachoval vy?

Několikrát jsem veřejně řekl, že jsem pro nákup gripenů, takže bych ruku zvedl. Stejně jako náš senátor Jaroslav Doubrava jsem si udělal malé referendum mezi členy a ti můj postoj potvrdili. Je mi ale líto, že předchozí vlády zablokovaly řešení, které by bylo ještě ekonomicky výhodnější. Například získat ruské migy za ruský dluh, a to v podstatě bezplatně. Jenom věřím, že se podaří sjednat takové podmínky, které nepovedou ke konkurenci výdajů na sociální výdaje, a že se podaří zrealizovat diskutované offsetové programy. To znamená, že z nich přijdou značné peníze do regionů, které jsou nejvíce poznamenány nezaměstnaností.

Jitka Götzová