Projevujeme se jako moralizující snílci

Rozhovor Dušana Třeštíka s Karlem Hvížďalou

Historik Dušan Třeštík, odborník na středověk a zvláště pak na Přemyslovce, rád cituje filozofa Karla Poppera, který řekl: "Třebaže dějiny žádný smysl nemají, můžeme jim přece nějaký dát." Jaký smysl jim dává Dušan Třeštík v posledních letech?
V zásadě se historik z našeho vývoje raduje a dodává: "To ani není možné se neradovat. Chovám hluboký obdiv k českému malému člověku. To si snad nikdo neuvědomuje, co český člověk dokázal."

Co jsme konkrétně za posledních dvanáct let dokázali?
Koncem roku 1989 jsme se najednou ocitli v úplně jiném světě, než v kterém jsme v roce 1948 "umřeli" nebo "usnuli". O tomto (tehdy sotva vznikajícím) novém světě jsme se něco málo dověděli, když se politická situace uvolnila, v šedesátých letech. Tehdy jsme byli ještě s Evropou srovnatelní, tolik jsme se jí nevzdálili.

Protože ještě fungovaly osobní lidské vztahy s podnikateli v Evropě. Na to se pamatuji z domova. Jen jsme se trochu otevřeli, už se v roce 1968 i mému otci ozývali bývalí kolegové z Holandska. Po roce 1989 nás nikdo neznal, byli jsme cizinci z Východu a museli jsme je přesvědčovat o samozřejmostech...
Jistě, až normalizace nás zcela odřízla od světa, který v té době zažíval totální a hlubokou proměnu, jež se pak nazývala globalizace, nová ekonomika či druhá moderna, která ničím nenavazuje na starou průmyslovou modernu, ale je něčím úplně jiným: zrodila se postprůmyslová společnost. A do tohoto nového světa jsme se probudili bez jakékoli přípravy, a přesto jsme se v něm dokázali do roku 1995 zorientovat. To je to, co si zaslouží obdiv, to z čeho se raduji. Bohužel pak nás postihla recese a deprese...

Ale to byl přirozený stav: po euforii přichází vždy frustrace a deprese...
Teď jsme se ale vzpamatovali a jsme už úplně normální Evropané, jenomže o tom tak úplně nevíme.

A možná se do toho českého kotlíku i trochu víc než ostatní v Evropě zavíráme.
Ano, ale nepřeceňoval bych to. Je to normální reakce na něco, co ještě neznáme. My jsme schopni se na Evropu adaptovat, jako jsme se dokázali adaptovat na postindustriální společnost, a to dokonce bez jakékoli přípravy. Zvyknout si na Evropu je proti tomu příjemná maličkost.

Probuzení národních zájmů není nacionalismus

Nemáte obavy, že akcentovaný nacionalismus posledních měsíců nás může vrátit zpět?
Řekl bych, že je rozumný, a především bych nehovořil o nacionalismu. Přesnější termín je asi probuzení a uvědomění si národních zájmů, a to je před tak zásadní změnou, jako je vstup do Evropské unie, naprosto normální. Vždyť celou Evropu můžeme definovat jen jako vyjednávací fórum národních zájmů.

Ale pak existuje taky pokus německo-francouzský upřednostnit regiony a propojovat Evropu pomocí regionálních zájmů.
To je pravda, ale ve Francii za tímto konceptem stojí jen pravice, Anglie, pokud ji vůbec Evropa zajímá, hájí národní zájmy, Itálie také a pak je tu blok malých států, který se vytvořil teď v Nice, který nás rád přijme. Evropa je podle mě ještě naprosto otevřený koncept. To, na čem se dohadují v Kodani, Evropu nedefinuje. Evropa je dnes euro a souboj dvou koncepcí: liberální a konzervativní. Konzervativci jsou pro univerzální stát - svatou říši bruselskou národa evropského - a liberálové jsou pro vyjednávací fórum národních států.

Vraťme se k národním zájmům. Nacionalismus a národní zájmy, to jsou přece dvě zásadně rozdílné kategorie...
To je pravda. Kdokoli si začne s nacionalismem, zahrává si s ohněm. Ptát se ale musíme po národu, ne po nacionalismu. My jsme dnes už občanský národ západního typu a k tomu přece nacionalismus nepatří, ten patří ke starému "kmenovému" národu. Nepereme se už, demokraticky vyjednáváme a k tomu potřebujeme vždycky toho druhého. Abychom se mohli definovat jako skupina, jako "my", potřebujeme toho cizího, nějaké "oni", třeba bruselskou byrokracii. Pokud s ním ale jednáme poctivě, nechceme ho podvést nebo se s ním prát, jsme zároveň jaksi i jím, naše identita zahrnuje i jeho identitu, bez něho bychom nebyli úplní. Naše dějiny jsou dějinami našich sousedů a naopak, říká jeden můj frankfurtský kolega a přítel. V současné době máme štěstí, že poprvé v historii nemáme v Evropě žádné vnější nepřátele, máme jen své nepřátele uvnitř. Je jich přibližně 15 až 17 procent v každé zemi. Ve Francii má Le Pen 17 procent, u nás komunisté 15 procent, svobodní v Rakousku měli víc, asi 27 procent. Pro všechny tyto lidi je nepřítelem cizinec, emigrant a ti, kteří je chrání, tedy sjednocující se Evropa a hlavně jejich vlastní stát, kterého se chtějí zmocnit. Druhým hledačem nepřítele jsou regiony, jak to ukazuje třeba v Itálii Liga severu, pro ně je hlavním nepřítelem jejich vlastní stát.

Náš největší handicap: nerealistické vidění reality

Neměli bychom si v tento moment přesněji definovat dnešní stát?
Nacionální stát 19. století je dnes privatizován a proměnil se v naháněče nadnárodních investorů, kteří přilétají a odlétají, zatímco státy musí sedět na svém místě. Jejich úkolem je starat se o politickou a sociální stabilitu a velice nákladnou infrastrukturu. Dnešní stát je jen stínem všemocných, suverénních, autoritativních států, které tu byly do první půlky minulého století. Ale tyto zbytkové národní státy nezaniknou, neboť přelétaví investoři potřebují někde přistávat a někoho, kdo by se o ně staral, aby měli kde tankovat. Je jen na nás, zda si je udržíme také jako vyjednavače a administrátory našich společných zájmů.

Vraťme se nyní k rozdílu mezi národními zájmy a nacionalismem. Jak byste ho definoval?
Ještě bych předeslal: teď, když hledáme "druhého", je největší šance obnovit osvícenský patriotismus, který se odvolával na lidstvo, osvícenecké ideály, kterými se poměřoval, i když v jiné podobě. Vlastenec byl kdysi ten, kdo ve své domovině uskutečňoval a prosazoval humanismus, pokrok atd. Ti "druzí" byli zároveň "my". U nás posledním takovým představitelem byl Bernard Bolzano.

Ale jeho myšlenky se u nás dodnes neprosadily. On nám přece vyčítal, že neznáme přednosti své vlasti, a proto se za ni stydíme, že v Čechách panuje nerovný stupeň vzdělanosti, a proto chybí "rovné" smýšlení, a že se má každý naučit řeči svého druha. Převedeno do dnešního jazyka: naučit se řeč sousedů a zvýšit počet studentů. U nás stále studuje nejméně lidí z Evropy...
Ano. Bolzano se neprosadil, vyhrál u nás nacionalismus (v tomto případě bez kladného, ale i záporného znaménka). Teď máme šanci navázat na Bolzana a na evropské hodnoty, na kterých se přece snadno shodneme: racionalismus, liberální pojetí svobody, historické kořeny v antice a křesťanství. Důležité jenom je, aby se z toho nestaly nezpochybnitelné, absolutní pravdy. Aby vše bylo kritizovatelné, protože jen tak to může fungovat a být živé jako pružný rámec pro pružná vyjednávání mezi lidmi, z nichž se sestává veškerý náš život. Všechny tyto věci je třeba chápat v historickém kontextu, to znamená kriticky. Historický kontext vše relativizuje. Jakmile tohle odmítneme, začnou platit fundamentalismy a jsme tam, kde jsme před dvanácti lety byli, politika i myšlení umřou, lidé mezi sebou přestanou vyjednávat a budou si jen nařizovat, zablokujeme se sami.

Ještě jednou bych se vrátil k rozdílu mezi národními zájmy a nacionalismem...
Hlavní rozdíl je v tom, že nacionalismus si chce podřídit svého občana a přikazuje mu výhradní loajalitu, kdežto národní zájmy definované jako patriotismus občanského národa toto nečiní, neboť na první místo klade něco obecně lidského, evropského (ale "vyjednaného", ne předem daného), takže se do něj umístí mnohem širší a svobodné názorové spektrum. Těmito společnými obecnými rámci se vymezuje ideově-politické vyjednávací fórum, to, čím by měla být Evropa. Podle toho bezpečně poznáme, kde nacionalismus začíná: mimo rámec. Koncept českého nacionalismu je převzat z Německa, které se stalo národem básníků a filozofů, tedy prý morálně vyspělejší entitou, protože bylo příliš slabé proti napoleonské Francii. Tento recept jsme převzali, vždy jsme se, "malí" a slabí, zdůvodňovali alespoň morálně. A přičteme-li k tomu české plebejství, dostaneme se k našemu největšímu handicapu: k nerealistickému vidění skutečnosti. My reálně nahlížíme šance rodiny, své životní příležitosti, ale jakmile se pohled dostane do roviny nás všech, projevujeme se jako moralizující snílci.

To je pravda: tvrzení euroskeptiků, že my Evropskou unii nepotřebujeme a můžeme se orientovat obkročmo na USA, je stejně utopické jako spoléhat se na bytosti z Blaníka.
Typicky nerealistický model, a aby to tak nevypadalo, tak se začneme odvolávat na věčnou mravnost a podobné abstraktní konstrukty. Ale díky tomu, že dnešní svět se organizuje jako internet, funguje na principu sítě, má nekonečné množství malých center, která se neustále mění, tak v něm začínáme - právě s tím svým malým realismem - dobře fungovat. Přece všechno životaschopné v Čechách a na Moravě jsme za těch posledních pár let museli vybudovat znova. Po komunistech tu zbyly neživotaschopné kolosy, které částečně již zkrachovaly a částečně ještě zkrachovat musí. Na podobném principu se brzy bude muset totálně přeorganizovat i naše akademie věd. Zatím funguje stejně jako v XIX. století, to už dál nejde. Bude muset mít řadu malých, pružných, proměnlivých center, která se budou utvářet jen za účelem splnění konkrétního úkolu, a pak se zase rozpustí. Dlouhodobě budou fungovat snad jen laboratoře a knihovny, a i ty se změní nejspíš v rozptýlený servis.

Politické osobnosti chybějí v celé Evropě

Jak se díváte na naši politickou scénu?
Řekl bych, že je standardní. Co tu chybí, jsou výrazné tvůrčí osobnosti, ale ony chybí už řadu let v celé Evropě. Poslední byli Khol a Tatcherová.

Čím myslíte, že to je?
Politika se vyprazdňuje, má stále menší manévrovací prostor, všechny strany se tlačí do středu, programy jsou nerozlišitelné. Rozdíly jsou jen na mediální úrovni: témata jsou nahrazena mediálními přestřelkami. Volič si nemá kde vybrat. Fenomén LePen se zrodil z tohoto stavu. Ten, kdo je aktivnější a nějak se odlišuje, se vždy ve stojatém rybníku a v prostoru uvolněném tradičními stranami tísnícími se okolo středu lépe prosadí. Stát ztratil rozhodovací pravomoci a hospodářství už může jen trošičku regulovat. Vládnout je stále těžší. Třeba v celé valem stárnoucí Evropě není nikdo, kdo by předložil nezbytně nutnou reformu penzijních systémů, politikům k tomu chybí manévrovací prostor.

Protože by ztratil přízeň voličů. A totéž platí o zdravotnictví...
Jasně. My tu máme špičková pracoviště a chudinské nemocnice, kde se s pacientem zachází jako s věcí.

Zůstaňme ještě u politiky: nestraší vás její vulgarizace?
Nejsou-li témata, politika se snaží být alespoň vděčná pro naše plebejské publikum. Politici jsou vlastně chudáci.

V čem jsou kořeny našeho tak často citovaného plebejství?
Po Bílé hoře jsme přišli o šlechtu, a ještě navíc jsme se ocitli mezi dvěma tábory, katolickým a protestantským. Byli jsme rekatolizováni a sebevědomý bohatý český národ, který se vytvořil v druhé půlce 19. století, byl hotov a na úrovni všech evropských národů, a proto se musel vymezit proti Habsburkům, i když vlastně moc nechtěl. Logicky bychom se měli stát protestanty, protože jsme byli neseni liberálními myšlenkami, ale stali jsme se pouze ateisty. Za to nemohou komunisté, to je starší. Protože jsme byli proti Rakousku, museli jsme být proti jeho spojenci, to jest církvi. Toto je důsledek. Nejsme ani katolíci, ani protestanti, ani liberálové, ani konzervativci.

Díky tomu, co jste zmínil, a díky neexistenci majetkové kontinuity jsme pro okolní svět těžko pochopitelní, a tudíž i těžko vypočitatelní...
Protože jsme propadli mezi protestantskou a katolickou půlkou Evropy. Nemáme ani dobře známé těžko snesitelné protestantské ctnosti, ani stejně dobře známé příjemně konzervativní katolické nectnosti. A neexistence majetkové kontinuity v Čechách je katastrofa a je to vidět hned, přejedete-li do Rakouska nebo do Bavorska, kde grunty jsou v držení rodu bezmála tisíc let. Kdyby nebylo Bílé hory, mohli jsme vypadat podobně. Přes nás stále přecházejí nějaké dějiny, my se schováme, a když pak vystrčíme hlavy, nic nemáme. Proto to plebejství.

Jaká nebezpečí na nás číhají dnes?
Že se nedokážeme v první fázi dobře usadit v Evropě. To je opravdu velké nebezpečí, že nebudeme dost aktivní, že budeme stále čekat, až nás někdo někam přistrčí, že nebudeme dost sebevědomí a že pro tuto cestu nebude dostatečná politická podpora. Že si politici neuvědomí, jak je to životně důležité.

Ale to první usazení v Evropě jsme již skoro propásli, ne?
Bohužel a je to strašné. Jsou třeba obrovské evropské fondy na nejrůznější průmyslové či vědecké projekty a nám skoro všechny tyto peníze utíkají, protože je neumíme čerpat. Není nic jednoduššího než se ocitnout mimo v tomto opravdu rychlém světě, kde vás vypnou stisknutím jednoho knoflíku.

Proč si toto naši politici neuvědomují?
Protože na to nemají, a ti, co na to mají, se vyčerpají v politikaření. Prosadit nějakou opravdu zásadní myšlenku je velice obtížné a málo populární a tomu se naši (a vlastně všichni) politici vyhýbají. V malé zemi je také samozřejmě vždy jen málo lidí, kteří by je podpořili, a to je další problém, který už závisí jenom na nás.

***

Dušan Třeštík

MF Dnes, 29.05.2002 - str. 08


Čtenářům lze pro barvitější vykreslení Dušana Třeštíka doporučit i přečtení jeho rozhovoru pro Revue IDnes z 15. 11. 1999 pod názvem "Pomníky uchovávají naši paměť, ale nejsou nedotknutelné".

Z rozhovoru vybíráme:

* Současné bourání pomníků však nemá s estetikou nic společného. Spíš se to jeví jako snaha po vymazání nepříjemné kapitoly.
Pomníky padají a jsou stavěny podle toho, za co se právě považujeme. Momentálně nevíme, jak se svou nejbližší minulostí naložit. Němcům trvalo také dlouho, než dokázali otevřeně mluvit o válce. Ve Španělsku byla uzavřena zase mlčenlivá dohoda po pádu Franka.

* Ale Franka nevykopali z hrobu, zatímco my jsme stěhovali svého času urny ze Žižkova. Netrpíme nějakou úchylkou, když tak rádi boříme pomníky?
Pomníky pro nás nejsou a nikdy nebyly tak důležité jako pro jiné národy. Vezměte si třeba francouzskou Marianne. Narodila se na konci devatenáctého století jako - to nebudete věřit - postava humoristických listů. Pak se však zcela vážně stala národním symbolem a je jím dodnes. Takhle daleko to u nás nikdy nedošlo a hlavně to nikdy tak dlouho netrvalo. My jsme k minulosti spíš lhostejněli.

* Nebylo by lépe pomníky, ať už nám jsou zrovna teď sympatické, či nikoliv, nechat tam, kde jsou a brát je jako dokument doby?
Jako historik bych měl říct, že to by bylo nejlepší. Ale jako člověk chápu, že to občas nejde. Pomníky jsou obrazem naší manipulace s dějinami, vlastně - ty manipulace utvářejí dějiny.

* To zní dost děsivě...
Ale i na to manipulování s fakty a událostmi musíte být kabrňák, génius. Vezměme si příběh Boleslava a Václava. Bratři se tehdy pohádali o to, jak vládnout. Šlo o to, jestli v Čechách založit stát, nebo zůstat jen u polokompromisu mezi kmenem a něčím jiným. Šlo o to vyzbrojit velikou armádu, po celé zemi postavit hrady a donutit lidi, aby těm hradům odváděli daně a živili tak armádu. Tu armádu pak vrhnout do výboje proti německé říši... Rozhodnout mohla jen vražda, jinak to nešlo. Boleslav zvítězil, podařilo se mu s velkou dávkou štěstí vybudovat stát, ale - na hradech byly postaveny šibenice a žaláře,věci až dosud neznámé. Toho za dobrého knížete Václava nebývalo, začalo se šuškat mezi lidmi. A Boleslav měl politické potíže. Jelikož však byl chytrý, věděl si rady a z mrtvého bratra udělal svatého. Jelikož byl geniální, své vraždy využil ještě dál. Potřeboval zrovna v Praze zřídit biskupství, a tak když žádal v Římě o povolení, argumentoval tím, že my, Čechové, máme přece prvního světce(!) mezi Slovany. A uspěl! Že dotyčného mučedníka sám sprovodil ze světa? To už pro ten příběh nebylo důležité.