Duel Neubert x Filip na iDnes 16. 5. 2002

xxx

      odpovězeno: 16.5. 2002 16:07:42

OTÁZKA: S. Filipe, čtete někdy Haló noviny? To snad ani není možné, co se tam objevuje za články. Zcela to degraduje tvrzení, že jste moderní levicovou stranou, protože spousta bývalých novinářů z Rudého Práva se tam snaží stůj co stůj ospravedlňovat minulý režim. Čte Haló Noviny i pan Neubert?

ODPOVĚĎ: F:Čtu Haló noviny pravidelně a souhlasím s tím, že některé články nepatří mezi to nejlepší z české novinářské produkce. Na druhou stranu ani ostatní české deníky nemají procento článků o moc lepších. Pokud se hlásíte jako kvalitní novinář, rád projednám s vedením a.s. FUTURA vaše angažmá. Přesto považuji za velice užitečné, že v těchto novinách existuje konfrontace s tzv. většinovým názorem ve společnosti.
N:Já čtu Haló noviny také pravidelně 2x - 3x týdně, ovšem v jejich elektronické podobě a musím povědět, že se za poslední dobu zlepšila jejich úroveň, především jazyková a stylistická. Zároveň je vidět, že je to jedno z mála posledních papírových médií v ČR, které nepratří zahr. kapitálu. Jinak ale podobně jako ostatní média i Haló noviny však dodržují strategii nepublikovat názory menších stran.


 

IV

      odpovězeno: 16.5. 2002 16:00:28

OTÁZKA: - je vám nějaký politik, bývalý člen KSČ, dnes pravičák, nesympatický svým převlečením kabátu ? - stojíte o spolupráci se Stranou zelených, která se nevyhýbá exkomunistům na své kandidátce ? - pro soudruha z SDS - kolik % Vašich kandidátů jsou bývalí členové KSČ a KSČM ?

ODPOVĚĎ: F:Obecně jsou mi nesympatičtí ti, kteří ze dne na den změní svůj politický názor a nejdřív militantně bojovali za jeden systém a pak stejně militantně bojují za ten druhý. O spolupráci se Stranou zelených stojíme. Ve většině evropských zemí jsou zelení stranou nové evropské levice.
N:V zásadě s tím souhlasím. Je třeba si při pohledu do minulosti uvědomit, že to byly s velkou pravděpodobností čistě osobní důvody a pravděpodobně zištné, které tyto lidi vedly k působení nejprve v KSČ a dnes ve stranách, jejichž politické směrování je naprosto opačné. Pokud jde o SZ nebrání nám nic ve spolupráci s ní, snad kromě obecné snahy obou stran podržet si do jisté míry svou identitu. Pokud jde o naše členy, nebudu-li rozlišovat ty, kteří byli vyloučeni kolem r. 1968, v období následujícím nebo odešli kdykoli po převratu v r. 1989, je nás fakticky 95%. To platí o členech strany. Pokud jde o kadidátku, je to asi 70%.


 

Cedok

      odpovězeno: 16.5. 2002 15:54:58

OTÁZKA: Pane Filipe, loni jste v Respektu řekl, že v roce 1951 bylo možné jezdit na zájezdy do kapitalistické ciziny třeba s Čedokem. Myslel jste to vážně?

ODPOVĚĎ: F:Nedělal jsem rozhovor pro Respekt, ale nevím o tom, že by žádný občan ČSR v r. 1951 nevycestoval a zase nevrátil. A Čedok funguje od r. 1920.


 

Venca

      odpovězeno: 16.5. 2002 15:53:35

OTÁZKA: Dobrý den, pane Filipe, proč má vaše strana takový úspěch v severních Čechách? Jakou politiku v tomto kraji chystá SDS? Děkuji

ODPOVĚĎ: F:Já myslím, že je to kvalitní členskou základnou a péčí místních zastupitelů a poslanců o starosti lidí.
N:S tím souhlasím a navíc je třeba povědět, že v Severních Čechách v podstatě v celém hnědouhelném revíru je sociální situace velmi tíživá. Důležité je i organizační zastoupení, jak právě zaznělo a to je v tomto regionu naše slabina. Snažíme se o podporu tohoto regionu jiným způsobem, a to podporou příhraniční spolupráce malých firem na české a německé straně.


 

Kajda

      odpovězeno: 16.5. 2002 15:50:32

OTÁZKA: Pro p. Neuberta: Má to cenu jít do voleb, když už je předem jasné, že nad 1% hlasů to nebude? Kolik % vlastně očekáváte?

ODPOVĚĎ: N:Jako politická strana jsme dospěli k názoru, že je třeba jít se svou kůží na trh. V tomto smyslu nemáme jinou šnaci a rozhodli jsme se do toho investovat jak peníze, tak svůj soukromý čas, protože je to prakticky jediná chvíle, kdy je nám v systému, který dospěl do jisté stabilizace, umožněno zveřejňovat své názory. V tomto smyslu máme výhradu vůči všem parlamentním stranám, že se na pokračování tohoto stavu podílejí a i od KSČM bychom čekali více kroků k otevření politického spektra i v situaci nebo právě proto, když je ostatními stranami tlačena do politického ghetta. Z toho, co jsem řekl je tedy jasné, že pro nás není ani podstatná hranice 1,5%, která nám teprve dává možnost získat krytí našich výdajů, ale možnost zveřejňovat své názory a oslovovat českou veřejnost.
F:24 hlasů nemělo možnost přehlasovat finanční i procentuální cenzus pro vstup do parlamentu.


 

Innocent Victim

      odpovězeno: 16.5. 2002 15:44:38

OTÁZKA: Prosím oba pány o konkrétní odpovědi : 1. Jakou střední školu a jakou vysokou školu jste vystudoval, v jakých letech ? 2. Já jsem byl považován na ZŠ za nejnadanějšího žáka ve třídě. Měl jsem samé jedničky. Na střední školu jsem v 70. letech nebyl přijat (z přijímaček jedničky), protože můj otec byl vyloučen z KSČ. Dodnes je můj život poznamenán nemožností vystudovat. Co vy na to jako komunisté ? KSČM je za 18 a SDS bez 2 za dvacet. Jsou to bolševické partaje, nástupníci KSČ, takže mi odpovězte, zda Vám není hanba kázat nám tisícům, jejichž profesní kariéra je poznamenána na celý život. Stydíte se aspoň trochu ? Nechtělo by to trochu pokory, omluvit se a odejít z politické scény ? 3. Jako čelní politici si jistě tykáte s angličtinou. Prosím, přeložte mo je jméno do češtiny. Děkuji. Čest Vaší práci.

ODPOVĚĎ: F:Gymnázium Trhové Sviny, maturita 1974, Právnická fakulta UJEP Brno 1978. Mluvím pouze německy a rusky. Vašemu fiktivnímu jménu rozumím, ale nijak jsem se na možná osobní mstě proti vám nepodílel. Nebo si myslíte, že mám vzpomínat, jak mého dědu v r. 1950 zavřeli v Leopoldově? A nebo, že moje matka není od r. 1972 členkou KSČ? Samé jedničky jsem měl naposledy v páté třídě.
N: 1) Gymnázium Wilhelma Piecka - 1974 a Matematicko-fyzikální fakulta - 1979. 2)Sám dnes nevím, jak to bylo s mým přijetím na VŠ, ale žádnou velkou souvislost tam nevidím, protože já jsem se na onu školu dostal taky se samými jedničkami a s drobným škraloupem tatínka, který emigroval, takže musím prohlásit, že v mém případě byl ke mně osud milosrdnější. Pravda je ta, že i já ze svého okolí znám případy lidí, kteří se na školu nedostali nebo dostali až po dvou letech čekání z důvodů, které mohly mít politický charakter. Jsem přesvědčen o otm, že v těchto případech fungoval princip osobní řekněme msty, ale dodneška se zlobím na systém, který to umožňoval. 3) Vaše jméno, které jste si pro tento chat dal, zní nevinná oběť.


 

TK

      odpovězeno: 16.5. 2002 15:34:07

OTÁZKA: Pro pana Neuberta: oslovujete se ve straně taky "soudruhu"? Čím se lišíte od komunistů, případně od sociálních demokratů?

ODPOVĚĎ: N:Oslovujeme se soudruhu a pokračujeme tím v tradici sociální demokracie, kterou jako i další považujeme za dobrou. Pokud jde o onu odlišnost, část už tady byla řečena. Systém, který existoval v Československu za socialismus principiálně nepovažujeme a přikláníme se přitom k definici, že to musí být systém, ve kterém je svobodný rozvoj jednotlivce bezpodmínečnou podmínkou svobodného rozvoje všech. V tomto smyslu považujeme za nutné, aby dál nebyla česká společnost pojmově matena a aby existovala společná snaha levice shodnout se na charakteristice uplynulého období. Jedině tímto způsobem je možné připravit fórum pro oněch 75% obyvatel naší země. Tady si myslíme, že je KSČM ledasčemu dlužna. Pokud jde o ČSSD, prakticky přijala soc. dem. stanovisko, že jiný svět není možný a i když se ztotožňujemes ideály levice soc. dem. odmítáme praktické kroky jejího vedení. Ještě bych pověděl, že je pro nás nepřijatelné chování ČSSD, které má snahu vymazat KSČM, ale fakticky i všechny malé strany z politické mapy ČR, jak asi před rokem prohlásil tiskový mluvčí pan Rouček.
F:Jediný dodatek. I v Evropském parlamentu a PSRE je soc. dem. oddělena od evropské levice, což nazančuje, že ČSSD už není levicovou stranou.


 

Lojza

      odpovězeno: 16.5. 2002 15:24:50

OTÁZKA: Dovedete si představit, že by ČR byl malým ostrůvkem socialismu uprostřed Evropy, obklopený EU ze všech stran? S kým bychom asi spolupracovali, s Kubou či KLDR?

ODPOVĚĎ: F:ČR nemůže být žádným ostrůvkem, musí spolupracovat nejen s nejbližšími sousedy, ale i se vzdálenými zeměmi. Připomínám, že hned čl. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech říká, že každý stát má právo na své společenské zřízení a právo na využívání vlastních kulturních a ekonomických hodnot a svého přírodního bohatství. Jsem pro rovnoprávnou spolupráci s těmi, kteří nevedou dobyvačné války.
N:Já si nedovedu v 21. století představit, že by ČR nekomunikovala se svým okolím a že by se jakýmkoli způsobem uzavřela. To je ostatně pro nás nepřijatelné. Socialismus si umím představit jako emancipační hnutí, které nebude znát hranic.


 

Jarin

      odpovězeno: 16.5. 2002 15:21:01

OTÁZKA: Soudruhu Filipe, proč je takový rozdíl mezi tím, co říkáte v médiích pro někdy až milion lidí a tím, co říkáte na mítincích pro pár tisíc lidí?

ODPOVĚĎ: F:Nevím o tom, že bych říkal něco jiného na uzavřeném místě a na veřejnosti. Skutečně bytostně nesnáším rozpor slov a činů.


 

Pindus

      odpovězeno: 16.5. 2002 15:19:52

OTÁZKA: Není vám dneska vedro???

ODPOVĚĎ: F:Je, ale není to tím, že sedím v on-line studiu.
N:No je, ale tady ve studiu je to o něco lepší, díky malému průvanu, který tady panuje.


 

Ladinek

      odpovězeno: 16.5. 2002 15:18:56

OTÁZKA: Myslím si, že socialismus a demokracie se vylučují. Byli byste ochotni akceptovat v případě vašeho volebního vítězství a začátku budování socialismu, že toho lidé mohou už za čtyři roky mít dost a budou opět volit pravici? Anebo by za čtyři roky už žádné volby nebyly?

ODPOVĚĎ: N:Podle mého názoru jsou to dvě strany jedné mince. Nás historie poučila, že není možný socialismus bez demokracie a dnes kolem sebe vidíme, že ani není možná skutečná demokracie bez socialismu. Pokud jde o ono volební vítězství, pokud jde o možnost jiných stran e volbách zvítězit, principiálně v tom nebudeme bránit. Budeme si jenom přát, aby politický zápas byl především soubojem dvou socialistických stran, které budou společně schopny oslovit 75% občanů.
F:Já si myslím, že se socialismus a demokracie nevylučují, naopak, že socialismus není možný bez demokracie a stejně tak není možné zužovat lidská práva na právo podnikat a přitom nezajistit právo na práci. I to je právo občana. Žel ke skutečné demokracii občanů máme stále daleko a přál bych si, aby žádná politická strana a tedy ani KSČM nemohla sama rozhodnout o volebním systému pro příští období. Hrátky okolo volebního zákona ukazují, že omezit vstup do parlamentu chtějí úplně jiné politické strany než je KSČM.


 

Tomš

      odpovězeno: 16.5. 2002 15:13:06

OTÁZKA: Co si představujete pod pojmem socialismus? Jak se díváte na dobu před rokem 1989? Byl tu socialismus nebo nebyl?

ODPOVĚĎ: F:Sociálně spravedlivou společnost a do r. 1989 to byl pouze první pokus o sociálně spravedlivou společnost. Socialismus máme ještě před sebou.
N:Já k tomu dodám, že to byl systém, který sice formálně odmítal kapitalismus, ale fakticky neprovedl jeho překonání a naopak v mnoha směrech používal struktury charakteristické i pro feudalismus.


 

V.Seidl,Žižkov

      odpovězeno: 16.5. 2002 15:11:01

OTÁZKA: Mám dva dotazy na oba "soupeře" 1/Jak hodnotíte éru panování V.Havla na Hradě 2/Nemůže rozháranost české levice optevřít cestu k moci českému Le Penovi?

ODPOVĚĎ: F:Mrzí mě, že se pan Havel nechtěl a ani nechce stát prezidentem všech občanů ČR a trochu mne uráží, že pravomoci, které má, není schopen používat a nemyslím tím pouze amnestie.2) KSČM dlouhodobě zastává názor, že je špatné hlasovat s někým nebo proti někomu a že je dobré hlasovat dobré pro něco nebo proti něčemu. Tím se klasické dělenní na levici a pravici omezuje a vítězí věcné řešení problému. To je jedna z cesta, jak omezit růst militantní pravice.
N:Já bych k tomu chtěl dodat, že bych od něj jako ostatně i od dalších představitelů politického života v ČR očekával chování, které bude všem občanům daleko více příkladem. To si totiž myslím, že je jedna z významných úloh politických elit. 2) Já si myslím, že na za tou otázkou se skrývá velký kus pravdy, protože pouze společná komunikace a jednání levice, může vést jednak ke společnému stanovení cílů a za druhé i praktických postupů při jejich dosahování. Roztříštění levice v tuto chvíli znamená neexistenci pro společnost ve velké míře přijatelných cílů na obzoru a tím se mohou uplatnit jednoduché představy pravice, vycházející z nižší pudové části člověka.


 

jarda 77

      odpovězeno: 16.5. 2002 15:04:46

OTÁZKA: chtěl bych se zeptat pana Filipa, jestli se nestydí být v KSČM ještě třináct let po revoluci?

ODPOVĚĎ: F:Ne nestydím, nemám za co. Nikdy jsem nikomu neublížil, ani do r . 1989 ani po něm. Vážím si těch, kteří nemění názor jako košili.
N: S věcí souhlasím a pokud jde o tu košili, změnili jsme pouze délku rukávu.