Duel Neubert x Pajerová na iDnes 24. 5. 2002

V.Seidl-Žižkovský

      odpovězeno: 24.5. 2002 13:32:33

OTÁZKA: Dvě otázky pro obě soupeřící stany 1/z tisku víme, že byla ustavena opoziční vláda mimoparlamentních stran. Jak se na tento fakt díváte? 2/Volební duel organizovaný na internetové stránce "idnes" vyvolává pochybnosti o jeho hodnověrnosti. Jeví se jako divadýlko režírované absurdním dramatikem s předem připraveným finálem : Vítězí prohradní Naděje a končí špatná nálada zásluhou recesní Balbínovy strany. Jak se na to díváte Vy ?

ODPOVĚĎ: P:Naděje se výrazně odlišuje od bloku malých stran, které spojuje výrazně pravicové přesvědčení, sklon k populismu a nevybíravé prostředky. Jestli sledujete úterní pořad Bez imunity na ČT1 asi jste si všiml, že o podávání mikrofonu mezi mimoparlamentními stranami se tam dohodli představitelé republikánů jedněch a druhých, Pravého bloku a dalších zvláštních stran a straniček. To, že někdo momentálně nesedí v parlamentu ještě neznamená, že by se tam choval demokraticky. Add 2. Duelu iDNES se účastním osobně a mohu dosvědčit, že zde nedochází k žádnému zkreslování mých výroků a pevně věřím, že ani hlasování. Jelikož máte přístup k internetu, hlasujte podle svého svědomí.
N:Vážený pane Žižkovský, pokud je mi známo, byla ustavena "prozatimní vláda", která má existovat pouze do červnových voleb a jejímž cílem je pouze odmítnutí některých volebních praktik našeho politického systému, jak tady ostatně bylo dnes z prohlášení zúčastněných stran citováno. Add 2. Mohu jenom organizátorům poradit, aby příště pro podobnou akci, kterou jinak chválím, stanovili pevnější a kontrolovatelnější pravidla. Jinak souhlasím s tím, že pokusy o jakýkoli zásah do našich názorů neexistovaly.


 

Tonda

      odpovězeno: 24.5. 2002 13:22:10

OTÁZKA: Proč se nejsou čeští komunisté schopni vyrovnat se svou minulostí?

ODPOVĚĎ: N:Asi by bylo správné, aby se k tomu vyjádřili oni. Nicméně nějakou poznámku, spíše subjektivní, k tomu mohu přičinit i já. Situace v Čechách a na Moravě se liší od ostatních zemí východní a střední Evropy. V okolních státech proběhla transformace komunistických stran většinou ve strany sociálně demokratické, v ČR byly podle mého názoru některé společensképrocesy dlouhodobě posunuty oproti okolí. Jen si vezměte,že rok 1968 v ČR přišel až 12 let po událostech v Polsku a Maďarsku. Tento posun existoval i na konci 80. let, kdy v těchto zemích probíhaly společenské změny, zatímco v Čechách stále ještě doznívala normalizace a společnost nevykazovala v zásadě žádné vnitřní pohyby. Po převratu v r. 1989 existovaly pokusy uvnitř organismu komunistické strany začít s její vnitřní transformací, ale tyto pokusy byly neúspěšné. Možná, že to souviselo s tím, že ve volbách získala KS relativně velké procento hlasů a tím nevznikl dostatečný tlak na významnější změnu politiky a navíc byly její vnitřní procesy zpomaleny tím, že i když nedošlok jejímu zákazu, byli její členové fakticky zahnáni do politického gheta a tím se chovali davově a hlavní jejich myšlenkou asi byla snaha o ochranu vlastní identity. Tolik můj názor.
P:Ve střední Evropě je opravdu trochu zvláštní situace. Je zde silná tradice sociální demokracie, k tomu se přidalo osvobození sovětskou armádou a romantická představa o panslavismu. Díky tomu u nás skutečně komunisté vyhráli po válce volby a 40 let pak ukázali, čeho jsou schopní. To, že ještě dnes nejsou komunisté schopni přiznat svoji viny, omluvit se obětem nebo je nějak odškodnit, ukazuje, že bude muset uplynout delší doba, než také u nás budeme mít levici podobnou té v Itálii nebo ve Francii. Za nebezpečné považuji, že naši komunisté přes všechna hesla o internacionalismu jsou plni české nacionalismu a to je sbližuje, jak s ODS, kde mají ostatní řadu bývalých soudruhů, tak s republikány, kteří na nesnášenlivosti vytvořili svůj program.


 

Tomáš Urban

      odpovězeno: 24.5. 2002 13:09:06

OTÁZKA: Proč je volič pro politické strany důležitější než občan?

ODPOVĚĎ: N:Milý Tomáši, když se takto ptáte, tak to určitě víte.
P:To je neštěstí nejenom naší politiky, že lidé, kteří jsou z našich daní placeni, aby se starali o obecný blahobyt se 4 roky starají o blahobyt vlastní nebo svojí rodiny a teprve pár týdnů před volbami část svého lupu rozházejí do volební kampaně, aby se znovu ke korýtkům dostali. Každý prostředek je k tomu dobrý, od Leony Machálkové přes antilopu až ke slibům modrého z nebe.


 

Martin

      odpovězeno: 24.5. 2002 13:06:21

OTÁZKA: Já bych také raději volil jiné než velké strany. Z nových stran (již od dob Unie Svobody) však na mne čiší bezbřehý amaterismus. Vy si to představujete jako Hurvínek válku!

ODPOVĚĎ: N:Milý Martine, váš problém spočívá v tom, že svět kolem sebe, tudíž i politiku, sledujete prostřednictvím médií a média, jak známo, nejen informují, ale i formují. Většina dnešních politiků na české scéně začínala jako amatéři a to, jak se vám jeví dnes, právě s těmi médii souvisí.
P:Milý Martine, tuto námitku občas slyším. Velké strany tady vytváří dojem, že politiku lze dělat pouze jejich tzv. standardními a tzv. profesionálními metodami. Vzhledem k tomu, že tři týdny před parlamentními volbani plných 40% lidí neví, komu dát důvěru a jestli se voleb vůbec zúčastnit, tyto metody očividně lidi znechucují a ženou je často do náruče extrémních stran, ať už jsou to Sládkovci nebo komunisté. Hodně teď jezdím po všech krajích Čech, Moravy a Slezska a lidé mi občas říkají, že jsou tak naštvaní, že snad budou volit znovu komunisty nebo republikány, které ostatně vede bývalý komunistický cenzor pan Sládek. Občas lidé používají pro naštvání i silnější výraz. Musím říci, že se jim nedivím, jenom jim zkouším říci, že komunisté měli už dost času na to, aby dokázali, co dovedou.


 

Jirka

      odpovězeno: 24.5. 2002 12:46:43

OTÁZKA: Dobrý den, chtěl bych se zeptat Moniky - co jste očekávala od akce Děkujeme odejděte ? Nebylo lepší tenkrát ihned založit stranu a bojovat se stranami opoziční smlouvy na politické scéně ? Není Vám líto, že to dopadlo tak, jak to dopadlo? Otázka pro p. Neuberta: Myslím si, že Vaše strana jde ruku v ruce s KSČM a nemá tedy na naší politické scéně co pohledávat, osobně bych se prosazoval za zákaz KSČM jako pokračovatele zločinecké organizace KSČ. Jaký názor na to máte Vy ?

ODPOVĚĎ: P:Jak jsem už řekla, situace v naší společnosti je tak vážná, že demonstrace, občanská nespokojenost, výzvy a petice mnoho nezmění ve střetu s dobře organizovaným bratrstvem smluvně opozičních stran. Trvalo nám 2 roky, než jsme propojili síly lidí z Děkujeme odejděte, Impulsu 99 a dalších iniciativ, než jsme napsali program nové strany, než jsme vybudovali regionální struktury ve všech krajích a než jsme dali dohromady týmy lidí, kteří v sobě našli tu sílu a odvahu postavit se dnešní moci. Víme, že je to práce na dlouho, že se do ní bude muset zapojit nejen naše "studentská generace", ale všichni ti, kteří se nechtějí smířit se stavem věcí. Nadcházející volby jsou příležitost dát svůj hlas Naději, která bude dnešní mocné nekompromisně sledovat a volat k odpovědnosti.
N:Pokud jde o SDS a KSČM, nevím od kud jste to "ruku v ruce" vzal. SDS jako demokratická levicová strana usiluje o spolupráci všech stran a je zásadně proti tomu, aby z ní byl kdokoli vylučován. Naše spolupráce s KSČM je "bohužel" na nízké úrovni a naše vztahy zejména s jejím vedením zůstávají dodnes nevyjasněné a zatížené minulostí. Pravda je ta, že na několika místech jsou naši členové na kandidátkách KSČM, ale je spíše výjimka než pravidlo. Spolupráce v tuto chvíli je možná pouze na nejnižší úrovni v rámci obcí a to se týká jak KSČM, tak ČSSD. Pokud jde o zákaz KSČM, neexistovala po převratu v r. 1989 politická vůle to učinit. Nejsem si jist, zda by to bylo tehdy situaci vyřešilo, ale ta možnost tady objektivně existovala. Problém podle mého názoru má daleko hlubší sociální povahu, podle našeho názoru v minulosti, a je to ostatně vidět i dnes, byly velmi významné struktury, které existovaly mimo KSČ, tj. nebyly bezprostředně spjaty s politickou stranou. Ten samý jev vidíme i dnes.


 

Jan Turek

      odpovězeno: 24.5. 2002 12:33:30

OTÁZKA: Máte rádi Medvídka Pú?

ODPOVĚĎ: N:Vzhledem k tomu, že mé dceři Adélce je 8 let, můj vztah k medvídkovi Pú je ve skrze pozitivní, i když musím konstatovat, že její žádosti o nákupy dalších kousků už polevily.
P:Tady musím souhlasit. Nečítávala jsem ho jen pro svou dceru, ale také kvůli sobě....


 

Tomáš Urban

      odpovězeno: 24.5. 2002 12:31:02

OTÁZKA: Proč si myslíte, že právě vy osobně máte české politické scéně co nabídnout?

ODPOVĚĎ: P:Vždycky jsem vycházela z toho, že za člověka nejlépe mluví jeho životopis, jeho osobní příběh. Já jsem zatím byla mluvčí studentského hnutí v listopadu 89, novinářkou, diplomatkou a občanskou aktivistkou. Sebe a svoji 14ti letou dceru Emičku jsem vždycky živila poctivě, dávala jsem si velký pozor na to, abych si nezvykla na žádné výhody a privilegia a abych zůstala svobodným člověkem. Dnes jsem vysokoškolská učitelka, věnuji se evropské integraci, protože věřím, že život v civilizované kulturní Evropě je budoucností této země. Svůj největší úkol vidím v tom, být dobrou matkou své dceři, spolehlivou manželkou svému budoucímu muži a člověkem, který snad ukazuje cestu svým studentům. Co se týče Naděje, mým největším úkolem je nacházet odvážné a poctivé lidi ve všech krajích naší republiky, tvořit z nich týmy a přesvědčovat je o tom, že změna je možná, že bude trvat dlouho, že je to běh na dlouhou trať, ale že společně k ní můžeme významně přispět.
N:Já si to nemyslím, já české politické scéně nic nenabízím. To, co nabízím a to platí pro celou naší stranu, že jsme měli dost dlouhou dobu možnost připravit si odpovědi na mnoho otázek a připravit řešení, která se týkají toho nejsložitějšího, totiž života člověka na této zemi a především ve společnosti ostatních lidí. V přeneseném slova smyslu tedy politické scéně "nabízíme" její ohrožení.


 

Tomáš Urban

      odpovězeno: 24.5. 2002 12:22:13

OTÁZKA: Jaký je váš recept na boj s korupcí?

ODPOVĚĎ: P:Korupce je jako plíseň, rozrůstá se všude a zasahuje všechna patra naší společnosti. Strany, které jsou dnes u moci, jí všechny podlehly. Každý má svého Macka, Lachnita nebo Kalouska. Proto boj s korupcí musí zahájit noví lidé, kteří v politice dosud nebyli, do žádného korupčního skandálu se nezapletli a řídí se etickým kodexem, který lze snadno kontrolovat. Proto jsou na kandidátních listinách Naděje lidé, kteří se angažovali ve studentském hnutí, Občanském fóru a občanských iniciativách, jako byly Inmpuls 99 nebo Děkujeme odejděte, současně však po celou dobu vykonávají své občanské povolání, jsou to odborníci, nestranící, nezávislé osobnosti, které nepotřebují politiku jako zdroj příjmů. Pokud tito lidé z Naděje dostanou mandát od občanů, budou usilovat o to, aby byly zrušeny všechny neoprávněné výhody a šokující platové rozdíly mezi těmi, kteří by měli zastupovat občany a mezi občany samotnými. Pokud někdo bere 7 až 10ti násobek průměrného platu, jezdí zadarmo veřejnou dopravou, stravuje se v parlamentní restauraci a je obklopen asistenty a pomocníky, je naprosto odtržen od normálního života občanů této země a těžko bude bojovat proti nespravedlnosti a korupci.
N:Vrátíme-li se ke korupci, rozhodně souhlasím s tím, že je to něco jako plíseň a v naději s Nadějí si myslím, že je třeba zvýšené hygieny, tj. výměny obnošených součástí systému. Navíc ale soudím, že likvidace příčin plísně musí souviset se změnou rozhodovacích mechanismů a prostředí, což jako jediné může zamezit jejímu dalšímu rašení. Rozhodovací procesy je třeba max. měrou přesunout ze státu na nižší úrovně až do obcí. V tomto smyslu vyzýváme všechny občany, aby se nepřestali zajímat o prostředí, ve kterém žijí a aby se aktivněji zapojovali do života svých obcí a nutili úřady ve svém okolí k větší otevřenosti a informování.


 

Štěpán

      odpovězeno: 24.5. 2002 12:10:25

OTÁZKA: Nemyslíte si,že se u nás těžce diskriminují malé strany?V médiích je to to samé,čtyři megastrany a ostatní ani ťuk.Jakákoli nová strana téměř nemá šanci na prosazení.Není ani zájem,v průzkumech se na to nikdo neptá.Nikdo nás neinformuje a když nikdo nic neví,tak je pak těžké se prosadit,nemyslíte?

ODPOVĚĎ: N:Milý Štěpáne, o diskriminaci se jedná určitě. Možná bych se bránil slovu těžce. V naší straně jsem nějakou dobu působil jako hospodář a tak mám dobrou představu o tom, k jakým výdajům jsou politické strany ze zákona nuceny. Jen si to vemte, strana musí mít sídlo a tudíž platit nájem, musí vést podle účetnictví podle zákona, to stojí peníze, musí si každoročně nechat dělat audit své závěrky, a auditoři nepatří mezi nejlevnější záležitosti. Na toto všechno strany žádné peníze nedostávají a jejich členové to fakticky musí hradit ze svého. Tím existuje praktický ekonomický tlak na to, aby se politické spektrum zjednodušilo ve prospěch etablovaných stran. Vedle toho existují politické mantinely, mám na mysli zejména hranici 5% pro vstup do PSP. I když chápu historické reminiscence na první republiku, nepovažuji tento systém za demokratický a cítím za potřebné zdůraznit, že existence této hranice se projevuje už i v průzkumech veřejného mínění, kdy je jejich výsledek ovlivněn a priori. Tím chci říct, že výsledky těchto průzkumů nevypovídají přesně o tom, jak program nebo chování té které politické strany rezonuje se zájmy a představami voličů.
P:Pokládám za skandální skutečnost, že 4 parlamentní strany, které v minulých volbách získaly dohromady pouhých 64% hlasů, zabírají dnes ve sdělovacích prostředcích 99% prostoru. V naší zemi tedy žije nejméně 36% občanů, jejichž názory nejsou ve sdělovacích prostředcích prakticky reprezentovány. Mafiánský politický systém je dnes zakonzervován také volebním zákonem, který si odhlasovaly strany, které se k moci dostaly v rámci opoziční smlouvy, na občany už dávno nemyslí a jejich hlavní zájem je, u této moci se pravidelně střídat. Navzájem se kryjí, a proto se ani milionové dluhy, nepřiznané sponzorské dary či zemřelí sponzoři v zahraničí zatím nestali důvodem pro návrh na pozastavení činnosti žádné z parlamentních stran. Ústředním problémem je svoboda médií. Mnoho novinářů se bojí podávat zprávy o Naději, protože by mohli přijít o zaměstnání. Velké vysílací společnosti se bojí, že by přišly o licenci, kdyby daly prostor novému hlasu. Klaus a Zeman tvrdí opakovaně, že toto je nesmysl, že nikdo se nemá čeho bát a že máme svobodná média. Veřejnost a my sami jsme skeptičtí. Využívám této příležitosti a vyzývám 3 politické formace, které již dnes jednají o vytvoření příští vlády, aby ukázaly svůj skutečný závazek prosazovat svobodu médií a vydaly vyjádření zhruba tohoto znění: Zavazujeme se, že odstraníme všechny politické vlivy na ČT, ČRo jako média veřejné služby. Zavazujeme se, že nadále nebudeme uplatňovat žádný politický vliv při udělování a prodlužování licencí soukromým médiím. Do 6ti měsíců připravíme takové zákonné opatření, aby financování politických stran osobami, které jsou držiteli nebo žádají o soukromou licenci, nemohli žádným způsobem dávat peníze politickým stranám nebo politikům osobně.


 

Vojtěch Benda

      odpovězeno: 24.5. 2002 11:50:58

OTÁZKA: Paní Pajerová,velmi mě znechutilo, jak jste zneužila akt odhalování památníku obětem komunismu pro vlastní agitku. Krom toho si myslím, že triko s logem, prvomájové mávátko a vůbec styl vašeho oblečení neodpovídal významu zmíněné události. Necítila jste se trapně? Pane Neuberte, považujete za legitimní takové metody kampaně i ve vaší straně?

ODPOVĚĎ: P:Milý pane Bendo, myslím, že političtí vězni nepatří žádné politické straně, a proto mě velmi znechutilo, že pražská ODS si z odhalení památníku Olbrama Zoubka udělala svoji předvolební akci. Celý prostor veřejného parku byl ohražen tak, aby se do něj nedostala veřejnost, na pódiu vykládali pánové Igor Němec, Jan Zahradil a Jan Bürgermeister o tom, že nic nesmí být zapomenuto, s čímž nelze než souhlasit. Jen aby se také nezapomnělo, že ODS je největší komunistickou organizací po KSČM a že to byla právě ODS, která nese zodpovědnost za rozkradení této země. Na akci bylo rozdáno jen pár pozvánek členům ODS, já jsem se o ní dozvěděla telefonicky od bývalých disidentů Jana Rumla a Jiřiny Šiklové. Považuji za nechutné, že květiny, které tam tito lidé položili včetně mojí, byly organizátory okamžitě odstraněny. Více v článku Jiřiny Šiklové na www.strana-nadeje.cz
N:Pokud jde o otázku pro mne, tak musím povědět, že na tom nevidím nic nelegitimního. S věcí jako takovou mohu nebo nemusím souhlasit, ale ve srovnání s řadou dalších případů, kterých se dopouštějí "velké" parlamentní strany, to za tak velký prohřešek nepovažuji. Pokud jde o nás, náš problém je spíše opačný. Řadu let jsme se nechovali jako politická strana, spíše jako politický klub, ve kterém jsme si vyjasňovali své názory na minulost a budoucnost a do politických střetů jsme nevstupovali. Teprve nyní ve chvíli, kdy nevidíme zájem těchto stran řešit problémy země, ale spíše své vlastní, rozhodli jsme se vstoupit do politického kolbiště. A k tomu už patří i reagování na aktuální společenské záležitosti.


 

Tomáš Urban

      odpovězeno: 24.5. 2002 11:40:37

OTÁZKA: Co je podle vás největší současný problém v ČR?

ODPOVĚĎ: N:Milý Tomáši, zvolil jste docela obtížnou otázku. Je celá řada problémů, které jsouspolu mnohdy provázány, ale budiž vyberu si jeden. Nejpodstatnější dnes je, abych dosáhli vyššího tempa růstu národní produkce. POdle nás to souvisí především s efektivitou velkých klíčových podniků, které se nepodařilo za 12 let nastartovat a z nichž velká část zůstává v červených číslech. Problém vidíme v tom, že může kdykoliv např. po vstupu ČR do EU dojít k politickému rozhodnutí státu tyto velképodniky uzavřít, a tím se formálně zbavit odpovědnosti.
P:Největším problémem je podle mě to, že lidé, kteří věřili v listopadu 89 v demokracii, slušnost a solidaritu, na polistopadovém vývoji často prodělali. Naopaklidé, kteří využívali již výhod minulého režimu, se velmi rychle zabydleli v tom novém. Každý z nás ví, že v každé vesnici a v každém městečku se ten největší darebák, který nikdy nepracoval poctivě, dnes prohání ve velkém autě a množí majetek. Z toho plyne pocit obrovské nespravedlnosti, rozčarování a ztráta důvěry. Myslím, že musí přijít změna, musí přijít noví lidé, kteří nám vrátí důvěru v to, že před sebou máme slušnou evropskou budoucnost.


 

Martin

      odpovězeno: 24.5. 2002 11:33:20

OTÁZKA: Paní Naděje, proč si myslite, že zrovna Vaší straně mají lidé uvěřit počestnost záměrů. A naopak: Pokud jste opravdu tak hodní, počestní a mírumilovní, nemáte v politice co pohledávat.

ODPOVĚĎ: P:Milý Martine, myslím si, že nám tu již dost dlouho vládnou stále ti samí lidé a důsledkem toho je, že se u nás nestřídá každé 4 roky pozice a opozice, jako je to v jiných evropských zemích. Ať dáte svůj hlas komukoliv ze čtyř velkých stran, vyjde to nastejno. Dnes to vypadá, že příští vláda i její podpora jsou již dojednány a volby mohou změnit jediné. Když dáte svůj hlas Naději, bude v parlamentu alespoň pár slušných lidí, kteří budou skutečně zastupovat zájmy občanů a volat stop! pokaždé, když politické strany se budou snažit uzavírat své obvyklé obchody. Nesdílím váš pocit, myslím si upřímně, že politika se dá dělat slušně a poctivě.


 

Jiri Krejci

      odpovězeno: 24.5. 2002 11:28:29

OTÁZKA: Milane, proc mate pocit, ze socialismus muze po desetileti budovani socialismu této zemi jeste neco prinest? Co konkretne? Moniko, nemate pocit, ze jsme se naopak nedostatecne vyrovnali s socialistickymi strukturami – velkymi statnimi podniky ci fabrikami zprivatizovanymi komunisty co je kdysi vedli, a ti dnes korumpuji politiky? Co s tim? Proc jste nevystoupila ze SSM?

ODPOVĚĎ: N:Důvod je jednoduchý, žádný socialismus se tu ve skutečnosti nebudoval. Moje žena tomu říkala léta šokyalismus, já bych asi hovořil o ruském modelu sociálního státu. Jediná snaha začít se socialismem v Čechách bylo v roce 1968 - tenhle pokus ale rozdrtily "reálně socialistické" tanky. Dnes je třeba začít především s aktivizací lidí.
P:Je mi hodně líto, že staré struktury bývalého režimu se nám plynule propojily se strukturami novými a společně se vrhly na budování divokého kapitalismu - tunelování bank a podniků, ovládnutí ekonomiky politikou, to jsou projevy nedostatečného vyrovnání se s minulostí...Proto Naděje jako nejmladší polit.strana má Etický kodex, který veřejně podepsali všićhni naši kandidáti - vylučuje se tam býv. členství nebo kandidátství v KSČ, Lid. milicích, spolupráce s StB a popisuje se tam přesně, jak vypadá konflikt zájmů. V SSM jsem byla řadový člen jako naprostá většina mých kolegů na VŠ - umožňovalo nám to organizovat rockové koncerty, vydávat studentské časopisy Kavárna a Situace a mimo jiné i uspořádat studentskou manifestaci 17.listopadu 1989. Díky tomu, že byla tzv. povolená, vyšly na ní poprvé od r. 1969 desetitisíce lidí do ulic...