Berlínská výzva
k založení Strany evropské levice

Společně za jinou Evropu - demokratickou, sociální, mírovou

V Evropě a ve světě roste odpor proti válkám, proti ničení sociálních systémů, zbrojení a tržnímu radikalismu. My, evropská levice, patříme mezi hnutí za jinou politiku. Jsme přesvědčeni o tom, že je možný jiný svět, jiná Evropa: demokratická, sociální, ekologická, feministická, mírová - Evropa solidarity.

Nazrál čas pro Evropskou stranu levice. Chceme ji založit ještě před konáním evropských voleb v roce 2004.

Jiná Evropa

Strana evropské levice

Strana evropské levice chce být alternativou dnes převládajícího stylu evropské politiky, nejenom navenek, ale také uvnitř. Mezi sebou chceme jednat transparentně, demokraticky, rovnoprávně. Společně chceme být přesvědčivější a politicky průbojnější. Víme, že to je možné jen tehdy, budeme-li si vážit svých politických zkušeností, názorů, tradic a politické kultury, budeme-li obnovovat a společně pečovat o jejich růst.

Při respektování plné samostatností, suverenity a individuální odpovědnosti všech partnerů se naše vztahy a spolupráce vyznačují otevřeností, respektem a tolerancí. Středem našeho myšlení a aktivity je člověk, nikoliv zisk a moc. Evropa je naším společným působištěm.

Chceme zpochybnit nadvládu zisku a překonat panství kapitalismu. Chceme jinou kulturu života, práce, výroby a rozdělování. Spojuje nás boj za mír, antifašismus, proti rasismu, za demokracii, sociální spravedlnost, feminismus, ekologie.

Začínáme, a zveme k prvnímu společnému kroku. Zůstáváme otevřeni všem, kteří se dosud nerozhodli nebo se rozhodli jinak. Hluboce si ceníme rozmanitosti forem spolupráce. Budeme je využívat k tomu, aby byl náš světadíl demokratický, sociální, životaschopný a mírový.

Berlín, 11. 1. 2004

Podpisy:(v pořadí dle originálu)

Estonská sociálně demokratická dělnická strana (Tiit Toomsalu, předseda)

Francouzská komunistická strana (Giles Garnier, člen výkonné rady)

Koalice hnutí levice a ekologie (SYNASPISMOS, Řecko) (N. Konstantopoulos, předseda)

Strana komunistické obnovy (PRC, Itálie) (Faustino Bertinotti, předseda)

Levice (Lucembursko) (Fred Heyar, člen národního koordinačního byra)

Komunistická strana Rakouska (Walter Baier, předseda)

Komunistická strana Slovenska (Karol Fajnor, místopředseda)

Spojená levice (Španělsko) (Pedro Marset, odpovědný za mezinárodní vztahy)

Komunistická strana Čech a Moravy (Miloslav Ransdorf, místopředseda)

Strana demokratického socialismu (ČR) (Jiří Hudeček, místopředseda)

Strana demokratického socialismu (SRN) (Lothar Bisky, předseda)

Německý originál na serveru PDS
Pro SDS přeložili Jiří Hudeček a Milan Neubert