Dopis 16 poslanců ČSSD

Vážený pane předsedo poslaneckého klubu ČSSD

Nikdo, komu jde o ČSSD, nemůže být se současnou situací strany a ve straně spokojen. To však není hlavním důvodem našeho znepokojení. O sociální demokracii bylo vždy známo, že nad úspěch své vlastní strany vždy stavěla zájem státu, národa, společnosti a obyčejných lidí v jejichž jménu a na ochranu jejichž zájmů sociální demokracie existuje. Dnes je však situace taková, že zájmy svých voličů - obyčejných lidí - nehájíme tak, jak jsme slibovali, ale co hůře: nehájíme je tak, jak je to nezbytné proto, aby lidé zcela neztratili důvěru nejen ve svůj stát a jeho demokratickou, politickou representaci, ale především aby neztratili víru v to, že právě sociální demokracie bude hájit jejich zájmy, jako to činila vždy ve své historii.

Dnes již nejde jen o současné volební preference a dokonce ani o výsledky všech nadcházejících voleb, ale jde o samotný smysl existence ČSSD v našem politickém systému! Neboť jaký je její smysl, pokud reformu veřejných financí děláme v podstatě jako US - DEU a sociální ohledy respektujeme hůře než KSČM? Jaký je smysl našeho vítězství v minulých volbách a naší současné vládní většiny, když v koaliční vládě každé sociálně citlivé a ohleduplné opatření musíme zaplatit ústupky v oblastech, které se až životně dotýkají zájmů našich voličů? K čemu nám je a hlavně bude sebekrásnější a sebelepší program, pokud nezískáme voliče pro jeho plnění. Jak v příští volební kampani odpovíme na otázku: proč vás mám volit?

Chceme se podílet na zřetelné, lidem srozumitelné politice ČSSD. Chceme, aby strana předem zveřejňovala stranická stanoviska a stranické postoje před koaličními jednáními, aby politické postoje a názory ČSSD mohli lidé posoudit a porozumět jim. Chápeme nezbytnost ústupků a kompromisů v koaliční vládě, ty však mohou být přijatelné, jen pokud bude zřejmé, co jsme požadovali a kam a proč jsme museli ustoupit. Měli bychom jasně říci, z kterých zásadních stanovisek nemůžeme ustoupit. Další zdražování životních potřeb občanů s průměrnými a podprůměrnými příjmy považujeme za vyloučené! ČSSD musí v dalším období prokázat, že je schopna zajistit důstojný život i obyčejným lidem, že obtížnou reformu veřejných financí jsme schopni vyřešit tak, aby lidé neměli dojem, že její důsledky dopadají hlavně na lidi práce a na ty nejpotřebnější a nejchudší.

Přestaňme neustále znepokojovat a popuzovat občany nepromyšlenými opatřeními nebo záměry (balené koblihy, zákaz vedlejších pracovních poměrů, placení v nemocnicích a lékárnách atd. atd.) Obnovme jednotu poslaneckého klubu v zásadních věcech, založenou na jednotě stanovisek, nikoliv na prázdném požadavku takové jednoty. Voláme-li však po jednotě v poslaneckém klubu, dosáhněme především jednoty ve vystupování našich členů vlády!

Zvažme, zda nelze novelizovat již některá přijatá opatření, jejichž dopad na občany je zvláště závažný - resp. zda taková opatření jsou opravdu nezbytná. Zveřejněme svůj vlastní návrh na řešení bytové politiky a nájemného, zdravotnictví, na daně a na všechny dalších oblasti života společnosti a získávejme pro takové návrhy občany. Zvažme, zda by nám v této v chvíli neprospělo obnovení institutu "odborných mluvčích" v těch resortech, které nejsou obsazeny našimi ministry, abychom mohli lépe vyjadřovat stranická stanoviska.

Nepotřebujeme v této chvíli programové a jiné konference! Potřebujeme návrat k našemu vlastnímu programu, trpělivé, ale rychlé hledání cesty k splnění alespoň jeho zásadních a podstatných částí. Proto, aby občané republiky viděli, že existence ČSSD má smysl a význam pro jejich každodenní život!

Považujeme tato témata za nesmírně důležitá, a proto v souladu s naléhavou potřebou obnovit vnitrostranickou diskusi si dovolujeme požádat předsedu poslaneckého klubu ČSSD svolat do konce tohoto týdne mimořádné zasedání klubu, které se bude těmito problémy seriózně zabývat.

10. 2. 2004