Prohlášení kolektivu Rudého práva

Občané, soudruzi, přátelé!

Redakce Rudého práva byla obsazena vojenskou jednotkou a postupně od 10. hodiny vyklizena. Pokud jsme mohli, setrvávali jsme na svých místech a pracovali. Ve 13.00 hod. ultimativně musí odejít všichni redaktoři, sazeči a tiskaři z areálu našeho vydavatelství.

Musíme dočasně přerušit vydávání našeho listu a doufáme, že ne na dlouho. Rudé právo bude bezvýhradně podporovat Dubčekovo vedení, bojovat za suverenitu našeho státu, za právo naší komunistické strany ve své zemi hledat vlastní cestu budování socialismu. Hlavním heslem obrodného procesu socialismu bylo

vrátit socialismu lidskou tvář!

Tomu zasvětíme všechno své úsilí. Víme, stejně jako vy všichni, že socialismus lidský se nedá budovat ve stínu dělových hlavní. Žádáme rezolutně představitele intervenujících států, aby odvolali svá vojska z našeho území!

Jsme dostatečně silni, abychom si své vlastní problémy řešili sami, a dostatečně odpovědni, abychom věděli, jaké jsou naše povinnosti internacionální.

Komunisté, občané, mládeži: semkněte se v nerozborné jednotě! S rozvahou, ale s neodchylným důrazem stůjte za svým presidentem, za svou vládou, za svou komunistickou stranou!

Bude-li třeba, Rudé právo bude opět vycházet i za cenu nebezpečí života jeho redaktorů.

Kolektiv Rudého práva

21. 8. 1968