Komunistickým a dělnickým stranám celého světa!

Soudruzi, Československá socialistická republika byla dnes proti vůli vlády, Národního shromáždění, vedení KSČ a všeho lidu okupována vojsky pěti států Varšavské smlouvy.

Vzhledem k tomu, že budova ÚV KSČ, kde zasedá předsednictvo ÚV KSČ, je obsazena okupačními vojsky, obrací se městský výbor KSČ v Praze ke všem komunistickým a dělnickým stranám:

·       Soudruzi, protestujte proti tomuto bezpříkladnému porušení socialistického internacionalismu!

·       Žádejte ústřední výbory komunistických stran SSSR, Polska, Madarska, Bulharska a NDR, aby přes dočasnou přítomnost okupačních jednotek nebyla paralyzována činnost ÚV v čele s A. Dubčekem a činnost Černíkovy vlády!

·       Žádejte okamžité stažení okupačních vojsk!

·       Vyzýváme vás, abyste uvážili potřebu okamžitého svolání porady komunistických a dělnických stran, která by zaujala patřičné stanovisko k aktu bezpráví vůči československému lidu a jeho KSČ.

MV KSČ v Praze, 21. srpna 1968