Předsedům vlád a předsedům parlamentů SSSR, PLR, MLR, NDR, BLR

Předsednictvo Národního shromáždění vyjadřuje hluboký a zásadní nesouhlas s postupem spojeneckých vojsk, která dnes začala bezdůvodně obsazovat naši zemi. Došlo tak k porušení suverenity našeho státu, které je naprosto nepřípustné v našich vzájemných vztazích.

Žádáme Vás co nejnaléhavěji v okamžicích, kdy se na ulicích Prahy ozývají výstřely, abyste dali ihned rozkaz k okamžitému stažení všech vojsk z území ČSSR.

V Praze 21. 8. 1968 Předsednictvo Národního shromáždění

Přítomni:

Fierlinger Zdeněk

Zedník Josef

Valo Jozef

Žiak Andrej

Petrusová Antónia

Pospíšil Antonín

Hofman Leopold

Kučera Václav

Pelikán Jiří

Poledňák Alois

Lacina Jiří

Géryk Rudolf

Bichler Antonín

Bílková Jarmila

Čáp Josef

Laštovička Bohuslav

Borůvka Josef

Miková Marie

Generální tajemník NS: Vladimír Kaigl
Tajemník předsednictva NS: Oldřich Kučera
(Materiály Národního shromáždění)