Provolání předsednictva ÚV KSČ z 21. 8. 1968

Všemu lidu Československé socialistické republiky

Včera, dne 20. srpna 1968 kolem 23. hod. večer překročila vojska SSSR, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice ČSSR. Stalo se tak bez vědomí presidenta republiky, předsednictva Národního shromáždění, předsednictva vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a bez vědomí těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo se přípravou XIV. sjezdu strany. Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor, protože obrana našich státních hranic je nyní nemožná.

Proto ani naše armáda, Bezpečnost a Lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země. Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejen základním zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva.

Všichni vedoucí funkcionáři strany a Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členy svých orgánů zvoleni podle zákonů a jiných nařízení platných v ČSSR. Ústavními činiteli je okamžitě svoláno zasedání Národního shromáždění, vlády republiky, a předsednictvo ÚV KSČ svolává plénum ÚV strany k projednání vzniklé situace.

Předsednictvo ÚV KSČ


Předsednictvo ÚV KSČ odhlasovalo text  provolání v noci z 20. na 21. srpna 1968 většinou hlasů proti čtyřem (Biľak, Kolder, Rigo, Švestka) krátce po 1.00 hod. Kolem 1.00 hod. už vyzval Čs. rozhlas v Praze posluchače, aby čekali u přijímačů na důležitou zprávu ústředního výboru KSČ. Text byl oznámen Čs. rozhlasu mezi 1.15 a 1.30 hod. Poté byl ve vysílání Čs. rozhlasu až do dvou hodin několikrát přečten. Na pokyn ředitele Ústřední správy spojů Karla Hoffmanna však byl z provozu vyřazen vysílač na středních vlnách, takže většina posluchačů slyšela jen část první věty provolání. Celý text byl slyšet pouze v pražském rozhlasu po drátě.