Prohlášení sekretariátu ÚRO a předsedů ÚV odborových svazů

Sekretariát Ústřední rady odborů se zabýval na společné schůzi s předsedy ústředních výborů odborových svazů a vedoucími pracovníky ÚRO a ÚVOS situací, která vznikla obsazením našeho území spojeneckými vojsky Varšavské dohody.

Účastníci společné schůze se v této vážné situaci plně staví za presidenta republiky L. Svobodu, za vládu ČSSR, vedenou inž. Oldřichem Černíkem, za Národní shromáždění a za předsednictvo ÚV KSČ v čele s Alexandrem Dubčekem.

Obracíme se ke všem odborovým orgánům a organizacím, k odborovým funkcionářům a členům ROH a jejich prostřednictvím ke všem pracujícím, aby svým rozvážným postojem plně podpořili úsilí vlády, Národního shromáždění a vedení KSČ k zachování klidu a pořádku v naší zemi, které jsou rozhodující podmínkou našeho dalšího socialistického vývoje a státní a národní suverenity.

Vyzýváme všechny odboráře; všechny naše pracující:

Sekretariát ÚRO a předsedové ÚVOS


Všem odborovým organizacím světa!

V noci z 20. na 21. srpna 1968 byla Československá socialistická republika okupována vojsky Sovětského svazu, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Bulharské lidové republiky a Madarské lidové republiky.

Stalo se tak bez vědomí presidenta ČSSR, vlády, Národního shromáždění a ústředního výboru komunistické strany. Tato bezdůvodná, zákeřná okupace naší mírumilovné socialistické vlasti je v naprostém rozporu s mezinárodním právem a Chartou Spojených národů. Naše země byla okupována proto, že chceme dospět k socialismu lidskému a hluboce spravedlivému cestou, která nejlépe odpovídá našim podmínkám a možnostem.

Vyzýváme vás jménem pěti a půl miliónu československých odborářů a všech pracujících, abyste v zájmu lidskosti všemi prostředky protestovali proti tomuto násilnému činu!

Sekretariát Ústřední rady odborů
a předsedové ústředních výborů odborových svazů

21. 8. 1968