Výzva na podporu globálního dne
proti válce - 20. března 2004

Strany Iniciativní skupiny pro založení Strany evropské levice přijaly u příležitosti svého setkání v Athénách 14. - 15. února 2004 zvláštní výzvu na podporu 20. března 2004, který byl vyhlášen Evropským dnem protiválečné akce Evropským sociálním fórem a následně Dnem globální protiválečné akce Světovým sociálním fórem v Mumbai.

Rok po rozpoutání Bushovy a Blairovy války proti Iráku, války, která se nyní úplně ukázala jako nelegální, nespravedlivý a barbarský akt, vyzýváme občany Evropy, aby mobilizovali za mír a spravedlnost co nejšířeji, jednotně a různými formami.

Aby protestovali a mobilizovali proti politice války a terorismu, které se navzájem posilují. Aby se postavili proti nové vlně závodů ve zbrojení.

Aby požadovali ukončení okupace Iráku, stažení všech vojenských okupačních sil a obnovu nezávislosti a suverenity pod záštitou OSN, aby se irácký lid mohl svobodně rozhodnout pro svou demokratickou a mírovou budoucnost.

Aby podpořili palestinský lid a izraelské mírové síly v jejich snaze ustavit nezávislý Palestinský stát vedle státu Izrael, v zajištěných hranicích pomocí důvěryhodného mírového procesu na základě rezolucí OSN.

Aby požadovali transformaci celého Středního východu v pásmo míru bez jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení, pásmo s demokracií, společnou bezpečností a společným rozvojem.

Aby se postavili proti extrémně nebezpečné Bushově doktríně "preventivních válek" a aby požadovali autonomní mírovou roli Evropy, zbavené euroatlanticismu a NATO, roli založenou na nové koncepci všestranné bezpečnosti - politické, ekonomické, humánní a ekologické - ku prospěchu celého lidstva.

Aby posilovali vztahy a kontakty s levicovými stranami, s politickými organizacemi, s bojovníky za mír, se sociálními hnutími a s odborovými organizacemi v USA pro společný boj za mír, spravedlnost a demokracii na celém světě.

Athény, 15. února 2004

Přeložil Milan Neubert