Vysvětlivky

STARÁ PŘEDMLUVA K ,,[ANTI]-DÜHRINGU”.
O DIALEKTICE

[1] Tak byla nazvána tato stať v obsahu 2. svazku, kam ji zařadil Engels při seskupování látky pro „Dialektiku přírody” podle svazků. Rukopis sám je nadepsán pouze slovem „Předmluva” a na první stránce v pravém rohu nahoře je v závorkách poznámka „Dühring, převrat ve vědě”, Tato stať byla napsána v květnu nebo počátkem června 1878 jako před mluva k prvnímu vydání „Anti-Dühringa”, který měl v létě roku 1878 vyjít jako samostatná kniha (od ledna 1877 vycházet po kapitolách v listu „Vorwärts”). Ale v poslední chvíli se Engels rozhodl nahradit tuto dlouhou předmluvu kratší, k niž použil prvních dvou stránek rukopisu původní předmluvy (a prvních 5 řádek 3. stránky). Tyto použité stránky pak podle svého zvyku škrtl kolmou čarou. Nová předmluva je datována 11. června 1878. Její obsah v základě skoro souhlasí s přeškrtnutými stránkami „Staré předmluvy” (kromě posledního odstavce, který ve „Staré předmluvě” není).

[2] V září 1877.-

[3] Virchow vydal svou přednášku „Svoboda vědy v moderním státě” knižně v Berlíně 1877. Viz Virchow, Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat, Berlín 1877, str. 13-14.

[4] Zde končí ta část Engelsova rukopisu, kterou škrtl kolmou čarou.

[5] V rukopisu jsou tato věta a věta předcházející podtrženy tužkou, ale patrně ne Engelsem.

[6] Engels má na mysli Kekulovu brožuru „Vědecké cíle a vymoženosti chemie”, vydanou v Bonnu 1878.

[7] Viz poznámku o starořeckých atomistech (str. 163-164).

[8] Tato slova jsou převzata z doslovu k II. vydání I. svazku „Kapitálu”.

[9] Viz tamtéž.

[10] Engels má na mysli matematika Jeana Baptista Josefa Fouriera, autora pojednání „Théorie analytique de la chaleur” (Analytická theorie tepla) , Paris 1882.