Smrtelná agonie kapitalismu a úkoly Čtvrté internacionály
„Přechodný program"

Lev Davidovič Trockij

Materiál Smrtelná agonie kapitalismu a úkoly Čtvrté internacionály, známý rovněž jako „Přechodný program" je základním programovým dokumentem přijatým na zakládající sjezdu Čtvrté internacionály v září 1938.

Lev Davidovič Bronštajn. Spolu s V. I. Leninem vůdce Ruské revoluce. Architekt Rudé armády. Byl sovětským komisařem zahraničních věcí (1917-1918) a komisařem vojenských a námořních záležitostí (1918-1924). V roce 1929 byl vyloučen z Komunistické strany její stalinistickou frakcí a poté vyhoštěn ze SSSR. V roce 1938 spoluzakládal Čtvrtou internacionálu, světovou stranu socialistické revoluce. V roce 1940 byl ve svém mexickém exilovém domě zavražděn stalinistickým atentátníkem.

Text včetně následující předmluvy přebíráme ze stránek Socialistické organizace pracujících.

Čtvrtá internacionála byla založena na základě revolučních internacionálních myšlenek rok před vypuknutím druhé světové války, kdy politické strany Druhé a Třetí internacionály již proklamovali svoji připravenost podporovat jisté imperialistické mocnosti v nadcházející válce. Její založení bylo významným stádiem v boji, který začal v roce 1923 v Sovětském svazu a poté se rozšířil po celém světě — boje za opravdový leninismus zahájený Levou opozicí pod vedením Lva Trockého proti privilegované revizionistické sovětské byrokracii, vedené Josefem Stalinem.

Trockij, který byl tehdy v exilu v Mexiku, se zakládajícího sjezdu nemohl účastnit, ale na jaře 1938 napsal „Přechodný program", který byl sjezdem po několikaměsíční mezinárodní diskusi přijat. Považoval jeho přijetí za klíčový výdobytek revolučního hnutí od dob Lenina, a jeho pečlivé studium se jistě vyplatí i dnes při každém vážnějším boji proti kapitalismu a imperialismu, neboť především poskytuje přístup a metodu pro vypořádání se s klíčovými problémy sjednocení mas pro revoluční boj o moc. Trockij současně varoval , že „Přechodný program", napsaný v roce 1938, není kompletní a že bude vyžadovat úpravy plynoucí ze zkušeností s jeho aplikací.

Naštěstí řada Trockého myšlenek k Přechodnému program byla stenograficky zachycena při několika diskusích, kterých se účastnil ještě před zakládajícím sjezdem. Rozsáhlé rukopisy s jeho otázkami, odpověďmi a námitkami lze nalézt v publikacích „Spisy Lva Trockého (1938-1939)" a v „Lev Trockij o Straně práce ve Spojených státech".

OBSAH:

OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY PRO SOCIALISTICKOU REVOLUCI

PROLETARIÁT A JEHO VEDENÍ

MINIMÁLNÍ PROGRAM A PROGRAM PŘECHODU

POHYBLIVÁ STUPNICE MEZD A ODPRACOVANÝCH HODIN

ODBORY V PŘECHODNÉM OBDOBÍ

ZÁVODNÍ VÝBORY

„OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ" A DĚLNICKÁ KONTROLA PRŮMYSLU

VYVLASTNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SKUPIN KAPITALISTŮ

VYVLASTNĚNÍ SOUKROMÝCH BANK A ZESTÁTNĚNÍ ÚVĚROVÉHO SYSTÉMU

STÁVKOVÁ HLÍDKA – OBRANNÉ GARDY – DĚLNICKÉ MILICE – OZBROJENÍ PROLETARIÁTU

SVAZEK DĚLNÍKU A ROLNÍKŮ

BOJ PROTI IMPERIALISMU A VÁLCE

DĚLNICKO-ROLNICKÁ VLÁDA

SOVĚTY

ZAOSTALÉ ZEMĚ A PROGRAM PŘECHODNÝCH POŽADAVKŮ

PROGRAM PŘECHODNÝCH POŽADAVKŮ VE FAŠISTICKÝCH ZEMÍCH

SSSR A PROBLÉMY PŘECHODNÉHO OBDOBÍ

PROTI OPORTUNISMU A NEPRINCIPIÁLNÍMU REVIZIONISMU

PROTI SEKTÁŘSTVÍ

OTEVŘME CESTU ŽENÁM-DĚLNICÍM! OTEVŘME CESTU MLÁDEŽI!

POD PRAPOR ČTVRTÉ INTERNACIONÁLY!