Proč celoevropskou levicovou stranu?

Heinz Stehr

V roce 2004 zatím neexistují dostatečné možnosti k vytvoření účinného volebního bloku. Z mnoha diskusí známe komplikovanost vztahu nutného vývoje vlastního profilu k politice akční jednoty a politice bloku. Teď k nám přichází nová praktická výzva. O tomto víkendu se dojde v Berlíně k poradě o programových a statutárních základech formování celoevropské levicové strany. K těmto procesům dochází po mnoho let v různých grémiích. Na jedné straně ve frakci Evropského parlamentu GUE/NGL, na straně druhé v NELF (Nová evropská levice), na dvoustranných a vícestranných setkáních zúčastněných komunistických a levicových stran EU-Evropy. Objektivně je vytvoření celoevropské levicové strany urychlováno třemi faktory:

Jako DKP bychom měli tento proces vnímat střízlivě a věcně. Z dnešního pohledu je třeba hodnotit toto:
DKP jako další komunistické strany z členských států EU, např. z Anglie, Lucemburska, Holandska, Švédska, Dánska byly z tohoto procesu vyloučeny. Kdybychom se byli na diskusním a pracovním procesu podíleli, byli bychom tento proces svou prací a přínosem našich stanovisek spoluutvářeli.

Proces utváření je, pokud je nám známo, zatím tažen těmito stranami: PDS, FKS, Spojená levice Španělska, KSR, Synaspismos z Řecka, Levice z Lucemburska, KS Belgie, Italská strana komunistické obnovy. Procesu se má účastnit až 16 stran. Neznáme bohužel politické dokumenty, o kterých se má tento víkend jednat; v rámci dalšího jednání předsednictva se o tom budeme informovat a budeme diskutovat důsledky tohoto vytváření celoevropské levicové strany.

Naproti tomu nyní ze zásadních nebo časových důvodů odmítají svou účast strany jako KS Řecka, KS Portugalska a AKEL Kypr, podobně jako KSČM, které se částečně na diskusích k vytvoření strany podílely.

Vytvoření této levicové strany a její možná účast ve volbách do EP 2004 nemůže narušit paralelní kandidaturu levicových stran v členských státech EU.

Jak lze zatím předvídat, bude taková kandidatura podána v Lucembursku, Řecku, Portugalsku a ovšem i ve Spolkové republice Německo.

Mnohé obsahové debaty k vytvoření této levicové strany, i v postoji k návrhu ústavy EU, ukazují na jejich rozdíly a pospolitosti, které nebudou ukončeny ani vytvořením společné volební strany. Toho by si měly být NKS a další strany vědomy.

I proto navrhuji, abychom vzali dnes vzniklou situaci s nutnou trpělivostí na vědomí a abychom především jako dříve požadovali co největší jednotu levice. To ovšem vyžaduje otevřenou debatu o rozdílech v analýze, hodnocení a závěrech k politickému vývoji v rámci EU. Především to vyžaduje vytvářet fóra k nutné diskusi. Rozumí se, že to všechno povede k politickým výsledkům jen bez vylučování, při solidaritě a rovnoprávnosti.

Jako Německá komunistická strana neseme odpovědnost za zastoupení levicové politiky v Parlamentu EU a v EU vůbec. K tomu jsme již vypracovali řadu obsahových a organizačních návrhů, jak při konferencích EU k Maastrichtské smlouvě a jejích následcích, tak při rozhovorech ve frakci GUE/NGL v Bruselu, tak na mezinárodních konferencích jako byly Athény v prosinci 2003 nebo mezinárodní konference NKS v Berlíně v roce 2002. Podle svých sil a možností přispíváme k formování hnutí sociálního fóra a k organizování co nejširších, nejsilnějších mimoparlamentních akcí, např. při velkých demonstracích proti konanému vrcholnému setkání EU. Jsme připraveni na další rozhovory, diskuse a dohody, aby levicová politika v Evropě posílila. Bereme však také na vědomí, že různé levicové strany sledují různé nadnárodní celoevropské koncepce. Patří k tomu i strategie vylučování NKS a dalších komunistických stran levicovými silami. PDS trvá na svém sjezdovém usnesení, že na jejích kandidátkách nesmějí kandidovat členové jiných stran. Praktickou zkušeností se potvrzuje, že je toto usnesení především namířeno proti členům NKS.

Německé komunistické straně je upírána rovnoprávná účast na některých diskusních a pracovních procesech. Máme také bohužel dost zkušeností s politikou vylučování na levici. Jednou z nich je to, že dlouhodobě reálné polické vztahy zatím korigovaly každý chybný případ vylučování. Natolik bychom se mohli domnívat, že už čas pracuje pro nás. Proti tomu mluví: za této situace už nemáme čas žádný. Nutné by bylo vytvoření celoevropského volebního seskupení, které by bez nějakých vytáček podporovalo mírovou politiku, sociální bezpečí a služby a také více demokratických práv a svobod v EU. Spojenectví, které by dokázalo zastavit současný pravicový vývoj v EU, aby umožnilo změnu polického směru.

Z referátu předsedy NKS na konferenci Německé komunistické strany 10. ledna 2004 v Berlíně
přeložil Milan Neubert pro potřeby SDS.