Jaká demokracie?

Ladislav Mlčák

V souvislosti s rostoucími volebními preferencemi KSČM ve společnosti jsou nepochopitelně rozněcovány protikomunistické vášně. Dokonce známý hudebník M. Kocáb v rozhovoru pro Večerník Praha prozradil , že pokud by vliv komunistů měl i nadále růst, vstoupí opět do politiky. Občany to jistě povzbudí. Zvláště, když od ledna 2004 plnou vahou pocítí další experimenty současné vlády v podobě reformy veřejných financí. Nehodlám tuto nabubřelost komentovat a poradil bych samolibému hudebníkovi, že by se měl nyní spíše starat o to, aby očistil své jméno z korupčního skandálu kolem fondu Trend. Nicméně jde o ukázku, jak se v dnešní republice používá pojem demokracie. Zneužít lze jistě všechno. Kladu si spoustu myšlenek o původu naší novodobé demokracie a o míře svobody, která z ní vyplývá. Tento režim se začíná obávat již jen z pronesení slova či názoru, vymykajícímu se oficiálnímu rámci specifické české polistopadové představy o demokracii. Žijeme ve zvláštní diktatuře demokracie. Na jedné straně jsou mediálně vyzdvihováni vrazi Mašínové, kteří vraždili policisty a na straně druhé se divíme, že současní policisté jsou fyzicky napadáni či dokonce vražděni. Nebo jsou občané nezákonně vyzýváni k osobním prohlídkám v supermarketech, ale kriminálníci z miliónových zpronevěr a okrádání občanů jsou státním zastupitelstvím pouštěni na svobodu. Opravdu podivná demokracie. Svatého pojmu lidských práv a demokracie zneužily USA a jejich spojenci - bohužel i ČR - ve vojenské agresi proti jiným státům, například bývalé Jugoslávii a nyní třeba Iráku. Kdo bude na řadě příště, zřejmě rozhodne válečný maniak Bush se svou partou.

U nás, v našich podmínkách zvrácený výklad demokracie spočívá především v důsledku neschopnosti polistopadových vlád naplnit opravdové ideály demokracie hlásané v listopadu 1989. Tehdy ještě občané netušili, jak se zakrátko změní představy o demokracii. Za všechny dnešní zvrácenosti snad nejlépe vystihuje představu polistopadových vládců výrok bývalého vládního protagonisty Jana Stráského: Lid, kterému jsme vládli, mě hluboce zklamal, protože zneužil demokracie. Zde také spočívá podstata současných projevů protikomunistického tažení Kocábů, autorů petic apod. - tj. opovrhování zkušenostmi, zájmy a tužbami většiny prostého lidu. Chtěl bych zdůraznit, že lid rozhodně nezklamal. Roste jeho sociální i životní zkušenost s nekalými praktikami těch, kteří naopak zneužili poctivý zájem většiny občanů na svobodném a demokratickém rozvoji společnosti. Vnucování myšlenek novodobého liberalismu, usilujícího budovat lidské soužití na egoismu, je přinejmenším nestoudné! Svobodné soužití předpokládá ochotu omezit své nároky pro dobro druhých a dobro všech. Demokracie nemůže být jen liberální . Potřebuje být také sociální a ze všeho nejvíc potřebuje být pluralitní. Je to rámec, ve kterém vzájemná úcta v různosti může nahradit boj. Demokracie není ta či ona pravověrnost. Je to diskuse v různosti a spory o příštím vývoji jsou podstatou demokracie.

KSČM se jednoznačně přihlásila k demokracii a Ústavě ČR. V tomto rámci vyvíjí svou činnost a zúčastní se politické soutěže o hledání sociálně spravedlivé cesty k naplnění věčných ideálů lidstva. Politický program komunistů získává stále větší přízeň občanů. Volební preference a případně i vysoký volební zisk bude jen naplněním ústředního motta naší ústavy, že zdrojem veškeré moci je lid! Představa, že lid svobodně vyjádří svůj postoj v příštích parlamentních volbách, je hrůzným snem novodobých demokratů, parazitujících na skutečně demokratických zájmech občanů.

Haló noviny, 13. prosince 2003