Socialistický kruh

Michal Hauser

Hledáte někoho, kdo se u nás seriózně zabývá socialismem? Socialistický kruh je nevelké, ale činorodé nestranické sdružení, které pracuje už něco přes rok. Snaží se o vyjasňování základních otázek, které dnes stojí před levicí. Na jeho půdě vznikl překlad knihy britských ekonomů W. Paula Cockshotta a Allina Cottrella "Směrem k novému socialismu".

Členové kruhu se na pravidelných schůzkách střídali v referátech o jednotlivých kapitolách, obvykle poté následovaly dlouhé a bouřlivé diskuse. Výsledky této práce byly předběžně shrnuty na letním semináři SOKu v srpnu t.r. V sezóně 2003-2004 se SOK zaměří na hlubší analýzu soudobého kapitalismu, přičemž bude vycházet z díla amerického filozofa a ekonoma Davida Harveye, sociologa Immanuela Wallersteina a dalších. Dlouhodoběji se uvažuje o analýze "minulého" režimu. SOK má dnes na dvě desítky členů, schází se pravidelně jednou za dva týdny, střechu nad hlavou mu pro schůzky laskavě poskytuje Masarykova dělnická akademie. Má webovou stránku na adrese www.sok.bz, na níž se postupně umisťuje překlad Cockshottovy a Cottrelovy knihy a zveřejňují další informace. Iniciátorem a předsedou SOKu je filosof Michael Hauser.

Níže uvádíme prohlášení SOKu přijaté nedávno po delší diskusi jako kompromis mezi několika stanovisky (šlo např. o to, zda je správné kritizovat kapitalismus jen z etického hlediska, tj. pro jeho nespravedlivost, a zdali by se kritika neměla opírat o přesvědčivější důvody - jeho neudržitelnost nebo antihumánní povahu).


Prohlášení Socialistického kruhu přijaté na schůzi SOKu dne 24.9.2003

SOK - Socialistický kruh - je sdružení lidí, kteří považují kapitalismus za nespravedlivý, a jsou přesvědčeni, že může být nahrazen socialistickou alternativou. Naším cílem je vyvodit politické závěry z teoretických analýz.

Součástí činnosti Soku jako teoreticko – politického sdružení je vzdělávání členů v moderní levicové teorii, která je v českém prostředí poměrně neznámá, výměna informací o činnosti ideově příbuzných hnutí, a dále zveřejňování našich závěrů a stanovisek (mj. na webových stránkách a publikováním článků a překladů knih), aby se socialistické myšlenky staly přístupné širší veřejnosti.

Doufáme, že naše činnost přispěje nejen ke kritickému pochopení dnešního kapitalistického světa a jeho alternativ, ale že také napomůže zlomit dnešní pravicovou kulturní a politickou hegemonii a bude inspirovat i praktické kroky při uskutečňování životaschopné socialistické alternativy.

22. 10. 2003