Tři čtvrtě století profesora Jičínského

Profesor Zdeněk Jičínský se dnes dožívá 75 let.

Martin Hekrdla

Kdokoliv na své kůži zažil, promýšlel či dokonce ovlivňoval několik řádově odlišných společenských systémů, ideologických poryvů, politických režimů a mezinárodních konstelací, nemívá od kritiků na růžích ustláno. A to ani tehdy, když se nakonec politicky (a v intencích svého života bytostně logicky) vyprofiluje v řadách sociální demokracie.

Jistě, generace zrozená do Velké krize, kdy odepsal kapitalismus i Ferdinand Peroutka, generace formovaná válkou, před níž do svých vod pustily liberální demokracie mloka fašismu, se snadno a zaníceně zařadila do zástupu, jenž se po válce vydal na pochod "z říše nutnosti do říše svobody". Ale Zdeněk Jičínský patřil k těm, kdo brzy rozeznali hnědou stalinskou polevu této "svobody". A kdo pak v každé době zvedali boj proti každému fanatickému i účelovému primitivismu v politice, který se snaží užívat právo - včetně práva trestního - jako přímý nástroj moci. Páteř Jičínského postojů je jasná: ne "ideologickým kategoriím" v právním řádu. Právo musí být samo sebou.

Koncem 60. let byl na pořadu dne pokus o reformu v srdci Evropy, dnes opět znevažovaný skoro se stejnou razancí, s jakou Pražské jaro 1968 převálcovaly tanky Velkého bratra. Jičínský byl tehdy v centru dění a hodně vysoko: v tzv. Mlynářově týmu se vrhl do "překopávání" politického systému, Šikově ekonomické reformě sekundoval prací na jejích právních aspektech, svou odbornost i demokratické přesvědčení uplatnil při koncipování československé federace. Tehdy také už začíná jeho historie poslaneckého matadora v České národní radě (1968-1969) a Federálním shromáždění (1969-1970).

Ovšem, následovalo vyloučení z KSČ, sestup z oficiální politiky a akademické půdy do řehole podnikového právníka, krátce i nezaměstnaného. A samizdatového psavce. Organicky se rodí disident dusné normalizace, v níž se zabydlují tiší "neušpinění opatrníci" a příští jeho hlasití kritikové. Přirozeně se Jičínský v normalizačních katakombách mezi "těmi dole" etabluje jako signatář právnicky koncipované a platného práva se dovolávající Charty 77. Její situaci pak tváří v tvář arogantní mocenské garnituře v samizdatu nastiňuje v přesných formulacích politologicky erudovaného právníka. Stejně organicky vynáší Jičínského "listopadový uragán" 1989 do "revolučního direktoria", zvaného Občanské fórum. A po jeho "převzetí" Václavem Klausem směřuje odtud nalevo; přes Občanské hnutí do ČSSD. A působí z poslaneckých lavic a řídících funkcí Federálního shromáždění (1990-1992), Poslanecké sněmovny (1996 až - po krátkém přerušení v roce 2002 - dodnes). Ve svých knihách se ohlíží zpět za šedesátými léty, za vývojem právního myšlení, a publikuje aktuální sondy do rozjezdu naší nové demokracie i parlamentarismu. Šíří zanedbanou politickou kulturu.

Pilíře této kultury v pojetí Zdeňka Jičínského jsou zřejmé: Právo není hadr na holi, napsané zákony platí a musí být dodržovány. Právo je dlouhá léta rostoucí strom, složitě budovaná konstrukce, jejíž pouhé smetení ze stolu (ve jménu "účelu", "spravedlnosti" či "vyrovnávání se s minulostí") hrozí právní nejistotou, svévolí, neúčelným chaosem, dalšími nespravedlnostmi a - návratem minulosti! Jičínský v tomto punktu "nešel s dobou" a "míjel se s naší společností", když proti shora manipulativně vnucovanému účelovému rozpadu federace tvrdohlavě stavěl ústavnost a - požadavkem referenda - přímou demokracii. Nešel s dobou, když "drzým" návrhem, aby na Hradě byl Alexandr Dubček, tvrdohlavě tmelil pouto Čechů a Slováků - a Jaro 1968 s Listopadem 1989. Nešel s dobou, když jiní za jásotu davů vyhlašovali "druhé revoluce" a jiné "jakobinismy naruby". Nešel s davy ani při stávkovém angažmá politických spacáků v televizní krizi, jejíž nepříliš legální rozuzlení mělo mezi intelektuály, v médiích a celé společnosti - a také u aktérů dnes vládnoucí koalice - širokou podporu.

Názory na ten či onen aspekt podobných pozdvižení mohou být a jsou různé. Nicméně danému problému blízká diskuse Zdeňka Jičínského s Václavem Bělohradským o legitimitě a legalitě se dostala do učebnic a vychovává české politology i právníky k nesamozřejmému myšlení, a tedy k myšlení vůbec. "Politika je umění možného," tvrdí (a podle toho i koná) Zdeněk Jičínský. Nikoliv "nemožného", jak definoval "nepolitickou politiku" Václav Havel. Politika také nesmí být amatérská, ale profesionální. Ani "silné osobnosti", natož "kamarádíčkové" nemohou nahradit instituce a neosobní, leč spolehlivé demokratické procedury. I v tolik vysmívané a ostouzené opoziční smlouvě spatřil Jičínský jednu z běžných a fungujících možností, která v určitém smyslu - praktickou koexistencí předtím zmobilizovaných "protikladů" - doložila neničivou pružnost liberální demokracie. Všechno je v normálním státě možné a nutné si "vyříkat" napříč politickým spektrem, natož třeba nyní uvnitř sociální demokracie.

Rozvažná taktika zvolna směřující ke střízlivým cílům, to je - jak já to vidím - pro dnešního oslavence základní deviza politiky. Ostrý to protiklad k vlajkonošům Velkých Zlomů, ať už padesátých či devadesátých let, ať už komunizace nebo globalizace.

To vůbec není málo!

Právo, 26. 2. 2004