Jak (ne)mluvit s komunisty

Norbert Starý

Je zajímavé, jak jsou v začátcích třetího tisíciletí komunisté důležitým tématem diskusí. Leckdo to před 14 lety nečekal. O tom, zda a popřípadě jak se má mluvit s komunisty, se sepisují petice, diskutují o tom filozofové, politologové, spisovatelé i politici. Všem diskutujícím bych chtěl dát jednoduchou, i když asi těžko použitelnou radu.

Vážení a milí antikomunisté! Přece stačí, když názorně a konkrétně prokážete, že s příchodem kapitalismu opravdu zvítězili pravda a láska, a všichni extrémisté, přátelé starých pořádků a jiná havěť zaleze do kouta. Dokažte, že měl pravdu tehdy zvolený prezident Václav Havel, když nabádal lidi, aby nevěřili těm, kdo je budou strašit nezaměstnaností.

Také ve svém projevu ve Federálním shromáždění dne 29. června 1990 tehdejší prezident Václav Havel jasně definoval, co mají kapitáni rodící se české novokapitalistické ekonomiky udělat: ... náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým sociálním otřesům, velké inflaci nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné Nejde to . Kdyby se tato tehdejší slova pana prezidenta naplnila, pak by pro politické představitele restaurovaného kapitalismu problém, zda mají mluvit s komunisty, neexistoval. Ale naši ekonomové úkol, který jim byl zadán nějak nepřijali a neuskutečnili. Že by to přece jen opravdu nešlo?

Snadno se radí, těžko uskutečňuje. Když nepomohla ani slova a pokyny tehdy tak populárního prezidenta, asi bude podstata problému hlubší. Mnozí dnes začínají chápat, že někdejší Marxova vědecká analýza zákonitosti kapitalistického hospodářství, tj. hospodářství založeného na soukromém vlastnictví výrobních prostředků, platí i nadále; že nezaměstnanost, bezdomovectví a jiné formy hromadného zbídačování, jakož i jiné sociální zlořády (např. masová kriminalita) nerozhodně patří k podstatě kapitalismu. A pokud je tomu tak, pak ať si filozofové a politologové diskutují, jak chtějí, lidé budou s komunisty mluvit. Budou se jich ptát, zda se s tím dá něco udělat.

Haló noviny, 12. srpna 2003