Nutno pohlédnout skutečnosti do tváře

S Václavem Havlem o české ústavě a likvidaci federace

"Mám dojem, že vládní koalice odstranila poslední rozpory, které v některých bodech ústavy byly. A co je snad ještě důležitější, že odstranila rozpory, která byly uvnitř jednotlivých stran mezi poslanci, zasedajícími v komisi ČNR pro přípravu ústavy na jedná straně, a zástupci těchto stran ve vládě a v její komisi pro přípravu ústavy na straně druhá. Dospělo se k jakési shodě všech, i když navenek působí jako shoda velmi všeobecná. Konečně však - jak jsem pro to už dávno byl - odjede pár odborníků mimo Prahu a brzy snad sepíší paragrafované znění ústavy. Dosud totiž existovaly jen nekompletní teze, sestávající z 83 článků, které někteří omylem nazývali návrhem ústavy."

"Bude to jistě Listina základních práv a svobod a problematika senátu. Zdá se mi ale, že v těchto záležitostech lze dosáhnout kompromisu, pro vládní koalici i opozici přijatelného. Nejproblematičtějším bodem - ale to víme už čtyři měsíce - se mi jeví územněsprávní členění České republiky. Nabyl jsem nicméně dojmu, že u vládní koalice nastal určitý posun a že dosáhne-li se v této věci shody, má ústava šanci na přijetí."

"Stále se mi zdá, že rozdělování státu by mělo být zaštítěno nějakou federální normou. Ono totiž - přísně vzato - je zatím v podstatě nelegální. Proto by podle mého mínění mělo Federální shromáždění přijmout zákon o zániku federace - a nikoli kolem dokola debatovat toliko o způsobech jejího zániku. Takový zákon by konstatoval, že se Česká a Slovenská republika rozcházejí a že federální instituce zanikají, uvítal by dohody, která se již mezi oběma republikami připravují, a vyzval ČR a SR k maximální spolupráci po 1. lednu 1993. Byl by to jediný důstojný a smysluplný čin, který Federální shromáždění může ještě udělat - probíhající dělení státu zaštítit a legalizovat."

"Takový zákon už je podle mne zbytečný. Jak při pátečním rozhovoru s vedením ODA správně upozornil Pavel Bratinka, kompetenční zákony, která postupně likvidují federaci 'salámovou metodou', si brzy budou vzájemně odporovat. Při takovém postupu hrozí totiž nebezpečí, že federace by vydávala rozhodnutí o věcech, v nichž už sama sebe zbavila práva rozhodovat. Jen pro ilustraci - například nedávno schválený tzv. malý kompetenční zákon na Slovensku vlastně neplatí, i když za jeho urychlené přijetí právě pan Mečiar tolik bojoval. Ústava Slovenské republiky totiž říká, že na Slovensku federální zákony platí, pokud je Ústavní soud SR nezmění a byly-li přijaty do schválení slovenské ústavy. 'Malý' kompetenční zákon schválilo ale Federální shromáždění až po vyhlášení Ústavy SR... Mohlo by se stát, že federální parlament bude tak dlouho dělit kompetenčními zákony kdeco, až nakonec nebude moci konstatovat už ani zánik ČSFR, protože mezitím zlikviduje i sám sebe. V dnešní situaci se mi tedy jeví 'salámový postup' jako zbytečně komplikovaný a hlavně zpozdilý."

"Česká národní rada by měla deklarovat, že federace končí. Slovenská republika, že se osamostatňuje a že ČNR oznamuje svou vůli budovat český stát a vytvářet síť vztahů se státem slovenským. Protože obdobný slovenský dokument už existuje, federální parlament by pak jen stěží mohl konstatování zániku federace oddalovat. A pak by samozřejmě měla přijít na řadu česká ústava. Jsem přesvědčen, že ČNR by ji měla rozhodně přijmout nejpozději do okamžiku, kdy formálně vznikne český stát."

Ptali se Jiří Leschtina a Petr Nováček

Mladá fronta Dnes, 19. 10. 1992