Ustavující sjezd Strany evropské levice
je svolán na 8. – 9. května 2004 do Říma

Wolfgang Gehrcke

Sjezd se koná symbolicky v den 59. výročí vítězství nad fašizmem. Italské hlavní město je ale hostitelem dvou sjezdů: Již týden před tím se zde bude konat ustavující sjezd Evropské strany zelených. K založení Evropské strany levice vyzvalo jedenáct levicových stran z deseti zemí Evropy. Do Říma jsou pozvány demokraticko-socialistické, komunistické a další levicové strany a politické organizace ze všech částí Evropy.

K diskusi a ratifikaci je připraven návrh programu a stanov strany. Rozhodnutí o programu a stanovách přijímá ustavující sjezd. Stanovy nabízejí možnost buď plného členství nebo status spolupracujícího pozorovatele. Kromě toho bude diskutována možnost členství jednotlivých osob.

Všechny strany a politické organizace, jež se chtějí zúčastnit zakládajícího sjezdu mohou postavit až 12 delegátů. Kromě toho je sjezd přístupný také pro širokou veřejnost. Otevřené fórum zdůrazňuje připravenost k dialogu levice v Evropě - obzvláště dialogu s mírovým a sociálním hnutím a odbory.

Centrální myšlenkou programu je podpora takové politice, jež by znovu vrátila moc do veřejného prostoru. Strana evropské levice se zasazuje o svobodnou Evropu beze zbraní hromadného ničení od Atlantiku po Ural. Evropská levice se staví proti rozbíjení sociálního státu a požaduje zajistit v celé Evropě minimální sociální a ekologické standardy. Levice usiluje o světu otevřenou Evropu, jež otevírá své hranice lidem, kteří se nacházejí v nouzi. Evropská levice se staví na odpor proti kapitalistické globalisaci. Evropská levice brání kulturní rozmanitost a svobodu ducha proti homogenizaci kultury trhem.

Z tiskového vyhlášení Wolfganga Gehrckeho,
mluvčího pro zahraniční politiku a mezinárodní spolupráci PDS
Berlín, 18. 2. 2004

Přeložil Stanislav Holubec