AKTUÁLNÍ POLITICKÝ SLOVNÍK

Zbyněk Kuchyňka

Akce "čisté ruce" - na nic neukazovat, nic neodkrývat, ničeho se nedotýkat, abychom si ručičky neumazali.
Beneš Edvard - vděčný terč řvavých řečí Adolfa Hitlera a kupodivu stejně tak vděčný terč štvaní jeho kryptonásledovníků, chtějí-li otočit kolo dějin doprava nebo dokonce nazpět
Boj proti terorismu - pronásledování a potírání těch vybraných ozbrojených jednotlivců i skupin, jejichž jednání se příčí politice velmoci, i když ta mnohdy stála u jejich zrodu
Etika - mravnost, náhrobní kámen na hřbitově nadějí; pojem, který je mnoha lidem zcela cizí a podnikatelům a politikům jen a jen na obtíž.
Globalizace - proces nahnání holých zadků do jedné hromady pod dohledem a vládou nadnárodních pupkáčů, kteří co nezískali doma, budou lovit v celosvětových rozměrech.
Havel - mezinárodně uznávaná jednotka tělesného ohybu trupu člověka vpřed o 45- 90 stupňů od svislice, a to směrem na západ. Jednotka se používá zejména vůči německým sponzorům a při udělování čestných doktorátů.
Humanitární nadace - akce, kde se solidaritě dává co proto, protože často jde o snahu zbavit obyvatelstvo peněz a aspoň část těchto peněz věnovat láskyplně sobě.
Humanitární válka - vojenská agrese zahalená do jemně nařasených frází, líbivých polopravd a úlisných úsměvů, ale o to bezohlednější.
Jít vládě po krku - z výhrůžného postoje se po přiblížení k dotyčnému krku stává mazlivá náruč.
Korupce - odsouzeníhodný jev ve společenském životě zvláště tehdy, je-li podplacen někdo jiný než my; v životě vysokých úředníků a mnohých politiků by její nedostatek byl vnímán jako velice nedemokratický jev.
Manipulace - záměrné usměrňování lidí jako věcí, tzn. k cílům, o nichž nemají tušení, anebo si nejsou vědomi jejich pravé podstaty, anebo jsou vůči tomuto usměrňování bezbranní; obvyklá zbraň protilidových stran.
Němci sudetští - napohled zmatená etnická skupina, která si popletla Českou republiku s Reichem a tak opět fanaticky volá Heims in Reich, což na dálku ale zní jako Drang nach Osten.
Nepolitická politika - zajímavý absurdní pokus o sestrojení kulatého čtverce v politice, je-li však míněna vážně, budí pochyby o zdravém rozumu jejího autora.
Odraz od dna - poetické označení pohybu vzhůru české ekonomiky, která je však díky vypečeným ekonomům ke dnu řádně připečená.
Preventivní válka - očividně agresivní akce, s jejíž pomocí předchází velmoc situaci, v níž by byla napadena mírumilovností.
Předvolební slib - úderný a zcela obecný výrok, zpravidla nic neříkající, ale zato emocionálně podbarvený a snadno odvolatelný (stojíme na vaší straně; dokázali jsme, že dokážeme, společnými silami dáme věci do pořádku, vstříc novému osudu - lesklé, ale prázdné bubliny).
Terorismus - individuální nebo skupinová snaha dosáhnout svého cíle násilnými prostředky, od zastrašování až po atentáty a ozbrojené útoky. Vláda, která používá těchto prostředků, oficiálně nebo polooficiálně, činí však tak ve jménu demokracie, humanity a hájení lidských práv.
Tržní ekonomika - slibně znějící název, označující skutečnost (na rozdíl od oficiálního pojetí), že se vždy a jakýmkoli způsobem má na státu, společnosti, občanech, prostě na všem možném co nejvíce trhnout.
Vzdušná kampaň v Jugoslávii - na rozdíl od řepné kampaně jde o řeznou kampaň, kdy se vybraný objekt řeže seshora hlava nehlava, aby konečně přišel k rozumu, i když mu hlava chybí.
Volby - právo každého občana vybrat během jedné minuty člověka, kterého sice nezná, ale jehož slibům neodolá, a který bude čtyři roky žít z jeho peněz a bude se za něj lopotit u všech koryt, k nimž se postupně protlačí
Zeman - jednotka označující stupeň odklonu od proklamovaných zásad a slibů a přechod od levicového harašení až na pozice pravicové opozice, zastíraný vtipnými bonmoty.

Obrys-kmen 28/2003, 11. 7. 2003