Jak bude volit Franta Novák

Následující text přebíráme z podivného serveru www.obnovaslusnosti.cz, o němž píšeme na jiném místě ve zprávách.

KUDY KAM, VÁŽENÝ VOLIČI?

Český politický život je v hluboké krizi. Ztělesněním této krize je dnešní "opozičně-koaliční" vláda dvou stran, ODS a ČSSD, údajně nesmiřitelných soupeřů. Voličům je však jasné, že v jednom jsou tito "zásadní odpůrci" zajedno: Udržet se u moci!
Co je pro ně tak silným důvodem držet se moci? Egocentrismus četných našich politiků? Radost ze života ve středu pozornosti? Nebo tendence, kterým nahrává kolektivistická atmosféra života v Česku, řešit jakýkoliv společenský problém přesunem zodpovědnosti na vládní orgány, a tím pro ně vytvořit příležitosti k osobnímu obohacování? Bere současná česká vláda svůj úkol bojovat proti korupci vážně?
V nedávném interview pro BBC senátor Zieleniec řekl, že opoziční smlouva ODS s ČSSD "dala mnoha lidem pocit, ze všechno je možné".
Nezodpovědnost se šíří, demokracie slábne, občan je každým dnem o něco cyničtější. Opoziční smlouvu považuje dnes již většina politicky myslících občanů za frašku, urážející inteligenci průměrného voliče! Politici, pokoušející se vládnout v Česku, dostali během posledních deseti let vládní systém do zoufalé situace trvalého politického patu, z něhož není východiska. Trvale předstírají, že východisko znají, že právě vymysleli ten tolik potřebný tah; to je základ "české tragedie" posledního desetiletí. Politici "vymýšlejí" tento tah opakovaně, před každými volbami! A vždy najdou totéž řešení: dejte naší straně více hlasů, nebo ještě lépe většinu!
Voliči však nejsou malými dětmi. Už moc nenaslouchají. Volič totiž musí být přesvědčen, že má oprávněnou naději očekávat skutečnou změnu! V České republice však tyto podmínky již dlouho, předlouho neexistují! Volič přestává věřit, že volit má vůbec nějaký smysl. Je pesimistický, pokud jde o budoucí politický vývoj. Snad se mu i zdá, že současný stav je pro demokracii přirozený,protože prosperující, zdravou demokracii nezažil. Čerstvé výsledky výzkumu voličských tendencí naznačují, že roztříštění politických sil v zemi beznadějně trvá.

S tímto vědomím jsem začal sledovat politické chování hlavních čtyř politických seskupení v parlamentě.

Myslím, že vím, jak volit v roce 2002, má-li Česko radikálně změnit směr svého usilování, a to ne na bázi "balkánských", nebo třeba "afghánských", ale na základě světových měřítek! Dále jsem zjistil, že bez zásadní změny v politickém myšlení v zemi nemůže dojít ke změně celkové situace, a že této změny v myšlení je možno dosáhnout pouze viditelnou a - co se výsledků týče - snadno kontrolovatelnou akcí!


VZPOURA ROZHNĚVANÝCH VOLIČŮ

Obrody může být dosaženo pouze pomocí závažných a politicky prosaditelných změn ve fungování našich hlavních národních institucí. Zdůrazňuji, změn ve fungování již existujících institucí. Bez těchto změn není naděje vytvořit v obou komorách Parlamentu většinu, ochotnou, svorně a bez krátkozrakého taktizování spolupracovat k rozkvětu země.
Úkol je jednoduchý, při tom ne však snadný! Jde o to, uskutečnit VZPOURU ROZHNĚVANÝCH VOLIČŮ proti vedením hlavních politických stran, především proti stranickým aparátům ODS a ČSSD!
Nadcházející volby nemusí dosáhnout této změny okamžitě. Měly by ale vytvořit dobré podmínky pro volby budoucí. Je docela možné, že na tyto budoucí volby nebudeme muset čekat celé čtyři roky. Přicházím totiž s akcí OBNOVY SLUŠNOSTI, akcí, která se stane nástrojem všenárodní vzpoury voličů. Kontrolovatelnou akcí, která může překvapivě brzy přinést, i když ne třeba v těchto volbách, většinovou vládu v Česku.


VOLIT ČI NEVOLIT?

VOLIT - v zájmu svém i národní budoucnosti! V každém případě k volbám jít, i když máte problém s výběrem kandidátů, a i když vás lídři nejsilnějších dvou stran straší, že váš hlas propadne, dáte-li jej menším stranám.
KOHO VOLIT - v současné naprosto nepřehledné situaci?

Odpovím vylučovacím způsobem:

1. ODS - NEVOLIT! Je to strana, které - hlavně díky neodborným nápadům V. Klause - vděčíme za téměř všechny nechutné jevy hospodářského života v posledních 10 letech, počínaje nešťastným rozhodnutím ve prospěch KUPONOVÉ privatizace.Václav Klaus byl přitom varován před "kuponovkou" dvěma americkými ekonomy, z nichž jeden je nositelem Nobelovy ceny.Navíc bylo dodatečně zjištěno, že autorem tzv. kupónovky je bývalý vyšší pracovník STB. Další "zásluhou" ODS je účast v koalici s ČSSD pod rouškou "opoziční smlouvy". Pravým důvodem pro uzavření této smlouvy však bylo jedno jediné: zůstat u moci a plně využít veškeré výhody z toho plynoucí, hlavně v nadcházejících volbách!

2. ČSSD - NEVOLIT!
NEBO VOLIT S VELKOU ROZVAHOU - vzhledem k naději, že se vnitřně očistí. Její členskou základnu tvoří množství slušných a inteligentních lidí, kteří si svou stranu vybrali více srdcem, než rozumem. ČSSD však nabízí sociální stát, který je jen nádherným snem. Všude, kde byl dlouhodobě zkoušen, ztroskotal. Ubíjí totiž ekonomický růst, tradičně zvyšuje nezaměstnanost, vládní rozpočtové deficity dosahují astronomických výšek, a tak ujídají z investičních možností. Nicméně sociálně demokratická strana je nezbytně nutná pro rovnováhu politických sil.

3. KSČM - NEVOLIT! Je to nejreakčnější seskupení v politickém životě ČR. Nemají co nabídnout. Jejich teorie byla tragicky chybná již v polovině 19. století, jejich praxi jsme pozorovali zblízka, na vlastní kůži, od roku 1948 do roku 1989!

4. KOALICE - po vážném výběru kandidátů - VOLIT! Ještě v listopadu-prosinci loňského roku tehdejší 4-koalice vedla v průzkumu voličských preferencí. Rozpadem ztratila hodně sympatií. Sdružuje však množství slušných lidí, zasluhujících Vaši pozornost. VOLTE ty, o kterých získáte nejlepší informace. Dejte přednost těm, kteří podpoří projekt "OBNOVA SLUŠNOSTI", ať už před, či po volbách. VOLTE KOHOKOLIV se slušnou pověstí, nemůžete udělat chybu!

5. MALÉ, tzv. "neparlamentní" strany - VOLIT!
Nebojte se je volit! Vyberte si jednu z těch tří, čtyř největších, a dejte jim svůj hlas. Při značném soustředění hlasů na malé množství těchto stran můžete být příjemně překvapeni: některá z nich může překročit tu nespravedlivou hranici 5%, která slouží výhradně zájmům velkých politických stran; nechtějí mít vážnou konkurenci v parlamentu! Navíc, i když se váš kandidát nedostane do poslanecké sněmovny, váš hlas se úplně neztratí. Pomůže podpořit kandidáty vaší strany na komunální a krajské úrovni!

KONTROLOVATELNÁ AKCE?
"Akce" má šanci voliče zaujmout. Ano, jedině AKCE, a to zřetelně nápravná akce, může něco změnit, a to jak ve sféře lidských vztahů, tak v hospodářských podmínkách této země. Kázáním či agitací se už v Česku ničeho nedosáhne! Tato příležitost byla dokonale promarněna v letech 1989-90.
Nechceme přece pokračovat v "pochodu na místě" s nevyhnutelnými důsledky jako je ekonomická stagnace a další společenský rozpad, či řešit problémy země starým způsobem, to znamená vlastně je neřešit. Nechceme přece žít zase nesnesitelně dlouhou sezónu v tragikomických podmínkách "Opoziční smlouvy".Ta se v říjnu 2001 dokonce začala veřejně rozpadat. Vůdcové obou stran se tehdy začali navzájem obviňovat ze zodpovědnosti za vývoj posledních let. Pak se zase usmířili. Inflace, rozpočtové deficity, korupce, výprodej podniků za pochybné ceny, tunelování, skandální převedení dluhů zkrachovalých podnikatelů na každého daňového poplatníka, únik kapitálu do zahraničí, to vše se nadále interpretuje jako "přírodní pohromy", za něž nikdo nemůže!
Může! Může, protože moc jako hlavní zdroj obohacení korumpuje celou společnost i sebe. Toto vše dokáže napravit pouze soustředěná AKCE OBNOVA SLUŠNOSTI.

AKCE OBNOVA SLUŠNOSTI

ZÁKLADNÍ PRINCIPY
1. Nejde o trestání přečinů napáchaných před rokem 1990.
2. Nejde o odplatu. Jde o potrestání formou zdanění nečistých zisků, o potrestání viníků na nejcitlivější "příčce" jejich žebříčku hodnot - hamižnosti!
3. Nejde o trestní stíhaní jednotlivých přečinů napáchaných po r. 1989; jsou již dávno nepostižitelné. Obnova slušnosti půjde pouze po finančních ziscích, ne po přečinech samotných. Pro ty, kterým tento krok připomíná tzv. milionářskou dávku z neblaze proslulé Gottwaldovy éry v r.47, podotýkám, že půjde pouze o věrohodné vysvětlení velkých majetkových přírůstků, a to bez diskriminizace na bázi bývalé stranické příslušnosti atd.
4. Nejde o diskriminační politický nástroj, ale o zdanění majetkových přírůstků (porevoluční sametové kořisti), kterou nelze vysvětlit poctivou prací či poctivým podnikáním.
5. Nejde o pomstu, jde o vyslání jasného morálního signálu celé společnosti i světu. Obnova slušnosti má za cíl podstatně změnit morální život společnosti. Jde především o slušnost!
6. Jde o nebyrokratickou akci, diky rozsáhlému využívání "vězňova dilematu", které ve světě funguje při výslechu spolupachatelů, při přiznání lehčí trest, při zapírání vyšší. Rozhodování o provinění a trestu (o dani či dávce) se bude dít v dočasném, zvláštním soudním systému, podle pravidel stanovených novým zákonem, Zákonem o Obnově slušnosti. Existující soudnictví ČR nebylo totiž dosud plně "demarxifikováno", naše soudnictví zaměstnává příliš mnoho bývalých komunistů.

UZÁKONĚNÍ AKCE OBNOVA SLUŠNOSTI

Uzákonění akce Obnova slušnosti se provede prostou většinou v každé z obou komor Parlamentu, a to až po částečných senátních volbách v roce 2002.

CÍL ROZSAH NÁSTROJE A ÚSTAVNOST PROJEKTU
Jde o jasné pokračovaní revoluce z r. 1989, zastavené reakčním kontrarevolučním komunistickým spiknutím, rafinovaně připravovaným již od listopadu 1989!
Situace přímo žádá šokovou léčbu. Projekt Obnovy slušnosti má naději posloužit úspěšnému zatřesení celým veřejným životem v Česku.
Prostí a slušní občané ČR již dávno poznali, že sametový vývoj (velmi obdivovaný v naivních politických a žurnalistických kruzích celého světa) nebyl nic jiného než čistý podvod ze strany kontrarevolučních marx-leninistů, absolutně rozhodnutých neztratit své privilegované pozice. Tito lidé svých marxistických znalostí skvěle využili. Důsledky jejich činnosti vidíme kolem sebe všude.
Vážení spoluobčané, promarněná příležitost se nevrací!

Franta Novák, občan této země.