Aktuální foto z Marsu

(původní plánovaný termín zveřejnění 1. duben 2004)

Šířeno po internetu, únor 2004