Pohádka o Karkulce a vlkovi

Na známé pohádce si ukážeme, jak nás svazují naše zvyky a naše očekávání.

Slabším náturám a osobám mladším 15 let doporučujeme dále nepokračovat.

Pro pohyby mezi jednotlivými výjevy používejte šipky.