ČT 1 - Naostro 23. 06. 2002

21:48 hod.

Povolební vyjednávání koaličního uskupení ČSSD a Koalice

Milan ŠÍMA, moderátor
Dobrý večer. Naostro tentokrát s bývalým lídrem čtyřkoalice a současným předsedou KDU-ČSL Cyrilem Svobodou. Dobrý večer.
Cyril SVOBODA, předseda KDU-ČSL
Dobrý večer.
MŠ:
Nezapomněl jsem říci budoucím ministrem zahraničí nebo budoucím místopředsedou vlády? Co bych tam měl uvést, pane předsedo?
CS:
Všechno, co jste uvedl, jste uvedl přesně a správně, nebylo třeba nic dalšího dodávat, ba dokonce si myslím, že bychom si měli zvykat, že se oslovuje pouze jmény. To je takový rakousko-uherský zvyk, všechny tituly a funkce ...
MŠ:
Americký zvyk, říkat křestními jmény.
CS:
... říkat jmény, možná, že by to bylo něco nového, co by se objevilo v České televizi.
MŠ:
Dobře, ale já se vás přesto zeptám. Proč to tak tajit? Co by pro vás vypadalo jako nepřijatelné, nebo které funkce ve vládě by pro vás byly přijatelné? Obrátím to. Tady se nabízejí pouze asi tři funkce, ministr zahraničí, ministr vnitra, ministr pro legislativu. Myslím si, že jasnou jedničkou v tuto chvíli je ministr zahraničí, tak proč to neříct?
CS:
Já si myslím, že to, co je nové po volbách, a to velmi oceňuji, že se nejprve vede debata o programu a teprve poté se bude mluvit o tom, kdo bude na kterém místě. To je také nové oproti tomu, co tu bylo v devadesátých letech, kde se napřed rozdělovala křesla a potom se mluvilo o programu, nebo na program ani jako u opoziční smlouvy nedošlo. Takže program, potom jména, já myslím, že to jsou pouze jen úvahy.
MŠ:
Tak třeba německé zkušenosti jsou trochu jiné. Tam je to třeba zřejmé, tam člen vlády se stává z FDP vždy třeba ministrem zahraničí, nebo aspoň je taková praxe. Proč? Já se znovu zeptám, dovedl byste si představit, že byste byl třeba ministr zemědělství? To asi ne. Tak proč neříci: "Mám předpoklady prostě pro tato tři ministerstva nebo ministerské posty a asi nic jiného v budoucí vládě nemůžu dělat?"
CS:
Tak znovu opakuji, že se ještě o žádném postu nemluvilo. Takže samozřejmě, že nikdo nemůže být ministrem kteréhokoliv resortu. Samozřejmě, že moje dispozice jsou pouze pro určité možnosti, ale je to nabídka. Myslím si, že teďka nemá smysl spekulovat o jediném místě. Je to otevřené.
MŠ:
O víkendu obdržela tedy Koalice návrh dohody koalice s malým "k". Jak se zdá, podle všech vyjádření s tím panuje zvláště v KDU-ČSL spokojenost, s tímto návrhem.
CS:
Ano, tento dokument je naděje plný. Je to dokument, který má jeden rys, totiž, že už v tom původním návrhu není jenom sociálnědemokratický pohled na budoucnost naší země, ale už se tam ...
MŠ:
V jakém původním návrhu? Vy jste už dostali nějaký návrh předtím?
CS:
Myslím, říkám původní, to znamená, že tento je původní, od něho se potom bude odvozovat další debata. Tento návrh je návrh, který sám už v sobě má vtěleno to, že se musí dohodnout více subjektů. To je, myslím, dobré. To neznamená, že je už definitivně dán jako finální produkt. Myslím si, že ten postup, který jsme zvolili, je správný. Totiž v pondělí se povede debata, zda v tom dokumentu nemá již něco být, jestli tam nemá být ještě nějaká další kapitola nebo nějaké téma rozšířeno a teprve od té chvíle budou odborníci pracovat, aby dopracovali tento text. Takže to je postup, který je nový, a myslím si, že to je něco, co je oslovující, že se začíná programem a jména jsou až na konci.
MŠ:
Vy jste řekl původní, já se přesto zeptám. Dostali jste třeba ten návrh, ten první, co vypracoval pan Rychetský, a který byl potom přepracováván, k dispozici?
CS:
My jsme dostali návrh, který je vypracován sociální demokracií. Jestli ...
MŠ:
Tedy až ten druhý, ...
CS:
Ne ...
MŠ:
... o kterém se mluvilo, že sociální demokracie ho přepracovávala ...
CS:
Ne, poslouchejte, co říkám. Ten pan ..., jestli pan místopředseda Rychetský předložil nějaký ..., něco pracovního v rámci sociální demokracie ... Ten text, který vypracovala sociální demokracie, jsme dostali naprosto korektně.
MŠ:
Teď o víkendu?
CS:
Ano.
MŠ:
Hana Marvanová ale říká: "Spousta věcí je na diskusi." Vy něco takového neříkáte. Vy jste, řekněme, by se dalo říci, optimističtější. Je tady vidět nějaký názorový rozdíl mezi koaličními partnery v Koalici s velkým "k"?
CS:
Ne, my jsme říkali, já jsem také před chvíli tady poznamenal, že to neznamená, že souhlasíme úplně se vším, co tam je, bezezbytku, že to je základ pro diskusi. Ocenil jsem na tom dokumentu, na tom si trvám, že to není jenom sociálnědemokratický pohled na budoucnost a na priority České republiky, takže proto to dává dobrý základ pro diskusi. Myslím si, že bude nad čím diskutovat. To není hotové dílo.
MŠ:
Můžete divákům přiblížit, jak ta dohoda vypadá, strukturu té dohody?
CS:
Já si myslím, že to je celkem standardní, protože jsou tam klíčové oblasti tématické, ať už jde o právní stát, o sociální oblast, o zahraniční politiku, případně o další témata a že ta témata jsou uchopena konkrétními kroky, které se mají učinit. A skutečně, teď tady nebudu otevírat ta jednotlivá témata, protože i další reakce patří našim partnerům a myslím si, že si to nemáme sdělovat přes sdělovací prostředky, ale říkat si to na jednání, takže chceme tento princip držet naprosto důsledně.
MŠ:
Vy jste už v květnu ale třeba řekl, že: "Oni třeba ustoupí v daních, my v důchodové reformě." Dá se něco použít i pro tu dohodu, ke které se chcete nějakým způsobem dobrat?
CS:
Samozřejmě, že ta dohoda musí být založena na vůli všech. Každý bude muset tomu přidat, aby se ta dohoda uzavřela, aby to byla společná vůle. Takže já vám teď neřeknu, co se čím bude vyvažovat, ale určitě se nebude obchodovat tak, že: "Vy nám ustoupíte tady a my ustoupíme tam." Já si myslím, že máme mít jasnou vizi budoucího vývoje České republiky a shodnout se na klíčových krocích, které je zapotřebí učinit.
MŠ:
Bude ta vize obsahovat i ty reálné výsledky voleb, to znamená, sociální demokracie získala daleko více procent, bude v tom programu více kladen důraz na levicový program?
CS:
Tak jistě ten program bude velmi výrazně poznamenán tím, že má, že v něm je sociální akcent, to určitě tak je. Ale důležité je, že ty volby mají pozitivní zprávu pro občany, protože i my jsme říkali, že tato koalice je reálnější. Říkali jsme to před volbami a k této koalici jsme dostali od voličů mandát, plný mandát, proto vlastně ten výsledek voleb je úspěšný, protože se tady neděje něco, co by nebylo dopředu oznámeno. Takže se pokračuje v určité logice kroků. Takže si myslím, že to je velká šance pro občany a pro Českou republiku. Také chci zdůraznit, že tato vláda má velkou naději, téměř stoprocentní naději, že bude vládou velmi stabilní, neboť v opozici jsou pouze komunisté a ODS a jejich spojení by mohlo jedině tuto situaci zvrátit. Takže z toho je i vysoká míra stability toho, co se rodí. Já myslím, že to je skutečně šance pro Českou republiku.
MŠ:
Ale vy říkáte stabilní vláda, na druhou stranu máte pravdu v tom jistě, že vyhrála levice v České republice, ale jedním ...
CS:
Já si, no, vyhrála sociální demokracie a otázka, co to je levice, pravice, to bychom ...
MŠ:
Levicové strany.
CS:
... o tom mohli vést debatu, co to je levice, pravice.
MŠ:
Dobře, ale ve vládě je jasně profilovaná pravicová strana, Unie svobody-DEU. Jak chcete vysvětlit divákům, že se prostě její program skloubí s levicovými programy sociálních demokratů a se středovým programem vaší strany?
CS:
Já myslím, že to je velmi dobře, že se tak stalo, protože to, že jsou partneři, že musí spolu diskutovat, vede k tomu, že si za prvé všechny věci řádně uvědomí, ale že vždycky ten aspekt těch partnerů se promítne v rozhodování vlády, že to není jednobarevné. Dále je důležité, a v politice je to nesmírně cenné, že se musí jednat, že se musí všichni být schopni dohodnout. To je věc, která v té koalici, myslím si, že bude kvalifikačním znakem. Vůle dohodnout se u nás určitě je.
MŠ:
To čtyřkoalice, to máme ještě v dobré paměti, jak se dohodnout nedokázala.
CS:
Čtyřkoalice se dohodla, proč by se nedohodla?
MŠ:
Dohodla se na Koalici.
CS:
Ano, správě, také se tak stalo.
MŠ:
Jedna z těch stran se s vámi nedohodla během toho jednání, nebo vy jste se nedohodli s jednou stranou.
CS:
Samozřejmě, to se stalo, to je pravda. Já si myslím, že i výsledek voleb a míra podpory ODA také asi ukázala, že naše námitky vůči ODA jsou námitky, které jsou sdíleny drtivou většinou obyvatelstva, protože míra podpory ODA dosáhla asi půl procenta. Takže myslím si, že naše námitky jsou i ověřeny výsledkem voleb.
MŠ:
Jaký bude mít koaliční vláda charakter podle komentátora Martina Komárka? Levicový, nebo spíše středový, co si o tom myslíte?
Martin KOMÁREK, komentátor Mladé fronty DNES
Já si myslím, že koaliční vláda bude mít levicový charakter. My samozřejmě se můžeme přít, co je to pravice a co je to levice. Je to relativní, ale vzhledem k volebnímu výsledku a vzhledem k malé váze Koalice v té vládě, myslím si, že pan předseda Špidla prosadí většinu ze svých vizí, které v moderní společnosti nemůžeme nazvat, myslím, jinak než levicové. Myslím, skoro neomezený deficit, i když ono v té koaliční dohodě, kterou teďka má pan Cyril Svoboda na stole, to není pojmenováno tak hrozně. Je tam třeba napsána snaha o sociální ..., podpora sociálního dialogu na všech úrovních. Jsou tam napsány další levicové věty, ale ta dohoda a vůbec přístup pana Špidly rozhodně není žádným diktátem, a v tom má pan Cyril Svoboda pravdu. Jakkoliv váha Koalice i váha lidovců v té koaliční vládě sto jedna, pokud vznikne, bude poměrně malá. Pan Špidla ví, že bez nich se neobejde. A koneckonců, i kdyby se musel obejít bez nich, on ví, že nemůže už s ohledem na vstup do Evropské unie budovat tady nějaký socialistický stát, natož pak komunistický, natož pak Špidlovský stát. Chce-li pan Špidla, myslím, nové vedení sociální demokracie, je pragmatické, je schopné se dohodnout, je schopné vést zemi, řekl bych, normálně bez ohledu na to, co si myslí pravice. Já osobně si myslím, že z dlouhodobého hlediska ty kroky, to znamená, deficitní financování, větší jistoty pro zaměstnance, povedou k menšímu růstu, povedou k tomu, že země nebude prosperovat tak, jak by mohla. Pan Špidla si myslí něco jiného, pan Svoboda možná také. Nemyslím si, že to bude tragédie, bude to normální evropská levicová vláda.
MŠ:
Takže levicová vláda, to je názor Martina Komárka. Na druhou stranu, podaří se vám podle vás prosadit ty pravicové, řekněme, prvky programu Koalice, jako bylo snižování daní, vysoké školy pro každého, deregulace nájemného?
CS:
Takže, mně se zdá, že nemůžeme teď říct, zda ta vláda bude levicová, protože za prvé, nerozumím přesně tomu, co je to přesně levicová, pravicová. My chceme, aby Česká republika byla velmi brzy připravena, a to v řádném termínu, na vstup do Evropské unie, chceme tady být v konfliktu vážně s korupcí, chceme rozšířit vzdělání, péči o rodinu, dovolání se spravedlnosti a další hodnoty, které nemohou ...
MŠ:
Dobře, třeba snižování daní ...
CS:
... označit ani za levicové, ani za pravicové, protože jsou národu a zemi prospěšné. Takže je to správné a myslím si, že ...
MŠ:
Sníží tedy nová vláda daně nebo nesníží?
CS:
Já si myslím, že jednotlivé sazby daňové se mohou upravit, ale zřejmě nedojde k žádnému radikálnímu kroku. Já si myslím, že dojde k dohodě ..., asi zřejmě, že to zásadní daňové zatížení se teď nebude hýbat, ale to neznamená, že se nebudou přenášet zatížení od přímých daní na nepřímé daně, a to je něco, co my jsme vždycky chtěli. Čili já si myslím ...
MŠ:
Čili daňová kvóta by zůstala stejná a v tom by byly nějaké ...
CS:
Já si myslím, že tady dojdeme k dohodě také, protože vždycky všichni voliči věděli a vědí, že v České republice vznikají koaliční vlády a tyto vlády se musí dohodnout. Tato vláda má šanci se dohodnout programově. Až dosud se tady, jak tady vládla sociální demokracie s podporou ODS, tak se řada kroků nedala udělat právě proto, že byly u moci dvě strany, které se nejsou schopny vůbec programově dohodnout.
MŠ:
Ještě se zeptám třeba na deregulaci nájemného. To by mohlo také diváky zajímat.
CS:
Tak samozřejmě, že ta věc je citlivá a musí být podle našeho názoru vyřešen ten právní vztah vlastníka domu a nájemce, aby se tento vztah narovnal. Musí tedy existovat nějaká sociální dávka pro ty, kteří by neměli na to, aby mohli bydlet v nějakém přiměřeném bytě, musí být zajištěna výstavba bytů a s tím potom už je i postupná deregulace nájemného. To je soustava kroků. Nelze říct vždycky jenom deregulace jako jeden jediný krok. Vždycky to musí být v soustavě kroků, protože samozřejmě v konečném důsledku musí být nakonec to nájemné deregulováno.
MŠ:
Dobře, počítáte s jakým termínem těchto kroků například? Co je pro vás přijatelné?
CS:
Tak o tom se jistě povede debata, dokdy a za jakou dobu, ale znovu říkám, musí to být soustava kroků, nelze vždycky vytrhnout jenom jeden krok. Ta problematika bytů je v té dohodě. Já si myslím, že je potřeba o ní vést vážnou debatu.
MŠ:
Dobře. Vůbec v dohodě by mělo být nějakým způsobem stanoveno, jak bude fungovat vaše vládnutí, tedy nové koalice. Bude tam třeba právo veta v určitých případech pro jednotlivé strany, aby měly jistotu, že se třeba některé věci neprosadí bez nich?
CS:
Tak především to, co, k čemu máme vůli, a to, co si myslím, že je velmi podstatné, aby to, co bude vtěleno do té smlouvy, aby se skutečně naplnilo. Bylo by dobré jistě i ten text potom velmi rozšířit i mezi občany ...
MŠ:
Zveřejnit.
CS:
Zveřejnit, rozšířit velmi výrazně, aby si ho každý mohl vzít do ruky a mohl takto vykonávat tu kontrolní funkci. Takže to je, myslím, velmi dobré. Tento závazek se myslí vážně. Dojde-li k nějaké nedohodě, což samozřejmě může nastat, protože není nic barvitějšího a pozoruhodnějšího, než je život sám, tak v tom případě musí tam být mechanismus vzájemné komunikace. My samozřejmě nechceme, aby tady došlo k tomu, že by se tady vládlo za pomoci KSČM. To my nechceme a naše vůle je skutečně dohodnout se.
MŠ:
Dobře. Právo veta, bude tam?
CS:
Já, teď vám říkám, že bude mechanismus jednání a možná, že budou některé oblasti, kde říkáme ..., kde si řekneme, že tady se zkrátka bez dohody všech zúčastněných nic neposune dál. Jako to je i v Evropské unii, že máte některé oblasti, kde se musí dohodnout všichni. Ale to nechme na další vývoj ...
MŠ:
Dobře, já jsem si jenom přečetl ...
CS:
... a nechci to tímto nějakým způsobem blokovat, uvidíme.
MŠ:
... přečetl stanovisko jednoho člena KDU-ČSL, že by se to třeba mohlo týkat euthanasie. To budete zabíhat až do takových podrobností, že by KDU-ČSL byla proti a ...?
CS:
Tak já ..., tak samozřejmě, my jsme proti euthanasii, a to je naprosto pro nás hodnotová a principiální věc, ale myslím si, že to není ...
MŠ:
A něco takového bude v té dohodě?
CS:
Ne, podívejte se, zatím tam nic takového není. Ale já si myslím, že ta věc, pro nás euthanasie je nepřijatelná. Na druhé straně si myslím, že jsou ta témata daleko tak závažná pro vývoj společnosti, že nevím, jestli to bude vtěleno do té smlouvy. Jinak samozřejmě křesťanští demokraté ve většině, já tedy nemůžu mluvit úplně za všechny, ale myslím si, že téměř za všechny, že pro nás je euthanasie nepřijatelná.
MŠ:
O tom, že ČSSD bude stále více spolupracovat s KSČM, velice často mluví ODS. Co si o tom myslí politik, o kterém se v tisku píše jako o budoucím členu vedení této strany, Pavel Bém? Dobrý večer.
Pavel BÉM, starosta Prahy 6 /ODS/
Dobrý večer. Já fascinovaně naslouchám panu předsedovi Svobodovi, jak vlastně nabízí nová témata, která se dostanou do čerstvého programového prohlášení vlády, euthanasie jako zásadní téma. Já, bohužel, se obávám, že nemůže existovat jediného soudného člověka v této zemi, který by mohl věřit, že ta stojedničková vláda bude stabilní. Vždyť máme zkušenosti z minulosti a víme, že spoléhat na hlas jednoho poslance prostě není možné. Tedy pan Špidla bude chtě, nechtě muset přijít s podporou nebo s žádostí o podporu do klubu komunistické strany. A on už to vlastně udělal i před volbami a i po volbách. Tak cudně dává najevo, že mu to není úplně cizí. Takže dle mého názoru zcela paradoxně tato vláda bude mimořádně stabilní, a to nikoliv kvůli stabilitě té stojedničkové vlády Koalice a ČSSD, ale kvůli stabilitě a vlastně tiché podpoře komunistů. To samozřejmě pro nás je špatná zpráva, protože je z toho zcela zjevné, patrné, že Česká republika se bude ubírat daleko výrazněji doleva, než se ubírala dnes. Já nevěřím, že se splní jediné z programových bodů, se kterými přišla do těchto voleb Unie svobody jako ta pravicové část dnešní Koalice.
MŠ:
Jak by ...
CS:
Tak jenom ještě pro přesnost, to, co říká Pavel Bém. Já jsem to téma euthanasie nenabídl ...
MŠ:
Ale psalo se o tom a vyjadřoval se člen KDU-ČSL, tedy závažné téma ...
CS:
Já jsem jen řekl, /souzvuk hlasů/ ... to je jedna věc a druhá věc, myslím si, že to je jako pořád velká péče o to, co bude. Já si myslím, že to ukáže praxe. A konflikt v koalici je horší než ten počet hlasů. K čemu mi je třeba většina sto pět, nebo sto deset, když je zase konflikt v té koalici. My chceme tu dohodu uzavřít tak, abychom se skutečně dohodli na tom, co bude to společné, a to prosadíme. Ona skutečně ta většina stačí. Také ne každé hlasování v Poslanecké sněmovně vyžaduje tuto většinu. Většina zákonů je přijímána většinami nižšími, než je sto jedna hlasů.
MŠ:
Mimochodem, nezměníte název Koalice? Teď vám člověk možná ani nerozumí, jestli myslíte Koalici s velkým "k", s malým "k"?
CS:
To se mi dokonce stalo ...
MŠ:
To jste si špatně vymysleli název.
CS:
Ne, to se mi dokonce stalo na vysílání BBC, se mi to stalo. Je to neuvěřitelné, že bohužel samozřejmě v mluveném slovu nerozlišíte mezi velkým písmenem a malým písmenem ...
MŠ:
Na to jste nemysleli, když jste vymýšleli nový název.
CS:
... tak budu muset důsledně říkat vládní koalice a Koalice, protože ten náš název je neutrální, ano, to je pravda.
MŠ:
Dobře. Co by se stalo, kdybyste zaznamenali, že sociální demokracie vás začíná obcházet u některých zákonů a snaží se domluvit s KSČM?
CS:
To jsem řekl před chvílí, že dojde-li k jakémukoliv rozporu, tak v té smlouvě bude mechanismus vzájemné komunikace, což je typické pro všechny koalice ...
MŠ:
Třeba i u opoziční smlouvy něco takého bylo?
CS:
Ne, ale ty mechanismy jsou u všech koaličních smluv. A prosím, to není opoziční smlouva, protože my nabízíme otevřený vztah od samého počátku, jasně popsaný a, ba dokonce, a v tom je ten ...
MŠ:
Myslím v tom podobném mechanismu při jednání ve sporných případech.
CS:
A podstatné je, že tento vztah byl deklarovaný již před volbami. My jsem to deklarovali, že toto vidíme jako nejreálnější formu spolupráce, takže to je v logice kroků. Prosím, to je velmi vzdáleno opoziční smlouvě, to je velmi vzdáleno.
MŠ:
Do jaké míry je samotná KSČM ochotná spolupracovat s ČSSD? To je otázka na místopředsedu této strany Miloslava Ransdorfa. Mimochodem, zeptám se na to, jestli už za vámi byl Vladimír Špidla s nějakými návrhy a s konzultacemi?
Miloslav RANSDORF, místopředseda KSČM
Tak já bych řekl, pane redaktore, že KSČM má svůj vyjednávací tým, stejně jako ho má sociální demokracie. Já si myslím, že tady starosti kolegy Béma jsou zatím předčasné, protože my nehodláme podpořit žádnou vládu, kde by seděli lidovci a unionisté. To jsme deklarovali před volbami a konzistentně to říkáme i nyní. Pokud jde o stabilitu takové vlády, tak máme velké pochybnosti. Prostě to není stojedničková vláda, ale ve skutečnosti má možná i méně než devadesát devět. S tím se opravdu dá jen obtížně vládnout a navíc je otázka, jak stabilní bude registrované partnerství těch dvou stran, to znamená, Unie svobody-DEU a lidovců, i když to připomíná slavičí paštiku. Slavičí paštiku, kde je to poměr jedna ku jedné, v poměru jeden kůň je jeden slavík. Má lidovecká strana, jestli se nemýlím, asi třicet pět tisíc členů a Unie svobody ztratila dva tisíce, ze svých původních třech tisíc má dnes jeden tisíc členů.
MŠ:
Já se ještě, pane místopředsedo, zeptám, vy jste mne asi neslyšel. Proč méně než devadesát devět? Dobře, můžete říct: "Devadesát devět, protože jsou tam dva nezávislí," ale proč ještě méně než devadesát devět?
Miloslav RANSDORF, místopředseda KSČM
Protože, pane redaktore, je veřejným tajemstvím, že ani v samotné sociální demokracii spousta lidí neakceptuje toto řešení.
MŠ:
Myslíte si, že by někdo ze sociální demokracie z ní vystoupil, z poslanců nebo že nepodpoří programové prohlášení případné nové koaliční vlády?
Miloslav RANSDORF, místopředseda KSČM
Tady se ocitáme samozřejmě na poli spekulací, ale takové signály existují.
MŠ:
Co na to říkáte, pane předsedo?
CS:
Tak zase jsou to pouze spekulace a úvahy. KSČM, protože ..., samozřejmě, že KSČM je rozhozena z toho, že tady tušila, že má šanci, že bude výrazně se podílet na moci, že skutečně bude vládnout a rýsuje se dohoda bez KSČM, takže proto se tak jako straší občané, jak to všechno bude vypadat špatně. Já si myslím, že to tak špatně vypadat nebude. Jinak tedy trochu opravuji informace KSČM. Je vidět, že informace nejsou docela přesné. KDU-ČSL má přes pětapadesát tisíc členů, takže má o něco víc, než jsou ... Ale to odpovídá všem informacím, které jsme tady slyšeli.
MŠ:
Dobře, já se zeptám ještě na tu dohodu. Vyplývá z těch programových věcí i rozdělení resortů? Protože samozřejmě si dovedu představit, že se kompromisy dělají asi tak, že na jedné straně se třeba změní to a ten ministr z té určité strany bude mít, řekněme, k dispozici více svého programu, více programu své politické strany, a druhý ministr, který bude z té druhé strany, bude mít zase k dispozici při tom, při práci na ministerstvu zase více ze svého programu? Jak to bude?
CS:
Prosím vás, to jako, to jsou neuvěřitelné úvahy o tom, jak by měla fungovat vláda. Vláda je přeci kolektivní orgán, který rozhoduje na základě svých usnesení. To není tak, že by každý ministr byl jako utržený ze řetězu a dělal si něco sám za sebe. To znamená, že vláda rozhoduje ve sboru a zavazuje i své ministry, jak se mají chovat, a je tady programové prohlášení vlády, které ti ministři naplňují, takže to není tak, že by došlo k nějakému rozdělení, anebo že by si potom nějaký ministr mohl dělat úplně, co chce. To v žádné normální vládě demokratické neplatí. I tato vláda určitě bude vláda, která bude rozhodovat ve sboru kolektivně a bude zavazovat svými usneseními všechny ministry.
MŠ:
Dobře, vy říkáte, že zatím není stanoveno, kdo které ministerstvo obsadí ...
CS:
To je pravda.
MŠ:
Koalice nepřichází ani na tato jednání s tím, že by požadovala například šest křesel ve vládě?
CS:
Protože jsme o křeslech se nebavili a znovu opakuji, že mi je na té debatě vůbec sympatické, že se napřed mluví o programu a teprve potom se bude mluvit o křeslech, tak tu debatu nechme, až přijde ten čas. Ten čas přijde ...
MŠ:
Ale nějaký požadavek máte, nějaké minimum, které byste chtěli asi ... Přece, neříkejte mi, že o tom ...
CS:
A když vám říkám, že jsme žádné ...
MŠ:
... ani nepřemýšlíte.
CS:
Tak samozřejmě, že se o vládě přemýšlí, přemýšlí se určitě o tom, jak vybrat ty nejkvalitnější lidi, protože ministři mají být především lidé političtí, to znamená, mají realizovat skutečně tu politickou orientaci vlády. To je velmi důležité, aby to byly výrazné osobnosti. Tak určitě o tom se přemýšlí, ale zatím se nepřemýšlí o konkrétních resortech.
MŠ:
Dobře. Můžete říci, jestli to bude tak, kdyby to bylo šest křesel, že by to bylo tři a tři pro Koalici, pro koaliční strany?
CS:
Ano.
MŠ:
Co se stane, když to bude lichý počet? To nepřichází v úvahu?
CS:
Já znovu říkám, to je hypotetická otázka: "Co by bylo, kdyby ..." Jenom říkám, že my tam jdeme s Unií svobody jako partneři.
MŠ:
Budete podporovat, aby jeden z postů získal i Ivan Pilip z Unie svobody, o kterém se teďka hodně mluví?
CS:
Tak určitě úsilím je, ...
MŠ:
To znamená, ministerstvo financí.
CS:
... aby v té vládě byli ti nejvýraznější a nejkvalitnější a já si myslím, že naším zájmem, tedy zájmem KDU-ČSL, myslím si, že je to zájem všech, je, aby ten tým byl dělný, aby dobře fungoval. Ale já nechci kádrovat kandidáty žádné politické strany, ani ČSSD, ani Unie svobody. Kdo bude nominován za Unii svobody, je výrazně právo Unie svobody.
MŠ:
Požaduje po vás ČSSD nějaké záruky, aby se Koalice během vládnutí nerozpadla?
CS:
Základní zárukou, kterou dáváme, je ten podpis té smlouvy. To je onen závazek, protože to znamená, že vzniká partnerství těch, kteří chtějí spolu zrealizovat určitý program, určitou vizi, určité programové prohlášení. Chtějí nějakým způsobem posunout vývoj v České republice dopředu ku prospěchu občanů České republiky. To je závazek, ze kterého nelze vycouvat.
MŠ:
Pro vás je nepřijatelné, aby tam byl nějaký závazek písemný, řekněme, sepsaný právníky, z kterého by něco vyplývalo?
CS:
Přijatelné, nepřijatelné, není to nepřijatelné. Klidně takový závazek podepíšeme, ale myslím si, že je nejrozumnější podepsat tu vlastní smlouvu, protože ta, tu koaliční smlouvu ..., a ta koaliční smlouva ten závazek jasně definuje. Ale má-li být ještě podepsán nějaký jiný závazek, já se tomu nebráním, protože chceme se dohodnout a chceme skutečně prospět občanům České republiky.
MŠ:
Bude nějak z té dohody vyplývat i obsazení míst v Poslanecké sněmovně, to znamená, místopředsedů a předsedy Poslanecké sněmovny?
CS:
Ano, v logice věci to tak je, že Poslanecká sněmovna je také obsazena samozřejmě i s ohledem na výsledky voleb. Ale to je trochu jinačí záležitost, protože ta Poslanecká sněmovna vlastně kopíruje reprezentativní, to poměrné zastoupení všech politických stran, takže to je něco jiného. Kdežto vláda je tvořena koaliční, která se skládá jenom z některých stran té Poslanecké sněmovny. Takže tam není ...
MŠ:
Jak tomu máme rozumět? Je to tak, že by tedy předsedou Poslanecké sněmovny měl být člen sociální demokracie, protože získali většinu?
CS:
Já tyto, teď ...
MŠ:
Největší počet poslaneckých míst, mandátů?
CS:
Ta věc se neřešila. Já si myslím, že to je vysoce pravděpodobné, že to bude reprezentant sociální demokracie. Říkám pouze, že se mi to jeví jako vysoce pravděpodobné, ale znovu říkám, o žádných osobách jsme my s nikým nejednali.
MŠ:
Mluví se o tom, že by měly funkce v Poslanecké sněmovně získat tentokrát i komunisté. Vy sám osobně budete třeba hlasovat pro komunistického místopředsedu?
CS:
Tak my jsme také řekli za KDU-ČSL, že naše hlasy reprezentanti KSČM do postu místopředsedy sněmovny a možná, já nevím, do kterých postů ještě budou KSČM delegovat své delegáty, že je volit nebudeme. Volby jsou tajné a myslím si, že ve sněmovně ..., uvidíme, jaký bude výsledek hlasování. Ale je vysoce pravděpodobné, že takoví kandidáti zvoleni budou. Takže bude celá reprezentace zastoupená ve vedení sněmovny, to se dá očekávat podle toho, jak se vyvíjí situace.
MŠ:
Bude z té dohody také vyplývat, kdo se stane příštím prezidentem České republiky?
CS:
Já si myslím, že to není, a dokonce ani nemá být vtěleno do těchto debat, protože ten úřad prezidenta republiky je tak něco hodnotného a tak něco významného, že si myslím, že to vtělit do dohod, kdo má být kde a vyvažovat to třeba funkcí předsedy rozpočtového výboru nebo petičního výboru, nebo něčeho podobného se mi zdá nedůstojné k úřadu prezidenta republiky.
MŠ:
Možná, že vládní koalice bude ...
CS:
My bychom rádi, kdyby se podařilo, aby již příští prezident republiky byl volen přímo. To je všeobecně známá věc ...
MŠ:
Už teď tedy?
CS:
Už teď.
MŠ:
Vladimír Špidla říká, že to není možné z hlediska časových možností v Poslanecké sněmovně.
CS:
Samozřejmě bude záležet na tom, jaká bude pro to vůle. Já si myslím, že se to zvládnout dá. Když ne, tak se bude volit, doufejme, aspoň tedy potom příští prezident už přímo. Ale vtělit tu debatu o osobě prezidenta do těchto debat, si myslím, že je nedůstojné k úřadu prezidenta republiky. Je to nejvyšší ústavní funkce, kterou máme.
MŠ:
Bylo by pro ODS přijatelné podpořit v tuto chvíli v parlamentu přímou volbu prezidenta? Co si o tom myslí osobně Pavel Bém?
Pavel BÉM, starosta Prahy 6 /ODS/
Já to považuji za mimořádně nepravděpodobné nebo spíše nemožné. ODS nepodpoří přímou volbu prezidenta a já na rozdíl od pana Svobody jsem přesvědčen, že součástí dohod o postech ..., Cyril Svoboda se brání říkat, že dnes se rozdělují křesla, ale já jsem, bohužel, přesvědčen, že skutečně součástí těch dohod bude i otázka, kdo bude příštím prezidentem. Upřímně řečeno, bylo by naivní si myslet, že politici v čase, kdy sestavují vládu a parlament a dohadují se o tom, kdo bude sedět v jeho čele, kdo bude místopředsedou, že si neřeknou, jak se budou dívat na volbu prezidenta.
CS:
Víte, jako to mne zaráží. Tady chce Pavel Bém říct, že možná je nějaký jasnovidec a že ví, o čem se jedná na jednáních, u kterých není, a proto se mi to zdá i nekorektní. Říkám vám znovu, že se o tom nevede debata a debata se o tom nepovede. Myslím si, že i předseda sociální demokracie Vladimír Špidla to řekl i veřejně, že se tato věc nezahrnuje do těchto debat, tak se nezahrnuje a tečka ...
MŠ:
Dobře. Dovedete si představit prezidentskou ..., že se budou najednou členové vládní koalice hádat, nebo lépe řečeno, bojovat, řekněme, za své kandidáty před volbou? Něco takového může i tu vládu velice oslabit.
CS:
To si nedokáži představit, proč by to mělo oslabit vládu. Jinak samozřejmě, prezident republiky se volí a je přirozené, že asi bude více kandidátů. Já si dokáži představit, že ODS nominuje někoho, vím, že dlouhodobě mluvili o Václavu Klausovi, jestli ho budou nominovat nebo, já nevím. Zřejmě KSČM bude někoho nominovat na kandidáta na prezidenta, čili těch kandidátů může být víc, to je v pořádku. Ale nepředbíhejme. Já myslím, že nemá smysl ani občany nějak strašit, co všechno bude, jak věci nebudou fungovat. Zatím věci fungují a my chceme předvést, že věci budou fungovat. Já si myslím, že to je zase správný krok, oddělme otázku prezidenta od této vlády a prezidenta řešme tehdy, až tady bude ten čas.
MŠ:
Ještě se zeptám ve vztahu ke KSČM. Myslíte si, že by příští prezident měl konzultovat určité věci se zástupci komunistické strany?
CS:
Tak to je zase otázka pro budoucího prezidenta. Jeho se zeptejte, až bude zvolen, s kým, a jak, a co bude konzultovat ...
MŠ:
A váš osobní názor?
CS:
Já nejsem ani kandidát na prezidenta, takže to je věcí skutečně prezidenta. Toho, kdo bude kandidovat a kdo bude zvolen, toho se ptejte, s kým, a jak bude konzultovat.
MŠ:
V té dohodě, jsou tam specifikovány například, vy jste jedním z kandidátů na ministra zahraničí, jsou tam specifikovány, jaké mají být české národní zájmy?
CS:
Tak nepochybně je společná vůle, a znovu to zopakuji jako při šoku, co jsem slyšel dnes v televizi Nova v pořadu Sedm, čili sedm dní, to byla jenom taková, takový, řekněme, komunistický, tedy vlastně jako hysterický výpad proti Koalici, proti mé osobě, tak tady chci znovu zdůraznit jasně, Benešovy dekrety se nemění, zůstávají, žádný majetek se nevydává, vydávat nebude vysídleným Němcům a žádné peníze nebo náhrady se nebudou vyplácet. Nic takového nehrozí, ani nějaké nové poválečné uspořádání. Já myslím, že už bychom měli přestat lidi strašit s tímto, co nehrozilo a nehrozí, a to do té smlouvy bude vtěleno, aby to všichni věděli, že potvrzujme to, co říkáme už řadu dnů, měsíců a znovu a znovu, že jsme v tomto konzistentní. Nic z toho nehrozí a my budeme samozřejmě hájit zájmy České republiky, aby Česká republika měla rovnoprávné postavení v Evropské unii. To je naprosto jednoznačné, o tom není nejmenších pochyb. Takže to tam zřejmě bude a já si myslím, že to je jenom stvrzení našeho závazku. V tomto se bude pokračovat dále. Znovu opakuji, nehrozí něco takového jako zaprodání České republiky nějakému Landsmanschaftu nebo něco takového, nic takového nehrozí.
MŠ:
Co na to říká zástupce KSČM Miloslav Ransdorf? Ještě jedna otázka, pane Ransdorfe.
Miloslav RANSDORF, místopředseda KSČM
Já mám otázku na pana Svobodu, otázku velice prostou. Do jaké míry bude do pravidel hry vládní koalici, která by eventuálně vznikla, mluvit Socialistická internacionála a Evropská lidová strana? A ještě přímo osobní otázku na pana Svobodu. Do jaké míry mu pomohl pan Posselt rozšířit styky v rámci Evropské lidové strany? Může se k tomu vyjádřit?
CS:
Tak zase tady je jako podsouvání nějakých špatných úmyslů jako typická metoda, toto, co jsme teď slyšeli. Tak především každá vláda, která vznikne z těchto voleb, bude vládou suverénní a je vládou suverénního státu a není a nebude pod vlivem žádné internacionály, žádné. To je naprosto, naprosto jasné a bude to vláda suverénní, za prvé. Za druhé si myslím, že je to opět taková ta snaha reprezentantů KSČM, vidím to tedy i ..., v kampani jsem to viděl i od ODS, pořád tady strašení nějakou Evropskou lidovou stranou. Tady je potřeba říct, že Evropská lidová strana je široké uskupení čtyřiceti politických stran křesťansko-demokratických v Evropě, čtyřiceti. Je to nejsilnější proud v Evropském parlamentu, naprosto legitimní ...
MŠ:
Padlo tady jméno pana Posselta. Máte s ním nějaké kontakty?
CS:
Pan Posselt nerozšiřuje naše vazby na Evropskou lidovou stranu, protože to je uskupení, do kterého naše strana patří dlouhodobě, stejně tak jako sociální demokracie je součástí rodiny sociálnědemokratických zemí, takže to je ...
MŠ:
Jenom, abyste na závěr vyjádřil kontakt s panem Posseltem ...
CS:
Pan Bernd Posselt nehraje žádnou roli v upevňování pozic v KDU-ČSL kdekoliv, ani v Německu, ani v Rakousku, ani v Evropské lidové straně. My jsme suverénní politická strana. My nepotřebujeme jednotlivce, aby nám nějakým způsobem otevírali dveře do Evropy. Myslím si, že to umíme sami.
MŠ:
Tak to bylo Naostro s předsedou KDU-ČSL Cyrilem Svobodou. Díky za pozornost a příští týden u pořadu, kde padají nepříjemné otázky, na shledanou.
24. června 2002