Nedělní partie 11. 8. 2002

TV Prima

Moderátor:
Dobrý den, dámy a pánové, je 13.00 našeho času, což znamená, že vás mohu přivítat v Nedělní partii na TV Prima. Mými hosty jsou pánové, kteří mají co mluvit do současné politiky; tím prvním hostem je 1. místopředseda Senátu pan Přemysl Sobotka, tím druhým hostem je místopředseda KSČM pan Miroslav Ransdorf.

O čem bude řeč? První divácké téma zmíní kategorizaci na pravici a levici, ve chvíli, kdy pravicové strany říkají věci, které byly do té doby připisovány levici a naopak je to otázka asi dost na místě - a je to vaše divácká otázka nejen z jednoho dopisu. Druhé téma, u kterého pravděpodobně zůstaneme až do konce, je vládní prohlášení a hlasování o důvěře vládě.

Komentář:
Následující téma jste vybrali vy sami, televizní diváci, téma, které vás nejvíce zaujalo, téma, které jste si přáli vidět v Nedělní partii TV Prima. Pište nám i nadále na adresu TV Prima, Na Žertvách 24, 180 00 Praha 8, volejte na pražské telefonní číslo 66 700 204 nebo nás kontaktujte na internetové adrese www.prima-televize.cz.

Moderátor:
Hned na úvod se zaštítím citátem z dopisu diváka ze Zábřehu na Moravě: "Položte politikům otázku, jestli sami vůbec vědí, co to znamená "levice" a "pravice", když to pořád sami používají. Je levicová sociální demokracie, když zprivatizovala banky? Nebo je snad pravicová US, která jen kvůli třem ministerstvům s radostí prosazuje socialistický program? Podle selského rozumu se na křižovatce můžeme dát doprava nebo doleva, myslí si snad politici, že se můžeme rozpůlit a vydat se oběma směry?" Pánové, je to otázka na vás. Víme, o čem mluvíme, když dělíme politické strany na pravici a levici?

Miroslav Ransdorf:
Na křižovatce můžeme klidně jet i rovně, když nám to dopravní situace umožňuje. Klíčové je, jestli jsme přesvědčení, že silnější je solidární nebo konkurenční chování. Levice zpravidla, aniž by chtěla eliminovat konkurenční chování, se domnívá, že silnější a významnější pro fungování společnosti je solidární chování. A tomu také přizpůsobuje své programové priority. Je to dělení, které neztratilo význam a všimněte si jedné věci; třeba když pan bývalý ministerský předseda Klaus celá devadesátá léta hovořil o prioritě konkurenčního chování, a když přišly velké povodně na severní Moravě a na jižní Moravě, začal mluvit o síle solidarity.

Přemysl Sobotka:
Rozdělení politického spektra na pravici a levici má i v této době svoje opodstatnění. Aspoň pro mě je to otázka vlivu státu, otázka svobody jedince, a v tom se samozřejmě lišíme. Nejsem proti plošné solidaritě v případě povodní, ale jinak ta solidarita sociální má být cílená, a v tom se také dělíme. Vycházejme z toho, abychom byli pro občana čitelní, že to označení na pravici a levici má svou historickou souvislost.

Moderátor:
Já ještě zůstanu u těch diváckých ohlasů. Cituji dopis z Ústí nad Labem: "Zajímalo by mě, proč se každému měří úplně rozdílným metre," a ta otázka míří na vás, pane místopředsedo, "proč už dávno ODS není zařazena mezi velmi podezřelé extremistické strany, vždyť její vypjatý nacionalismus, který předvedla před volbami, ji definitivně zařadil po bok stran, ve kterých vládnou pánové J. Haider aj. M. Le Pen."
Pane Sobotko, jak je to s vámi a s tím vaším extrémismem?

Přemysl Sobotka:
Já s tím zásadně nesouhlasím, my nejsme extrémní politická strana a hlavně nejsme nacionalistická politická strana. Jsme strana, která upřednostňuje národní zájmy ČR a v tom je obrovský rozdíl.

Moderátor:
Vy jste povoláním lékař, rentgenolog, znáte takové pojmy jako je genetika... Vy jste narozen v květnu 1944, nemáte nějak geneticky zakódováno, že to byla doba vrcholných úspěchů Rudé armády na východní frontě proti Němcům a jestli vás ten řev "urááá" zdálky nějak nedeterminoval v tom postoji vůči Německu...?

Přemysl Sobotka:
Já nemám negativistický postoj vůči Německu, pozor - abychom to takto neviděli, ve mně to nezanechalo stopu to "urááá", já naopak jsem byl vychován jiným směrem než k tomu urááá.

Moderátor:
Pane místopředsedo, jiný ohlas, abych byl paritní, tentokrát ze studentského listu Babylón, který vydávají studenti, kteří studují stejné obory jako jste studoval vy, tj. historii a filozofii, i jiní studenti do něj přisppívají, ale zejména ti humanitně orientovaní a politologicky zdatní, citát: "Na českých komunistech je odporné snad všechno, nejvíc ale schizofrenie v tom, že s minulostí zůstali spjati ideově, nikoliv však esteticky. Čeští komunisté svou tlačenkovou estetikou, vykovanou pod ochranou sovětských tanků v sedmdesátých letech, dávají člověku naději, že shnije zaživa, že zemře na přežrání nebo na smrtelnou nudu."
Co říkáte vyhlídce na tyto druhy smrtí v tomhle kontextu?

Miroslav Ransdorf:
Na české politické scéně byl jiný politik, který miloval tlačenku a podobné věci a ten teď bude objímat stromy na Vysočině - alespoň to říká. Jinak bych chtěl říci, že je samozřejmě škoda, že v tom období po r. 1945 se hodně zapomnělo právě na to, co dokázala vydobýt v tom meziválečném období levicová kulturní avantgarda Prostě to, co dělala kulturní levice mezi dvěma světovými válkami patří k tomu nejlepšímu, co se v našich národních dějinách stalo.

Moderátor:
Ale to vaše strana velmi úspěšně zazdila...

Miroslav Ransdorf:
No, to je pravda, samozřejmě. Ale s tím já nemám problém, abych udělal tlustou oddělující čáru proti té praxi začátku padesátých let, my jsme opakovaně deklarovali, že ten vztah k minulosti u nás je selektivní. Existuje kontinuita, pokud jde o cíle, tzn. ta solidární společnost, a diskontinuita, pokud jde o metody a prostředky. To účelové vnímání práva, jaké fungovalo v tom období vrcholícího stalinismu, to se nesmí nikdy vrátit - v jakékoliv podobě.

Přemysl Sobotka:
Vzhledem k tomu, že jsem se seznámil s analýzou, kterou si vytvořila komunistická strana, tak ta závěrečná věta, kdy období socialismu - těch čtyřicet let - bylo nejúspěšnějším obdobím celého Československa v historii, tak mě trošku mrazí.

Miroslav Ransdorf:
Československo mělo ve svých dějinách velmi složitá období, např. krizi třicátých let - tak to bychom rozhodně nechtěli vracet.

Přemysl Sobotka:
O tom nemluvím, já mluvím o vašem záměru.

Miroslav Ransdorf:
V té analýze jsou mimo jiné také záležitosti, které jasně odsuzují procesy, zneužívání politické moci, zneužívání soudů, a mimo jiné je tam také jasná distance právě od těch rysů, které měly charakter sociálního revanše. Tohleto je pouze jeden z materiálů, také jste asi přehlédl, že je to materiál otevřený k další diskusi. Není to definitivní.

Moderátor:
Právě proto o něm diskutujeme.

Miroslav Ransdorf:
Říkám, že to není definitivní a vedle toho je celá řada dalších.

Přemysl Sobotka:
A přesně o tom období, o kterém jste hovořil, tzn. o těch padesátých letech, tak tam je to nazváno přehmaty a chybami, které ovšem nebrání v té závěrečné úspěšnosti socialismu.

Miroslav Ransdorf:
Jinak bych se ještě vrátil k jedné věci, k tomu, na co se ptal pan redaktor stran těch národních zájmů. Stalo se v této zemi nedobrým zvykem, že každý, kdo mluví o národních zájmech, je okamžitě označován za nacionalistu ne-li šovinistu, a jestli tady byla nějaká xenofobní strana, byla v parlamentu v letech 1996-8 poměrně silně, a naši voliči ji odvolili - odsunuli ji z parlamentu. A takové strany prosperují třeba v sousedním Rakousku nebo ve Francii nebo v jiných zemích, také v Belgii třeba, a já se domnívám, že to zase s tou českou politickou kulturou zase není tak špatné a že ti, kteří nám zvenku adresují různé výtky, že by měli občas zpytovat své vlastní svědomí.

Moderátor:
Já bych chtěl být paritní stran té genetiky, pane místopředsedo, vy jste narozen měsíc před úmrtím maršála Stalina. Myslíte si, že vaši rodiče cítili nějakou potřebu, viděli, že generalisimus je už poněkud chabrus a že je potřeba, aby ho někdo nahradil?

Miroslav Ransdorf:
Já bych mohl stejnou žertovnou kombinací slov odpovědět, že třeba na oslavu mého narození byly vypraveny dva smuteční pohřby, dva smuteční průvody...

Moderátor:
Gottwaldův a Stalinův...

Miroslav Ransdorf:
Ale byla by to stejná formulační obratnost nebo neobratnost.

Moderátor:
Já jsem se narodil v době, kdy vrcholily úspěchy "maďarské kontrarevoluce", jak se to tenkrát říkalo...

Přemysl Sobotka:
A také to zanechalo stopu...

Moderátor:
Určitě.

Miroslav Ransdorf:
Vy jste odporně mladý.

Moderátor:
Jenom to tak vypadá.

Komentář:
Vláda dostala důvěru Poslanecké sněmovny, tedy ne celé PS, ale té části, kterou tvoří poslanci vládní koalice. Ale proč vlastně vládě nedůvěřuje ODS a komunistická strana, a jak se bude tato ideově zcela rozdílná opozice chovat ke koaliční vládě? Bude mírná a vstřícná, nebo naopak nekompromisní a tvrdá?

Moderátor:
Při hlasování ODS i KSČM poslanci jednosvorně nedali důvěru současné koaliční vládě. Otázka je docela prostá - proč? Z jakého důvodu nedůvěřuje vládě ODS, když nakonec podobnou vládu držela nad vodou opoziční smlouvou, a proč jí nedůvěřuje KSČM, která s ní má řadu ideově příbuzných, když ne styčných bodů?

Přemysl Sobotka:
Výsledek voleb určil vítěze a vítěz si zvolil tyto dva koaliční partnery, a pojďme se bavit v této chvíli o tom, že to bylo 101 při hlasování o důvěře, ale existuje číslo 111 a 142, a to jsou všechno čísla, která umožňují současné - a můžeme to tak říct - podle programu socialistické vládě, aby čtyři roky byla u moci. Celé vládní prohlášení kromě bodu EU, což je realita, se kterou souhlasíme, otázka profesionalizace armády a všechno ostatní, se bavíme o sociálně - ekologicky - tržním hospodářství. To je poměrně silné omezení toho tržního hospodářství, takže i proto s tím nesouhlasíme.

Miroslav Ransdorf:
Hlavní je program a složení vlády, a tam mnoho realismu a racionálního přístupu zejména v ekonomické oblasti nevidíme. Je otázka, kde se získají prostředky na ozdravění ekonomiky, na zajištění ekonomického růstu. Byla by to věc velmi důkladné debaty, ale co jsem neřekl z těch výhrad i ve svém prohlášení ve sněmovně, ale v této konstelaci nedávám Špidlově vládě příliš mnoho šancí.

Moderátor:
Máte pocit, že její program je nerealistický?

Miroslav Ransdorf:
Najděte mi v tomto programovém prohlášení úvahu o zdrojích, o zajištění ekonomického a sociálního programu...? Také se mluví různou dikcí o zajištění urychlení ekonomického růstu a udržení toho růstu HDP. Faktem je, že 2,4% pro tento rok - to je růst HDP, ať už tedy budu mluvit o tom, jak se to statisticky vykazuje jakkoliv - tak to nám nepokryje ani ztráty z IPB. To je málo pro to, máme-li se integrovat do evropského ekonomického systému. My musíme dělat všechno pro to, aby naše země neutrpěla při té integraci do evropských ekonomických struktur šok.

Moderátor:
Já tu nejsem za advokáta vlády, to chraň bůh, ale pan místopředseda vyjádřil celkem jednoznačně, co ho z toho programu zajímá nebo co mu přijde relevantní. Co byste ještě shledali v tom programu za pozoruhodné nebo následováníhodné, inspirativní, pro KSČM přijatelné - nebo pro ODS?

Miroslav Ransdorf:
Sympatický je důraz na sociální stát, ale zase bych chtěl zdůraznit rozdíl přístupu KSČM a sociální demokracie; nemůže stát proti sobě sociální stát a ekonomická efektivnost, nemůže stát proti sobě přerozdělování a tvorba zdrojů. Ty věci naopak musí být v jednotě, musí být sladěny. A to je věc, která rovněž v tom programovém prohlášení chybí.

Moderátor:
Když jsem tady před týdnem měl pana poslance Kalouska a pana poslance Vojíře, tak oba jako první před závorkou vytkli téma EU. Mám pocit, že pro diváka to není zrovna úplně nosné a primární dominantní téma. Třeba se divák mýlí, třeba se mýlím já...

Miroslav Ransdorf:
To je klíčové téma, pane redaktore, ovšem řekl bych jednu věc; jestliže Zemanova vláda před čtyřmi roky měla ve vládním prohlášení devětapadesátkrát zmíněný vzor EU, tak jsem tehdy říkal a podobně mí kolegové, že neznám žádný dokument z minulosti, který by se devětapadesátkrát odvolával na vzor Varšavské smlouvy nebo RVHP. Špidlova vláda dokonce ještě toto obracení se ke vzoru EU prohloubila a já si myslím, že je důležité věc uchopit tak, aby integrace do evropských struktur znamenala vyšší kvalitu národního života - nikoliv naopak.

Moderátor:
Kdybych vás vzal za slovo, tak bych řekl, že lajtmotivem mého dětství bylo heslo "Sovětský svaz - náš vzor", ale to je...

Miroslav Ransdorf:
Evropská unie - náš vzor; já jsem měl z vystoupení pana ministerského předsedy Špidly takový dojem, že je lépe se mýlit s EU než mít pravdu proti ní.

Přemysl Sobotka:
To, co říkal kolega, že chybí ty zdroje, to má logiku, ale jinak z hlediska té výdajové části jsem měl možnost a opravdu jsem si přečetl váš volební program a ten je téměř totožný s tímto volebním programem této - schválně si ho přečtěte, možná to i pro vás bude zajímavé...

Miroslav Ransdorf:
Já jsem jeho spolutvůrce, pane místopředsedo...

Přemysl Sobotka:
Tam to také není jasně řečeno, kde se vezmou na ty plošné sociální dávky, na tu podporu - také to tam není řečeno. Takže používat dneska argument, že nejsou peníze, to je sice správný argument a dokonce bych řekl, že je pravicový argument a v této chvíli je i váš, ale jednu poznámku - a to je z vašeho vystoupení (nevím, jestli to bylo dokonce v Liberci, odkaď oba jsme); kdyby nebylo Špidly, tak je to vláda 111... A váš předseda Grebeníček jasně hovořil o vládě, která je v této chvíli možná - levicová - a to je číslo 111. Proto jsem na začátku hovořil o čísle 111.

Miroslav Ransdorf:
Já nejsem z Liberce, já jsem původem Rakovničák...

Přemysl Sobotka:
A váš otec?

Miroslav Ransdorf:
Ne, ne - já jsem Rakovničák.

Přemysl Sobotka:
Tak pardon. Ale bylo to myslím v Liberci na tiskovce.

Miroslav Ransdorf:
V Liberci jsme se několikrát setkali v příjemném prostředí právě toho centra Babylón... Ale chtěl bych říct, že já osobně vidím jeden z největších problémů v té ekonomické oblasti, že se v devadesátých letech prakticky utlumilo nebo zastavilo akumulování - akumulace finančních prostředků, a protože díra v té akumulaci je tak obrovská, že se nedá napravit ani racionalizací těch veřejných struktur, ani deficitním financováním, tak je dneska jediná možnost, jak tento "gap", tuto díru nahradit, a to je přitáhnout solidní investory ze zahraničí.

Moderátor:
Vy jste zmínil nepřímo republikány a Miroslava Sládka jako stranu, která byla "vyvolena". Volně v kuloárech se jim říkal "parlament s.r.o.", a občas se tenhle přídomek připisuje i komunistům, protože Špidlova vláda vykazuje mocný sociální idealismus, vy ho ve svém programu vykazujete rovněž, ale dokážete být praktičtí a dokážete si uvědomit jednu věc - my do té vlády v nejbližších letech zřejmě nevstoupíme, takže jsme realisté, můžeme ovšem slibovat co je libo... A s těmi sliby je to trochu podobně. Teď vás vezmu za slovo, pane místopředsedo; vy jste citoval v parlamentu teď básníka Machara, zemřel v r. 1941...

Miroslav Ransdorf:
1942...

Moderátor:
1942 - máte pravdu. A citoval jste ho nepřesně, a to je podobné, jako s těmi vašimi sliby. Vy jste řekl, že napsal Machar v básnické sbírce V záři elenského slunce o Marku Antoniovi, že je "vztyčený klas prázdný".

Miroslav Ransdorf:
No - že byl vztyčený klas prázdný.

Moderátor:
Ale to napsal Machar o Pompeovi, o někom úplně jiném. Pak to ještě popletl pan předseda parlamentu a řekl Marka Aurelia...

Miroslav Ransdorf:
Já se rád přiznám, že jsem se mýlil!

Moderátor:
A to mi právě připadá symbolické, ten citát zní efektně, ta souvislost je taktéž efektní, a s vaším programem jsem měl občas podobný problém; zní to výborně, jenom kde na to vzít? A to vy víte?

Miroslav Ransdorf:
Já jsem opakovaně o těchto věcech mluvil. Jinak se tedy omlouvám, pokud došlo k tomuto pochybení... Ale sbírku jsem si nevymyslel, ta sbírka opravdu je...

Moderátor:
Tam se César obrací na svou choť Kalkurnii, kde říká proč byl Pompeus vztyčený klas prázdný.

Miroslav Ransdorf:
Ale řekněme si tedy, kde je ten problém. Problém je v tom, že opravdu to programové prohlášení asi neměli moc v ruce ekonomové. Já jsem o této vládě mluvil jako o sboru ekonomických romantiků a to bych připomněl znovu, když si přečtete pozorně, co všechno se tam říká... My neslibujeme na rozdíl od vlády, že všichni dostanou všechno, my neslibujeme, že je možné udržet existující daňový systém a zároveň zabezpečit financování všech těch věcí, o kterých se tady mluví. My jsme naopak jako jednu z klíčových věcí pro zvýšení těch příjmů uvažovali s daňovou reformou, tzn. reforma, která by měla jinou strukturu, kde by bylo tou změnou struktury zajištěno, že klesne daňové břemeno občanům, ale daňový výnos podle různých variant by šel o 30-60 mld. nahoru. Ale vláda v podstatě hovoří o tom, že zůstane zachovaná stejná daňová soustava s nezbytnými korekcemi oproti EU, mluví o tom, že zůstane daňová kvóta z r. 2000, v podstatě na existující bázi chtějí profinancovat všechno pouze tím schodkem.

Přemysl Sobotka:
Zase je to ten zdroj, který máte popsán ve svém programu jako KSČM, a to je, že zvýšíme progresivní daně, že eventuálně začneme mluvit o dani z luxusu nebo na luxusní výrobky. A tento směr jde jedním jasným, tzn. ty bohatší, ti schopnější budou více zatěžováni daněmi...

Moderátor:
A demotivováni...

Přemysl Sobotka:
Je to podobná perspektiva, kterou nám nabízí i tato vláda. Vy jste zmínil, že tato vláda se vrací do r. 2000 z hlediska té daňové zátěže, ale tato vláda také řekla, že chce snížit o 4% firmám, čili právnickým osobám daně, ale pak to musí vyrovnat, takže budou zvyšovány spotřebitelské nebo spotřební daně, bude zvyšováno DPH. Pomiňme, že můžeme přestat kouřit, pít alkohol, jezdit autama, to jsou všechno daně, které nám vytáhnou tyto výrobky nahoru, ale úvaha o změně DPH znamená, že z 5% půjdeme na 22% a dáme to pod štít EU. Já se bavím o vládním prohlášení! A pak se dostaneme do situace, že DPH na stavební věci, které je 5%, půjde na 22%, potraviny půjdou na 22% - už se nebavíme o tom, že se bude přibližovat 22% k 5% nebo k 20%, ale že to necháme na těch 22%, a to jsou zdroje pro tuto vládu. A vy ve svém volebním programu máte podobný zdroj peněz.

Miroslav Ransdorf:
My ne, my mluvíme o daňové reformě, kde by se změnila struktura, například my tam uvažujeme o tom, že by byl zvýšen tlak na produktivní využívání zdrojů, tzn. nižší daně by podnikatel měl potud, pokud by měl exportní úspěchy nebo by dosáhl technologického zdvihu u svých produktů nebo by vytvořil nová pracovní místa - tlak na produktivní využívání zdrojů. To je velmi důležitá věc, to je záležitost, která tady není. Ten daňový systém musí mít minimálně čtyři charakteristiky; musí zajistit fiskální spravedlnost, musí umožnit státu určité regulační formy, aby měl vliv na strukturu hospodářství, musí také zajistit dostatečný daňový příjem, aby se daly profinancovat nezbytné funkce státu, a konečně musí být také motivující pro ty ekonomické subjekty. Ani jedna z těch čtyř věcí momentálně v té daňové soustavě, která funguje, není. A když jste mluvil o tom odstavečku, který je tam věnován těm převodům, tak samozřejmě EU dneska nemá daňovou soustavu mezi věcmi, které upravuje, protože v Evropě fungují minimálně dva přístupy k daňové oblasti - a některé státy mají převahu progresivního zdanění, některé přesunuly daňové těžiště těm daním nepřímým. Ale jedna věc tam je doporučená, tzn. u toho základního zboží, jako jsou potraviny, tam je...

Moderátor:
Pane místopředsedo, já jsem slíbil otázky hostů, vy jste úplně zdivočel...!

Zástupce voličů:
Pánové, co teď s rozlitým mlékem? Máme tady několik biliónů dluhů, některé jsou vnitřní, o těch se nemluví... Čili zkuste velice jednoduše divákům vysvětlit, jak tuto situaci řešit. A chtěl bych také slyšet nějaké přiznání odpovědnosti za tento stav, zejména na straně KSČM, protože to, co má jako startovní pozici nová vláda, je docela žalostné, a vy na tom nesete samozřejmě drtivý podíl viny. Čili chtěl bych slyšet, jak dál, a jednoduše, abychom to všichni pochopili.

Miroslav Ransdorf:
Nevím tedy, jestli mám začít, já nevím, jak my neseme drtivý díl odpovědnosti, když jsme celá devadesátá léta neměli nejmenší vliv na to, jak se nakládalo s veřejným majetkem, proces privatizace jsme si představovali úplně jinak, my jsme navrhovali jiný koncept privatizace, který měl zabudované kontrolní mechanismy a Fond národního majetku v našem přístupu neměl být pouze transformační, ale také podnikatelskou institucí. Tam byl úplně jiný přístup a my nemůžeme za to, že podle některých odhadů až třetina majetku byla v privatizaci rozkradena. Řekl bych ale, že současná situace opravdu vyžaduje širší shodu tak, aby opravdu ta země, chce-li se začlenit do evropských ekonomických struktur, musí zvýšit efektivitu, produktivitu práce, musí pomoci podnikatelským subjektům, aby byly připraveny na zostřenou konkurenci. Ta integrace do EU vzhledem k tomu, jaká je nasycenost světových trhů, jak se vyvíjí celý ten proces globalizace, tak to všechno bude znamenat daleko tvrdší podmínky na vnějších i vnitřních trzích. A řeknu-li to v kostce, neznamená ta otázka budoucnosti to, jestli u nás bude primárně zachovaný lustrační zákon nebo ne, to nerozhoduje o kvalitě života v této zemi, to je spíš ostuda, že stále je, ale otázka klíčová pro tuto zemi je, zda a jak uspěje v globální soutěži. A tady je zájem všech těch stran myslím shodný!

Přemysl Sobotka:
Pan poslanec Ransdorf docela dobře zapomněl na 40 let, a na to bychom neměli zapomínat, protože budeme-li operovat s čísli HDP - a vy to velmi rád používáte, že jsme byli podobni Itálii a Francii - tak to, co jsme viděli na ulicích a v našich domácnostech, ukazuje jasný rozdíl. A to je ten dluh, který musí tato ekonomika zaplatit a navíc z jednoho z nejtotálnějších socialismů, protože kromě Ruska u nás vlastně neexistovalo žádné soukromé hospodaření - Polsko něco mělo, Maďarsko něco mělo, východní Němci něco měli, my jsme byli absolutně pod límkem státu a my jsme tady v klidu spočívali 40 let. Takže toto musíme zaplatit. A to, že jsme přecházeli z tohoto systému na systém, který se zaplaťpánbůh podařilo udělat v nějaké etapě (a ta etapa bohužel byla krátká), nikde v žádné ekonomické učebnici nebylo popsáno, jak se ze socialismu přechází do tržní ekonomiky, jak se přechází obráceně - to jsme byli poučeni již několikrát v historii... A to musí hlavně tato vláda a další vlády. A jestliže pravice chce vytvářet hodnoty - a nebudeme si namlouvat, že Evropa se odvrací od toho levicového směru, obrací se doprava, protože pochopili, že jedna a jedna jsou dvě a ne dvě a půl, a současná vláda nám jasně deklaruje se svým návrhem deficitu, že to bude ne dvě a půl, ale tři - a někdo to musí zaplatit. A kdo to zaplatí, to jsme samozřejmě my všichni ve svých daních.

Miroslav Ransdorf:
Pan Podzimek mě teď bude kontrolovat; myslím si, že to byl Čapek, kdo řekl, že kdo tvrdí, že Evropa jde doprava, tak by to musel dokázat - ne pro minulá dvě, tři nebo pět let, ale za těch dva tisíce let. Evropa nejde po mém soudu doprava. Ale pravice u nás hodnoty ani ne tolik vytvářela jako je ničila a rozbíjela v těch devadesátých letech...

Přemysl Sobotka:
Já s váma nesouhlasím...

Miroslav Ransdorf:
A jestliže říkáte, pane místopředsedo, že tady nebylo jasné, co dělat... Některé věci jsme vašemu předsedovi říkali jasně, že například v takové uznávané knížce, jako je Treaty Of Human Action od Von Miesese je napsáno jasně, že jestliže nasadíte liberalizaci na strukturu, kde existují silné monopoly, tak vlastně dojde k prudkému zdvižení cen. To skutečně u nás nastalo, tady byla celá řada varování od věhlasných ekonomů, mohl bych začít novelistou Galbrightsem až třeba po japonské ekonomy, a tato varování se ignorovala! Ignorovala!!! Ta otázka není, zda to vrátit zpátky, to nikdo nechce a nechtěl! Ale jak!

Moderátor:
Pan Sobotka hovořil o deprivatizaci vaší, narážel na to, co se stalo po r. 1948, vy hovoříte o tom, že jste znali recept na privatizaci...! Jako byste každý mluvil o úplně jiném tématu.

Miroslav Ransdorf:
Pane redaktore, ta řeč je úplně o něčem jiném...

Přemysl Sobotka:
Každého z vás určitě...

Miroslav Ransdorf:
O produktivitě a prosperitě podniků nerozhoduje forma vlastnictví, rozhoduje jaká je motivace lidí a kvalita řízení. A v těchto dvou věcech nenastala žádná změna k lepšímu. Co je to za přiznání, když třeba ministerstvo průmyslu a obchodu v r. 1997 udělalo analýzu, kde bylo ukázáno, že v privatizovaných podnicích je produktivita práce o 20% nižší než ve veřejném sektoru?! Jak tedy proběhla privatizace, byla úspěšná nebo ne?

Zástupce voličů:
Přece soukromé vlastnictví samo o sobě je motivací...

Miroslav Ransdorf:
Samo o sobě ne!

Zástupce voličů:
Ale ano.

Miroslav Ransdorf:
Není.

Zástupce voličů:
Když můžete s něčím nakládat, tak jste za to zodpovědný, a to je to, o čem je ta pravice a levice, o osobní odpovědnosti, o pro osobní odpovědnost prostoru, a ne schovávání se za kolektivní odpovědnost. Ale já jsem měl úplně jinou otázku na pana senátora Sobotku, protože jsem pochopil, že se asi všichni shodneme na tom, že ten současný vládní program je nerealistický, nevyvážený z hlediska výdajů a příjmů, ale protože ODS se vlastně dostala poprvé do deklarované opozice, tak jestli hodlá postupovat ofenzivně, tzn. když vláda přijde s nějakými opatřeními, vládními návrhy zákonů, jestli hodlá veřejnost seznamovat s alternativními podrobnějšími a koncepčními změnami - aby to nebyly jenom nějaké připomínky?

Miroslav Ransdorf:
Jenom jednu větu; u nás lidé nebyli motivováni v tom procesu privatizace nakládat odpovědně se svým majetkem, ale užít ho. Oni ho častokrát byli motivováni k tomu, aby ho vytunelovali.

Moderátor:
Vybíráte si excesy, uvažujete mediálně v tom smyslu, že média si samozřejmě vybírají to, co je mediálně vděčné. Těžko bude asi někdo v médiích zmiňovat, že nějaký podnik normálně pracuje, prosperuje, šlape.

Miroslav Ransdorf:
Ano, já znám řadu takových podniků, ale u nás třeba je státní podnik, který má nejlepší - dokonce národní podnik! - v Budějovicích, který má ze všech pivovarů údajně nejlepší marketingovou strategii - a je to národní podnik!

Moderátor:
Žádná jména, nedělejte reklamu... Pane místopředsedo, prosím, byla to otázka na vás.

Přemysl Sobotka:
Ocitoval bych z programu komunistické strany ohledně privátního majetku atd, že - zvýrazní aktivní úlohu státu pro urychlení národohospodářského růstu. KSČM neodmítá soukromé vlastnictví tam, kde je schopno zajistit efektivní výrobu, obchod, služby, a kde není spojeno s podvodem a zločinem. Dlouhodobým cílem KSČM není nucené vyvlastnění, ale cílevědomé budování společenského sektoru... Kdo rozhodne o tom, jestli je to efektivní, není efektivní, o tom přece ten dotyčný podnikatel rozhoduje svým způsobem? Ale odpovím na tu vaši otázku; pevně věřím,pokud se nebudeme chovat jako ve standardní opozici, tzn. že budeme nahlas říkat fakta, která jsou proti tomu, co nám bude předvádět tato vláda - a znova se teď vracím, buďto má 101, 111 nebo 142 - předpokládám, tak, jak nám říkali kolegové z KSČM, že oni budou podporovat některé zákony, které budou směřovat na propojení jejich programu a jsou si velmi blízké, takže já pevně věřím, že ODS najde tu cestu (ona ji nemusí hledat, akorát to musí říkat obrovsky nahlas).

Miroslav Ransdorf:
Máte něco proti tomu, jak funguje třeba strategické plánování a budování veřejného sektoru ve Francii, kde je pravicová vláda. Vidíte v tom něco nebezpečného?

Přemysl Sobotka:
Jak dlouho je tam pravicová vláda?

Miroslav Ransdorf:
Byly tam několikrát pravicové vlády, ale nezměnily na praxi strategického plánování nic - funguje to celá desetiletí.

Přemysl Sobotka:
Každý podnik musí plánovat, ale ne pod vlivem státu...

Moderátor:
Každé analogie jsou ošidné, analogie ať už s tím nebo oním státem jsou zavádějící.

Zástupce voličů:
Já bych to chtěla trošku vrátit k tomu vládnímu prohlášení. Kromě těch finančních zdrojů, co vám na těch jednotlivých kapitolách vadí? Mě by speciálně zajímalo zdravotnictví, sociální politika...

Moderátor:
Zůstaňme u zdravotnictví, pánové.

Miroslav Ransdorf:
To je doména tady pana místopředsedy, který je lékař... Já osobně jako laik, když jsem si přečetl tuto kapitolu (a odborníci v našem klubu i v odborném zázemí mi to potvrdili), tak bych řekl, že je to v podstatě amatérský výtvor. Pokud na to měla vliv nová paní ministryně, tak asi odborného zázemí Lidového domu nevyužila.

Zástupce voličů:
Řekněte konkrétně, co vám na tom vadí?

Miroslav Ransdorf:
Tam jsou i formulační nesmysly, když se podíváte na tu kapitolku, tak z řady vět vůbec není jasné, co autor nebo autorka chce říct.

Moderátor:
Pane doktore, tato sféra vám je vlastní...

Přemysl Sobotka:
Nevím, jestli mi je vlastní, ale zdravotnictví se obtížně řeší na celém světě a čím je stát bohatší, tím má samozřejmě zdánlivě méně problémů se zdravotnictvím. Myslím, že v tomto programovém prohlášení, které je obecné, tak na prvním místě je přístup pacienta k informacím; to je věta, která je sice krásná, ale já si nedovedu představit, jak s ní bude ten pacient nakládat, protože on je, co si budeme namlouvat,vždycky na té přijímací bázi a dostává od lékaře tu "vidličku" na to, jak se má rozhodnout. To, že chce nová ministryně zvýšit platy a akorát neřekne to B, odkud se to má vzít, protože zdroje peněz pro zdravotnictví jsou z oblasti pojišťoven, a pojišťovny, aby měly dostatek peněz, tak potom musí žádat vládu, aby zvýšila ne tentokrát daň, ale je to zdaňování, ať už zaměstnavatele nebo zaměstnance, čili půjde nahoru zdravotní pojištění a zase to ten dotyčný občan, který se dostane do styku s tou nemocnicí nebo s tím lékařem. Druhá věc, o které se hovoří, že musí být podle evropských standardů a podle úmluvy, kterou jsme navíc jak ve sněmovně, tak v Senátu přijali, musíme být léčeni na nejvyšší úrovni poznání; já si tuto úmluvu nedovedu představit, že bychom naplnili, protože to nenaplní ani Spojené státy, ony také neratifikovaly ty vyspělé země. My jsme ji v klidu ratifikovali, v Senátu nás bylo asi sedm, kteří jsme byli proti tomu.

Moderátor:
Máte to za nerealistické?

Přemysl Sobotka:
Je to nerealistické, protože to ani nejde. Ale směřovat k tomu je samozřejmě velmi důležité. Já přeju zdravotníkům, protože byli špatně placeni celá léta, protože čtyřicet let byli ve zdravotnictví velmi velmi ponižováni v té úrovni platů, ale 18% dovede současné nemocnice do situace, že v září či říjnu přijdou a řeknou, že nemají už peníze. A není to o tom, že by byl špatnej manažér, je to o tom, že prostě nemá zdroj peněz. A jsme opět u státního rozpočtu, je to úplně stejné.

Miroslav Ransdorf:
Po mém soudu v tom resortu je peněz dost, ale jsou využívány špatně a ve špatné struktuře. A ta debata má být vedena právě o struktuře. Když jste mluvil o těch příjmech lékařů, já třeba vím o případech nemocnic, kde lidé vůbec nedostávají peníze, kde je katastrofální platová situace. Já se domnívám, že ten bismarckovský systém pojišťoven je velice drahý, nákladný a neefektivní. Systém, který jsme zastávali a který bychom preferovali je něco na způsob ve V. Británii nebo ve Skandinávii se všemi nedostatky...

Moderátor:
Pánové, ukázněme se, za chvilku je konec. Do jaké míry mezi opozičními stranami v tuhle chvíli vládne širší shoda, o které hovořil pan místopředseda, to posuďte sami, milí diváci. Než skončíme, také si můžete položit otázku, v jakém časovém horizontu se KSČM podle vás může stát vládní stranou, aby dokázala, že její program - dovolím se vrátit k tomu Macharovi - není vztyčený klas prázdný.

Přemysl Sobotka:
Pane redaktore, to je věc voličů.

Moderátor:
Jsem si toho vědom.

Přemysl Sobotka:
Já doufám, že se toho nedožiju.

Miroslav Ransdorf:
Vy chcete tak brzo umřít?