Atmosféra 1. máje 1968

Jan Moravec

z knihy Antipoučení (Naše vojsko, Praha 1990, str. 174 - 175)

Na 1. máje - i když, nebo právě proto, že strana nevydala žádná hesla a direktivní pokyny, jak dělat průvody v celé republice - byly průvody jiné, originální. Hesla na transparentech si vymýšleli sami na závodech, na školách, v úřadech, v ústavech. Na minulých prvomájových oslavách to byly především závazky: v akci Z, kolik má závod úderníků, brigád socialistické práce a o kolik se zlepší... Taková hesla se letos téměř vytratila stejně jako pozdravná Ať žije KSČ, KSSS, mezinárodní komunistické hnutí! Objevila se zcela nová, orientovaná k sociálně etickým hodnotám: Ježíš - ne Caesar; Věřme sobě; Hus byl někdo; Pravda vítězí, ale dá tu fušku; S poctivostí nejdál dojdeš; Žádáme rehabilitaci Krista; Neválčete - milujte se ap.

Nejvíc zapůsobila hesla, která měla formu vtipu: Již nikdy jetelová semena našim polím; Vraťte lvovi korunu; Ať'mě zabijou, jen když mne vedou - ovce; Vot naše dělo; Za ještě vyšší výrobu tetrasirnatanu draselnosoditého; Ať žije První máj páté B; Chtěl bych zvýšit populaci, ale nemám byt a na ulici nemám zase k tomu klid; Méně školy - více hřišť; Barák vyřeší bytovou krizi; Nepleťte si Vaculíky; Žádáme okamžitě blahobyt; Obléknem vás v okamžiku pro sport nebo pro muziku; Slováci, nechte nám aspoň ř!

Poprvé od roku 1948 se objevila hesla - požadavky a hesla kritická: Žádáme mimořádný sjezd KSČ'; Žádáme okamžité rozpuštění politické složky StB; Pracovníci obchodu chtějí volnou sobotu; Rovnocenné pracovní podmínky pro pekaře; Spojaři žádají zastoupení ve vládě; Zastavte rušení zahraničního rozhlasu našimi výrobky Tesla; Zrušte zákonem cenzuru; Dejte nám mladým klubovny; Demokratizaci? Demokracii!; Svobodu i odlišným názorům!

V minulých letech se nad hlavami "manifestujících" vznášely desítky, stovky obrazů vůdců mrtvých i živých. Tentokrát, jak spočítal kdosi na tribuně, bylo v průvodu pět Leninů, čtyři Marxové, tři Gottwaldové, dva Engelsové a jeden Dubček, Castro, Che Guevara a T. G. Masaryk.

Tradicí májových průvodů byla také hesla vyvolávaná z tlampačů. Jako vyvolávač vynikal v padesátých letech Pavel Kohout. Ten už dávno zanechal této činnosti stejně. jako jeho následovníci. Letos nikdo hesla nevyvolával. Členové ÚV KSČ se radovali do té doby, než se objevil ostrůvek v moři usmívajících se manifestujících: Klub angažovaných nestraníků (KAN). Ti jediní neúnavně provolávali svou sérii hesel: Lidé jako Novotný, ať se drží u plotny! Chceme svobodné volby! Nechceme jednotnou kandidátku! Nezůstanem u kultu, nechcem svého Gomulku! Ozývá se ze všech stran, kdy nám povolíte KAN! Je nás šest miliónů!

"Tady máte novodobé sokolíky. Eště nemaj uniformy, necvičí, ale už mašírujou ve vyrovnaných řadách! A zejtra nás převálcujou!" vykřikoval bývalý tajemník ÚV KSC, člen ÚV a nedávno abdikující předseda Ústřední rady družstev Vratislav Krutina. Patřil mezi novotnovce, kteří horko těžko zakrývali svou minulou a nynější tvář.

Závěr průvodu. Desetitisíce lidí ucpaly široké Příkopy od Václavského náměstí po náměstí Republiky. Shlukli se kolem tribuny, tleskali, házeli květiny prezidentu Svobodovi a prvnímu tajemníku KSČ Dubčekovi, skandovali Ať žije KSČ! Ať žije Dubček! Ať žije Svoboda! Ať žije svoboda! Ať žije demokracie! "Nejodvážnější" přišli na tribunu na kus řeči s představiteli strany a členy vlády.

Jarda Litera, tajemník městského výboru KSČ v Praze, prožíval na hlavní tribuně, která byla tentokrát umístěna Na příkopě, nejkrásnější okamžik v roce 1968. Hlavou mu proletělo, kolik úsilí, přemýšlení a boje stál každý stupeň k obrodě strany a socialismu od Ledna. První máj byl jasným svědectvím úspěchu práce pražských komunistů - stoupenců reformy veškerého společenského života v Československu. Takovou spontánní radost ještě Pražáci nikdy neprojevili. Nemohli lépe vyjádřit důvěru komunistické straně a jejímu vedení, jeho nové politice vyjádřené v Akčním programu demokratického socialismu. Jarda prožil patnáct prvomájových oslav v Praze, ale tolik lidí se snad ještě žádné manifestace nezúčastnilo. Mohl říci novému vedoucímu tajemníku městského výboru KSČ Bohumilu Šimonovi: "Dobrá věc se podařila."