Neprosadili jsme odsudek zločinů ve jménu socialismu, včetně čistek

Místopředseda KSČM Miloslav Ransdorf

* KSČM se nestala zakládajícím členem Evropské levicové strany. Proč?

Objevily se procedurální zmatky a došlo k porušení demokratických principů. Proto se naše delegace na místě rozhodla, že o našem členství rozhodne nadcházející sjezd KSČM.

* Spor ale nastal i kvůli požadavku zahrnout do stanov "nepřijatelnost stalinistických praktik", jak to požadoval Fausto Bertinotti z pořádající Rifondazione comunista, což vy jste neakceptovali.

Navrhovali jsme radikálnější stanovisko, ale Helmut Scholz (PDS) v rozporu s přijatými principy nedal o něm hlasovat. Chtěli jsme širší formulaci odsuzující "nedemokratické praktiky a zločiny ve jménu socialismu", která postihuje i stranické čistky na počátku 70. let a také všechny případy, kdy lidé byli zbavováni možnosti vykonávat své zaměstnání.

* Byla vaše delegace, kterou jste vedl, v tomto směru jednotná?

Ano. Ale problém byl v tom, že Bertinottiho ve vnitrostranických zápasech podpořily dvě trockistické frakce a ty na své formulaci trvaly. Stát se to nemělo, ale věřím, že se podaří společný postup radikální levice v rámci jedné strany.

Právo, 11. 5. 2004, Jitka Götzová