Předčasné volby jsou selháním politiků

Předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek:

* Pane předsedo, postavil jste se jménem své strany velice ostře proti nominaci Pavla Teličky na funkci evropského komisaře, protože byl před listopadem 1989 členem KSČ. Proč vám ze stejného důvodu nevadil coby náš hlavní vyjednavač s Evropskou unií a posléze velvyslanec v Bruselu?

Protože funkce, které vykonával doposud, nebyly funkce politické. A mně nevadí pan Telička, osobně proti němu nic nemám - postavil jsem se, KDU-ČSL se postavila, jak jste přesně řekl, proti té nominaci. My nejsme žádní primitivní antikomunisté, pane redaktore; smiřujeme se s tím, že normalizační kádry jsou v byznysu, že jsou ve státní správě... Ale tohle je jiná káva. Evropský komisař je politik a ten kromě odborné způsobilosti, která je samozřejmou podmínkou, musí mít také politickou legitimitu, politický mandát.

Nám velice vadí, že tento politický mandát dáváme kariéře, která výrazně - řekl bych téměř dynasticky - profitovala z normalizačního režimu, zatímco statisíce stejně schopných lidí podobnou příležitost neměly, protože si s tím totalitním režimem nechtěly zadat. Jestliže dnes legitimizujeme tento typ kariéry, vzkazujeme tím všem těm lidem, že udělali chybu, že měli mít mnohem menší nároky na vlastní charakter. A to je strašně špatný vzkaz do české společnosti.

* Použil jste slovo dynasticky - už dříve jste poukázal na to, že Teličkův otec byl předlistopadový diplomat. Znamená to, že vyznáváte dědičný hřích?

Neznamená. Já přece nemluvím o dědičném hříchu, ale o dědičném profitu. O tom, že v komunistické zahraniční politice byly rodinné dynastie, v nichž se privilegia dědila z otce na syna. Když půjdete po jednotlivých jménech, zjistíte, že Teličkové nejsou výjimečný případ.

* Je tohle komunistické specifikum? Kennedyové ani Bushové přece nejsou komunisté.

Kennedyové a Bushové museli svou legitimitu osvědčit v demokratických volbách. Pan Telička ji v nich nikdy neosvědčil.

* Když pomineme několik výjimek, tak ve volbách na centrální úrovni se u nás prosazují jen straníci. Takže podle vás komisařem může být jen straník?

Ne, to je nedorozumění. Politickou legitimitu může samozřejmě získat i nestraník, nezávislý odborník; získává ji zprostředkovaně od těch, kteří dostali mandát od svých voličů. A křesťanští demokraté prostě nemají od svých voličů mandát na to, aby ho předávali normalizačním kariéristům.

* Necítíte se trochu trapně, když s tímto argumentem přicházíte jako představitel strany, která čtyřicet let kolaborovala s KSČ?

To je směšná námitka. V komunistické ústavě nebyla zakotvena vedoucí úloha Národní fronty a už vůbec ne vedoucí úloha Československé strany lidové - byla tam zakotvena vedoucí úloha KSČ. Lidová strana byla v Národní frontě zrovna tak, jako tam byli zahrádkáři, včelaři, holubáři nebo ČSTV.

* Zahrádkáři, včelaři, holubáři ani sportovci nebyli politickými stranami a neseděli ve vládě.

Československá strana lidová v dobách komunismu de facto také nebyla politickou stranou, ale spolkem. Ano, její špičky kolaborovaly. Jenže pod těmi špičkami bylo více než padesát tisíc slušných lidí, pro které členství v ČSL nebylo kariérní výhodou, nýbrž překážkou. Byl jsem jedním z nich, takže vím, o čem mluvím.

* Byl jste jedním z nich... Právě tomu nerozumím: kde berete ten pocit morální převahy nad panem Teličkou? Pan Telička vstoupil v roce 1988 - v třiadvaceti letech - do KSČ. Vy jste v roce 1984 - ve čtyřiadvaceti - vstoupil do strany, která KSČ posluhovala. Oč jste lepší?

Za prvé: Necítím nad nikým morální převahu - jsem ten poslední, kdo by si troufal soudit pana Teličku nebo kohokoli jiného. Já soudím onu nominaci. Ta nominace je prostě nemravná.

Za druhé: Na rozdíl od pana Teličky jsem do lidové strany nevstoupil kvůli kariéře. Tu jsem samozřejmě v normalizačním režimu dělat nemohl, protože občanům třetí kategorie, jako jsem byl já, nebylo umožněno studovat žádné společenské vědy; někdy - když se vyučili a byli "vychováni dělnickou třídou" - mohli vystudovat nějaký exaktní obor. Pokud vstoupili do lidové strany - a já jsem hrdý, že jsem to udělal! - tak to udělali proto, aby demonstrovali, že mají jiný světový názor než marxistický. Ano, byla tu ještě druhá možnost, práce v disentu - tu jsem nezvolil jednak proto, že tam bylo příliš mnoho marxistů, jednak asi i proto, že jsem na to neměl dost odvahy.

Já vás ujišťuji, pane Kramere, že řadový člen lidové strany na tom byl z hlediska kariérních možností daleko hůře než bezpartijní. To vám řekne každý..., a proto ta vaše argumentace o kolaboraci lidové strany s komunistickým režimem je vůči těm desetitisícům lidí, kteří v ní byli, řekl bych až urážlivá. My jsme nestavěli koncentrační tábory! My jsme nestavěli šibenice! Členové lidové strany byli vězni koncentračních táborů a členové lidové strany na těch šibenicích viseli!

* Koncentrační tábory a šibenice stavěli komunističtí bossové a lidovečtí bossové jim k tomu přitakávali. A také komunisté byli popravováni a věšeni. Takže tenhle argument neberu, pane předsedo. Beru to, že ani pan Telička, ani vy jste ke špičkám svých stran nepatřili. A znovu se ptám: Oč "čistším" kandidátem na komisaře by byl Kalousek než Telička?

Já tuhle ambici nemám. Ale chcete-li tohle osobní srovnání, tak já nejsem normalizační kariérista. Pan Telička ano. Vážně si myslíte, že Kalousek by mohl studovat právnickou fakultu?! A že by ihned po absolvování té fakulty mohl nastoupit na ministerstvo zahraničních věcí?!

Lze to říct i opačně: vážně si myslíte, že pan Telička by mohl okamžitě po dostudování právnické fakulty zahájit svou raketovou kariéru na komunistickém ministerstvu zahraničních věcí, kdyby byl členem Československé strany lidové? Ani náhodou! To bylo vyhrazeno jenom pro výjimečné komunistické kádry. Jako byl pan Telička.

* Říkáte, že svou argumentací urážím řadové lidovce... Místopředseda Unie svobody Jan Hadrava a šéf jejího poslaneckého klubu Karel Kühnl soudí, že jste to naopak vy, kdo svými výroky "uráží všechny ty, kteří čtyřicet let bojovali proti komunistům".

Nechápu, jak může být odpor proti nominaci normalizačního kariéristy urážkou těch, kteří bojovali proti komunistům?! Ti pánové jsou prostě nervózní z toho, že jsme pojmenovali problém, jehož existenci si velmi dobře uvědomují. To, že se rozhodli, nevím z jakých důvodů, onu nominaci podpořit - přestože dosud halasně propagovali vyrovnání s minulostí - je pro mne spíš než co jiného zpráva o tom, že mají starost sami se sebou.

* Pan Hadrava navíc pravil: "Kdyby takhle argumentovala třeba Hana Marvanová, tak to beru, ale Kalouskovi nevěřím ani slovo." Není to zvláštní, že o vás takhle smýšlí představitel strany, která je vaším nejbližším spojencem?

Opravdu mě chcete nutit, abych komentoval každý plk pana Hadravy?

* Plká také komisař EU Günter Verheugen, když říká, že útoky na pana Teličku jsou "pomatené"?

V Evropské komisi jsou samozřejmě pragmatici, pro které vnitrostátní problematika jednotlivých zemí není zásadní. Tomu rozumím. My tuto situaci nehodnotíme z hlediska diplomatického, ale výlučně z hlediska transformace české společnosti, jež se potýká s faktem, že zde ještě ne tak dávno existovala bolševická elita, která měla startovací čáru někde úplně jinde než drtivá většina slušných lidí. To byla nespravedlnost, křivda spáchaná na miliónech. My prostě tu křivdu odmítáme posvětit. Odmítáme se smířit s tím, že chování normalizačních kariéristů má být takto legitimizováno.

Opakuji: ve státní správě, v byznysu, v celé řadě oblastí se s tím smiřujeme, protože se s tím nedá nic dělat, je to prostě generační problém. Ale nesmíříme se s tím v okamžiku, kdy se jedná o politickou nominaci. To bylo bylo špatné, to by bylo zločinné!

* Nejvyšší politická funkce v Česku je prezident; u člověka, který ji zastává, se předpokládá, že je přímo etalonem charakterové pevnosti. Zaútočíte se stejným svatým rozhořčením i na Václava Klause, který na této stránce přiznal, že za totality chodil volit kandidátku Národní fronty?

Já jsem také chodil volil kandidátku Národní fronty a -

* Vzdáte se po tomhle přiznání funkce předsedy KDU-ČSL?

- nejsem na to nijak pyšný, i když totéž dělalo 99 procent lidí v této zemi. Ale jít volit kandidátku Národní fronty - v situaci, jaká tady tehdy byla - bylo přece něco úplně jiného než dělat aktivní bolševickou kariéru! To přece musíte sám cítit. Jak mi vůbec můžete položit takovouto otázku a jak vůbec tohle můžete srovnávat, když jste tu dobu tady prožíval jako já?!

* Já také nikoho nekritizuji za to, že k těm volbám chodil - pokud si dnes nehraje na superzásadového. Co řeknete na výrok slavného polského disidenta Adama Michnika, jenž, když po něm chtěli, aby se zúčastnil nějaké podobné kampaně, jakou vy vedete proti panu Teličkovi, odpověděl: "Víte, já jsem s vámi za komunismu nebyl zbabělý, tak dneska nemusím být s vámi statečný."?

Já, pane Kramere, skutečně nemám pocit, že bych byl před rokem 1989 zbabělý. Z toho nemám žádný mindrák. A dneska si nehraju na "superzásadového", neplanu "svatým rozhořčením" ani nehlásám primitivní antikomunismus.

My jsme přece, na rozdíl od jiných, nikdy těmto lidem nekladli kádrové stropy. Ale tady došlo k něčemu úplně jinému. Nedošlo ke kariérnímu postupu, proti kterému bych vůbec nic neměl, došlo k předání politického mandátu - mandátu historicky prvního českého komisaře v Evropské unii! A to je vysloveně symbolická záležitost, naplnění toho, o čem většina našich občanů snila desítky let! Normalizátoři, mezi které pan Telička bezpochyby patřil, dělali všechno pro to, aby se ten sen nikdy nestal skutečností. Jestliže se teď jeden z nich stane nejviditelnější politickou figurou za Českou republiku v Evropské unii, tak já v tom vidím výsměch!

* Začínám mít pocit, že pan Telička byl snad členem politbyra KSČ.

Ne, byl to jenom normalizační kariérista.

* Proč jste se, pane předsedo, zasazoval, aby se komisařem stala Vlasta Štěpová?

Víte, po té ostudě, kterou pan Kužvart a celá sociální demokracie udělali České republice, bylo samozřejmě snadné podlehnout pokušení a říct, podívejte se, jak jste to zvorali, tak my teď budeme trvat na svém kandidátovi. Já jsem tomu pokušení odolal, protože jsem to nepokládal za správné - chtěl jsem, abychom tu věc vyřešili co nejrychleji a abychom společně podpořili jediného kandidáta, který by pak měl v té Evropské komisi skutečně silný mandát. Takže když předseda vlády v pátečním rozhovoru se mnou vyslovil jméno Vlasty Štěpové jako možné kandidátky, pokusil jsem se pro ni v naší straně získat podporu. Díky tomu, že paní Štěpová bezpochyby splňuje všechna odborná, politická i morální kritéria, se mi to podařilo.

* Jméno paní Štěpové přece bylo ve hře i před tou první nominací. Když jste byli tak ostře proti Miloši Kužvartovi, proč jste už tehdy nebyl tak konstruktivní a neřekl: Tak dobrá, netrváme na své kandidátce Ivaně Janů, ale ať to není Kužvart, ať je to Štěpová?

A kdo vám řekl, že jsem to při těch jednáních neřekl?

* Řekl jste to?

Kdo vám řekl, že jsem to při těch jednáních neřekl?

* Nikdo, já se ptám.

To, co jste teď řekl, je celkem logická ústupová argumentace. A já většinou volím logické ústupové argumentace.

* Při té nynější konfrontaci jste naopak zvolil tvrdou rétoriku, cituji: "Nehodlám trpět situaci, že budu třeba tři hodiny někde velmi vážně argumentovat a pak budu postaven před hotovou věc." A informoval jste, že vaše strana "bude přemýšlet, jak změnit koaliční vyjednávací mechanismy v zásadních personálních otázkách". Jakou změnu byste si představoval - třeba právo veta?

Definitivní stanovisko zatím nemáme zformulované, protože je to živá věc. Ale opakuji: My jsme na to jednání šli skutečně nesobecky, šli jsme tam připraveni podpořit nominaci sociální demokracie, pokud pro nás bude přijatelná, a taková jména byla, například zmíněná Vlasta Štěpová... Skutečnost, že jsme až přímo na tom jednání byli konfrontováni se jménem, které pro nás bylo zcela nepřijatelné, a že jsme přes tříhodinovou argumentaci nedosáhli žádného ústupku, byť ke jménu jiného sociálnědemokratického kandidáta, nás nutně vede k názoru, že tohle se musí změnit. Protože příště bychom na taková jednání nemuseli už vůbec chodit, klidně by nám své rozhodnutí mohli poslat poštou.

* Ještě k panu Kužvartovi: před jeho nominací jste Právu řekl, že KDU-ČSL se s ním nehodlá zesměšňovat. Máte pocit zadostiučinění z toho, že právě tohle se s ním České republice stalo?

Ne, necítím žádnou satisfakci. Strašně rád bych se býval za rok nebo za dva omluvil jak panu Kužvartovi, tak panu premiérovi, kdyby se ukázalo, že jsem neměl pravdu. Bohužel jsem ji měl. Úplně stejně to dopadne s tou nominací číslo dvě, a z toho také nemám žádnou radost.

* Co tím chcete říct?! Že z nominace pana Teličky bude také ostuda?

Ne, to ne.

* Tak jak to myslíte, že to dopadne stejně?

Každému je přece úplně jasné, že při tak výrazné politické nepodpoře, jíž se pan Telička těší na české politické scéně, je jeho nominace dočasná.

* Mám to chápat tak, že vaše strana bude v dosavadním odporu proti panu Teličkovi pokračovat i po definitivním schválení jeho kandidatury? To je přece přesně to, čím odůvodnil svou rezignaci pan Kužvart - že jste mu vy, lidovci, házeli klacky pod nohy. Nejvíc ministr zahraničí Cyril Svoboda, váš místopředseda.

To je samozřejmě nesmysl. Mimochodem, teď zase tvrdí, že mu ty klacky pod nohy házel hlavně pan Telička. Ale to je věc pana Kužvarta, co tvrdí, já se jeho dětinskými argumenty zabývat nebudu.

* Neodpověděl jste mi -

Evropský komisař je politická funkce a to znamená, že ji lze vykonávat jedině s výraznou politickou podporou. Při tak výrazné nepodpoře, jaké se panu Teličkovi dostává, je zřejmé, že bude kandidátem na komisaře jen do švestek. Vůbec to ale neznamená to, čeho se obáváte: že bychom se chystali jeho pozici v Bruselu jakkoli komplikovat. V této chvíli je to oficiální kandidát České republiky a jako takový bude mít k dispozici veškerý potřebný servis z ministerstva zahraničních věcí; jsem si jist, že ministr Svoboda mu vytvoří pro jeho práci optimální podmínky.

* Jak tedy o tu nominaci přijde? Vysvětlete to v praktické rovině.

Současná Evropská komise, jak víte, má mandát do listopadu tohoto roku. Pak nastoupí nová Evropská komise. A je přece úplně zřejmé, že reprezentantem České republiky v nové Evropské komisi bude muset být někdo, kdo bude mít větší politickou podporu než pan Telička. Že on v té nové komisi nebude. Že v tom Bruselu bude jen do toho listopadu.

* Neboli: poté, co Pavel Telička absolvuje v Bruselu šestiměsíční průpravu, vláda ho odvolá a nominuje někoho, kdo tu průpravu mít nebude? Tak si to představujete?

Prostě tam bude muset jít někdo, kdo bude mít větší politickou podporu. Někdo s takto malou politickou podporou tam přece být nemůže. Já to nekladu jako požadavek, to je přece logický výsledek této nominace.

Já k panu Teličkovi po dobu, po kterou bude zastávat svoji funkci, budu absolutně loajální. Ale v okamžiku, kdy se bude rozhodovat o novém komisaři za Českou republiku, je moje stanovisko konstantní.

* Tak dobře, nechme komisaře komisařem: jak loajální jste vůči vládě? Určitě nejsem sám, kdo si všiml, že to, co lidé na její činnosti oceňují, prodáváte jako zásluhu své strany, zatímco neúspěchy svalujete na koaliční spojence. Musím připustit, že tenhle trik provozujete velice obratně...

Váš postřeh je naprosto mylný, tak to samozřejmě není. Představa, že předseda druhé nejsilnější vládní strany není odpovědný za vládní politiku, je nesmyslná a já se k té odpovědnosti samozřejmě hlásím, nikdy jsem ji neodmítal.

* Neodmítáte například odpovědnost KDU-ČSL za chabé výsledky v boji s nezaměstnaností? Netvrdíte, že za to mohou sociální demokraté?

Koaliční politika je kompromis. Ano, já jsem přesvědčen, že kdyby byly více uplatněny recepty křesťanské demokracie, nezaměstnanost by byla nižší. Ale respektuji, že rozložení politických sil je takové, jaké je... a je to pořád lepší, než kdyby sociální demokracie byla v koalici s komunisty, protože pak by ta nezaměstnanost byla ještě mnohem vyšší. Takže se hlásím k odpovědnosti jak za to, že nezaměstnanost je vysoká, tak za to, že je nízká. Protože při jiné vládní konstelaci by mohla být ještě vyšší.

* V nedávné televizní Sedmičce jste se ostře přel s předsedou ODS Mirkem Topolánkem o to, která z vašich stran je větším odpůrcem sociální demokracie. Chlubil jste se, jak sociální demokracii ve vládě krotíte... Vynalezl jste způsob, jak sedět zároveň na dvou židlích, ve vládě i v opozici?

Teď si, pane Kramere, pletete dva pojmy: sociální demokracii a socialismus. Já jsem se s panem Topolánkem nepřel o to, kdo je větší odpůrce sociální demokracie, protože sociální demokracie je úctyhodná demokratická strana. Přel jsem se o to, kdo je větší odpůrce socialismu. Myslím, že i sociální demokraté by se bránili proti tomu, abyste ty pojmy ztotožňoval.

* Většina lidí si myslí, že sociální demokrat a socialista znamená totéž. Já si to myslím taky.

Dobrá, nechme si každý svou terminologii. Já jsem se snažil panu Topolánkovi dokázat, že ODS udělala velmi zásadní kroky pro příchod socialismu k moci, zejména v opoziční smlouvě. Křesťanští demokraté jsou nesocialistická strana, což znamená, že se vždycky budou snažit, aby toho socialismu nebylo v té společnosti tolik.

* Určitě víte, že v ČSSD sílí hlasy, že jste v té snaze - společně s Unií svobody - až moc úspěšní, že vám premiér příliš ustupuje. Jak to vidíte vy?

Já ten pocit nemám. Myslím, že to, co děláme, co se já osobně snažím dělat, je úzkostlivě držet koaliční politiku v rámci koaliční smlouvy a v rámci programového prohlášení vlády. Jestli byla ČSSD dříve zvyklá na to, že se na ty mantinely až tak přísně nehledělo, tak si to prostě bude muset odvyknout.

* Bude si to muset odvyknout, protože šéfem KDU-ČSL jste teď vy? Pravda je, že kdekdo říká, že jste "jinší řízek", než byl pan Svoboda, a když k tomu připočteme, že máte i pravicovější názory, dá se předpokládat, že do koaličních jednání přicházíte s trochu jinými požadavky a že je prosazujete tvrději. Je to tak?

To nemohu posoudit, protože v době, kdy byl předsedou strany pan Svoboda, jsem nebyl ve vedení, a tudíž ani účastníkem koaličních jednání. To za prvé. Za druhé, těžko po mně můžete chtít, abych hodnotil sebe a své kolegy. To já nedělám.

* V té Sedmičce pan Topolánek také řekl: "Lidé se mě ptají, jak dlouho je tam ještě necháte, a já musím odpovídat: tak dlouho, dokud bude chtít pan Kalousek." Cítíte se tak velice mocný?

Necítím. Ten výrok pana Topolánka nebyl příliš kompetentní, protože, za prvé, KDU-ČSL se v koaliční smlouvě zavázala k nějakému kusu práce pro Českou republiku a tu práci dodělá, koaliční dohody neporuší. Za druhé, pro předčasné ukončení volebního období nejsou ani důvody, ani podmínky. To nejde ani teoreticky a pan Topolánek to dobře ví.

* On řekl, že je pro předčasné volby...

Předčasné volby jsou selháním politiků. Politici nejsou od toho, aby nutili své voliče rozdávat karty znovu a znovu. Jsou od toho, aby těmi s rozdanými kartami dokázali dělat svoji práci.

* Každopádně to znělo jako nabídka. Neuvažoval byste o ní ani v případě, že by ODS vaší straně nabídla víc než ČSSD - třeba že byste se vy stal prvním vicepremiérem a ministrem financí? Koneckonců, názorově jste si docela blízcí...

Mé názory nejsou blízké ani názorům ODS, ani názorům sociální demokracie. Mé názory kopírují program křesťanské demokracie. A já nesleduji nic jiného než prosazování tohoto programu. Rozhodně nežiji v nadějích na žádné nabídky.

Tato koalice si uložila ve vládním prohlášení určité úkoly. A ty úkoly do řádných voleb v roce 2006 splní.

Alexandr Kramer

Právo, 28. 2. 2004