Když budu předsedou KSČM, vyhrajeme příští volby, říká Miloslav Ransdorf

* Pane místopředsedo, vyjádřil jste se, že kandidátka KSČM pro volby do Evropského parlamentu, kterou vedete, není ideální a že váš výběr by byl naprosto jiný. Můžete zajít v té obdivuhodné upřímnosti ještě dál a prozradit, kdo vám na té soupisce chybí a bez koho byste se raději obešel?

Nejde o to, bez koho bych se rád obešel, ale o to, že jsme si před sestavením kandidátky dostatečně nevyjasnili, jaké kvality tam chceme mít zastoupené. Pokud trváte na jménech, nepochybně bych zařadil mnohem výše například Jana Eichlera, který pak od své nominace odstoupil. A také třeba Stanislava Suju s jeho ohromnou diplomatickou zkušeností. Myslím, že někteří lidé se tam ocitli třeba jenom proto, že jsou poslanci a jsou tudíž pro členy ústředního výboru známější.

* Co Vladimír Remek, vaše "dvojka" - nepřibrali jste ho jenom jako atrakci? Pokud vím, nechystáte se na cestu do kosmu, ale do Bruselu a do Štrasburku; myslíte, že tam bude České republice něco platný?

Kolem kosmonautů se formuje zajímavá lobby a pan Remek, jenž dnes působí v oblasti obchodu, si podle mých informací vede v této práci dobře, takže není důvod jeho kandidaturu ironizovat.

Ostatně, pane redaktore, vaše srovnání cesty do kosmu s prací v Evropském parlamentu má něco do sebe: tam i tam je třeba čelit řadě obtížných a nečekaných situací.

* Jenže trochu odlišného typu, že? V čem panu Remkovi při jeho práci v EP pomohou zkušenosti z Ruska?

Podle mne je pro konkurenceschopnost Evropy do budoucna strašně důležité, aby Evropská unie úspěšně propojila své zdroje se zdroji Ruské federace.

* Ohlásili jste, že chcete získat čtvrtinu všech křesel rezervovaných v EP pro Českou republiku. Nebude vás v té snaze handicapovat skutečnost, že KSČM byla proti našemu vstupu do EU?

Těch šest mandátů, které bychom rádi získali, je optimální výsledek za předpokladu, že všechno půjde žádoucím směrem. Pokud jde o stanovisko KSČM před referendem v minulém roce: stále víc se ukazuje, že my jsme se k lidem zachovali čestně, že jsme jim na rozdíl od současné vlády nelhali o vyjednaných podmínkách a nezastírali problémy. Já jsem říkal tehdy a říkám i teď, že Evropská unie není peklo ani ráj a že bude záležet jenom na nás - na našich reprezentantech a na schopnostech celé populace - jaké bude naše místo v Evropě. Ale ty první tři čtyři roky budou každopádně velice obtížné.

* Jste poslanec českého parlamentu, ale tohoto mandátu se musíte vzdát, získáte-li mandát evropský. A ten jste připraven pustit, pokud budete zvolen předsedou strany. Nehoníte moc zajíců najednou?

Pro mne je klíčovou věcí to, aby se KSČM stala v naší zemi vlivnější silou než doposud. Proto chci beze zbytku splnit slib, který jsem dal našim členům: dovést kandidátku KSČM k úspěšnému výsledku v evropských volbách. K těm zajícům: předseda italské strany Rifondazione comunista Fausto Bertinotti je poslancem národního parlamentu a evropským poslancem! Tyto věci se dají rozumně uspořádat.

* Richard Falbr nedávno na této stránce vysvětloval, jak budou žít naši europoslanci - že stráví tři týdny z každého měsíce v Bruselu a jeden ve Štrasburku...

Pan Falbr má o životě europoslance poněkud romantické představy. Pokud se bude svému europoslanectví věnovat tak, jako se věnoval řízení odborů, pak Evropský parlament jeho přítomností rozhodně příliš neutrpí.

* O co půjde na vašem květnovém sjezdu? Prohlásil jste, že "KSČM má nyní šanci, na kterou v případě, že tímto sjezdem zklame veřejnost, bude čekat hodně, hodně dlouho". Jakou šanci má, proč ji má právě teď a čím by zklamala veřejnost?

Ta šance, která se narodila na konci 90. let a nyní možná doznívá, spočívá v tom, že bychom se mohli stát první silou v zemi. Česká politika je dnes intelektuální pouští, sociální demokracie ani další koaliční strany nedisponují žádnými originálními myšlenkami a ODS se vyčerpala majetkovým převratem, který realizovala v zájmu svých klientů; v současné době ji ovládají regionální atamani zastřešení panem Topolánkem.

* Já se ptám na KSČM.

A já vám odpovídám. Naše šance je v tom, že jsme v současné době na české politické scéně jedinou stranou s uceleným myšlenkovým konceptem. Bohužel se mu nevěnujeme tak, jak bych očekával.

Veřejnost zklameme, pokud se i nadále budeme upínat hlavně ke svému vnitrostranickému životu. Podle jedné z analýz, kterou udělal revizní úsek ústředního výboru, je 80 procent našich aktivit zaměřeno dovnitř strany. Jiná sonda ukázala, že 59 procent našich spoluobčanů o KSČM neví vůbec nic. To mě skutečně vyděsilo. My prostě musíme tento trend zvrátit - musíme se přestat zaměřovat na rituály, na oběh různých písemností, na sebestravující aktivity; ten ohromný potenciál, který máme, je třeba obrátit navenek.

* Jak konkrétně?

Například: jedním ze strategických článků dnešního politického střetu v České republice jsou kraje. Pravice to pochopila, opevňuje se v nich, vytváří si tam předpolí pro boj o moc v centru. My jsme za celé tři roky nedokázali své krajské zastupitele svolat.

V krajích se dnes rozhoduje o nemocnicích, o školách, o infrastruktuře, o projektech v rámci Evropské unie. K těmto klíčovým záležitostem jsme se v podstatě nevyjadřovali. Nezabývali jsme se otázkami prodeje bytového fondu, energetickými podíly obcí, vodovody a kanalizacemi - věcmi, které se týkají každodenního života občanů a na nichž je samozřejmě třeba stavět.

* Co jste měl na mysli, když jste v jednom rozhovoru řekl, že "současné nadřazování taktiky nad strategickým konceptem je sebevražedné"? Chování své strany při volbě prezidenta?

To říkáte vy, a já vám v tom nemohu oponovat.

* Kdy ještě dala KSČM přednost taktice před strategií?

Podívejte se na naši parlamentní praxi, na to, jak si počínáme v legislativní oblasti. Ty hlavní tahy tam v podstatě chybějí a já jsem přesvědčen, že se tím do značné míry promarňuje i práce našeho odborného zázemí.

* Nedáte mi ještě aspoň jeden konkrétní příklad?

Myslím, že příklad, který jste uvedl vy, je dostatečně srozumitelný.

* Za "sebevražednou věc" jste označil také "koketování s jakýmikoli rezidui stalinismu". Kdo a jak v KSČM se stalinismem koketuje?

Projděte si třeba sborník z konference naší organizace na Praze 1, která proběhla na podzim minulého roku, a bude vám to jasné. Že tam jsem napadán já nebo Jiří Dolejš, to mi nevadí, to je mi úplně jedno - ale velice mi vadí, že je tam poskytován prostor názorům, které jsou v příkrém rozporu se vším, co KSČM hlásala v roce 1989, s vystoupením předsedy na V. sjezdu i s programovými dokumenty V. sjezdu.

Vy zase chcete slyšet jména, že? Dobře, jedno řeknu: tyto tendence, které jsou pro mne zcela nepřijatelné, v současné době symbolizuje předsedkyně Pražské rady KSČM Marta Semelová.

* A co Miroslav Grebeníček?

O něm se mi mluví těžko, protože jsme spolu prožili velice obtížné období a vím, že ani on, ani jeho rodina to v posledních letech skutečně neměli lehké. Ale jak říkal Jan Hus: přítel Páleč, přítelkyně pravda... Já si prostě myslím, že KSČM potřebuje změnu a neumím si představit, že tuto změnu by mohl iniciovat současný předseda.

* Čím si vysvětlujete nepoměr mezi oblibou pana Grebeníčka uvnitř KSČM a mimo ni?

Tím, že pro řadu členů naší strany je jejím symbolem. Je to podobné, jako tomu bylo u jiných komunistických vůdců v minulosti, kdy se směšoval symbol s fyzickou osobou.

* Přesto věříte, že ho v souboji o funkci předsedy můžete porazit?

Ano.

* I když získal zdaleka nejvíc nominací z okresních konferencí? A i když víc než vy jich získal i Vojtěch Filip?

Pokud na sjezdu bude otevřená diskuse, tak si myslím, že tu šanci mám. Podle stanov je sjezd zcela suverénní, není to žádné spartakiádní cvičení. Nominace jsou tak trochu rituální záležitost - nejsou to rozhodnutí, pouze orientační doporučení. Vím o okresech, jejichž zástupci se jimi určitě řídit nebudou.

* Jak je možné, že vy, místopředseda strany, který se navíc uchází o nejvyšší post, budete na tom sjezdu pouze jako host?

Jednoduše: prostě jsem se nikde neucházel o mandát delegáta. Stejně jsem se zachoval už v roce 1995 na libereckém sjezdu, takže to pro mne není nic nového. Myslím si, že je to normální, že to vyplývá, řekl bych, z povahy sjezdu.

* Tomu nerozumím.

Nerozumíte? Nerozumíte tomu, co je práce v kuloárech?

* Takže vám se bude lépe pracovat v kuloárech, když nebudete delegátem?

Přesně tak.

* Když vás za předsedu nezvolí, budete se znovu ucházet o funkci místopředsedy?

To bude záležet na tom, kdo bude předsedou. Podle toho se rozhodnu.

* Když to bude Grebeníček, tak už kandidovat nebudete?

Nechme to na ten sjezd. Nechtějte po mně, abych tu prozrazoval své příští hypotetické kroky; ostatně už nejednou jsem řekl, že nemusím být za každou cenu ve vedení strany.

* Miroslav Grebeníček dal najevo, že vás a Jiřího Dolejše jako místopředsedy už nechce.

Předseda není totéž co sto tisíc členů.

* Vy si dovedete představit pokračování spolupráce ve stejné sestavě?

Moje představivost je sice značná, ale není třeba ji přepínat.

* Takže se vás ani nemusím ptát, zda souhlasíte s tím, co tady řekl pan Dolejš - že nynější vedení KSČM není dobrá parta -

To není pomluva. To je prostě konstatování faktu.

* - ale zeptám se, jak se to projevuje.

Mnohá manželská soužití začínají skvěle, lidé se mají rádi... Pak přijde každodenní rutina - a nakonec někdy létají vzduchem talíře. Až tak daleko to mezi námi zatím nedošlo.

* Co znamená "mezi námi"? Mezi Grebeníčkem a Exnerem na jedné straně a Ransdorfem, Dolejšem, Rujbrovou a Balínem na druhé?

Vedení strany je něco jako klenba, která završuje chrámový prostor. Pokud chybí svorník, tak ta klenba nemůže držet pohromadě. Prostě se zřítí.

* Musíte mi odpovídat metaforami?

Myslím, že jsem vám odpověděl velmi jasně.

* Jak se k sobě s panem Grebeníčkem chováte?

Naprosto korektně.

* Mluvíte spolu i o něčem jiném než o politice? Třeba o dětech, o fotbale?

I o ženách. Když vám Jiří Dolejš řekl, že nejsme dobrá parta, měl patrně na mysli spíš tým pro politickou práci než společenství pro nějakou karetní hru nebo pro posezení u vína.

* U vína si společně posedíte?

To se stát může.

* Stává se to?

Já myslím, že mám pravdu, když tvrdím, že se k sobě chováme naprosto korektně. Ale byla doba, kdy tyto vztahy měly mnohem vyšší kvalitu.

* Patří k tomu naprosto korektnímu chování také to, že se obviňujete přes tisk? Vy jste Právu řekl, že Grebeníček slibuje regionům posty místopředsedů za to, že ho podpoří. On to popřel. Můžete své tvrzení dokázat?

Pane redaktore, jsme tady snad u nějakého kriminálního výslechu? Tato praxe je obvyklá ve všech stranách, ale já jsem doufal, že KSČM je jiná.

* Jak mám vědět, komu z vás dvou mám věřit?

To je věc vašeho rozhodnutí.

* A delegáti vašeho sjezdu, ti se taky budou muset prostě rozhodnout, bez jakýchkoli důkazů?

Myslíte, že bych jim měl předložit třeba záznamy telefonátů, odposlechy, podobné věci?

* To ne, ale třeba by tam mohl vystoupit někdo, kdo by řekl ano, mně to bylo nabízeno. - Tak nic, pojďme dál. Pan Grebeníček - taktéž v Právu - prohlásil, že vaše práce místopředsedy pro zahraniční politiku je "na všech úrovních hodnocena kriticky". Co vy na to?

To je jeho názor. Nevím, o co jej opírá, protože já jsem se s takovým vyjádřením předtím nikde nesetkal.

* Co považujete za nejpravděpodobnější výsledek VI. sjezdu KSČM: krok vpřed, krok vzad, nebo kompromis, pokračování statu quo?

Jsem přesvědčen, že VI. sjezd přinese změnu ve stylu naší politiky, v naší komunikaci s veřejností. Že jeho výsledkem bude nový začátek, nový kurs naší strany.

* A protože už jste řekl, že to předpokládá výměnu předsedy -

Zpravidla to tak bývá, že nový kurs je spojený s novým vedením. Pro mne ale není důležité, abych nositelem té změny byl já. Pro mne je důležité, aby ta změna nastala.

* Třeba pod taktovkou pana Filipa?

Vojtěch Filip je člověk, s nímž se znám od roku 1990, určitě je to dobrý komunikátor, ale těžko bych ho označil za bojovníka za nějaké nové přístupy. Ale může se tam objevit někdo další, třeba z regionů. V těch má naše strana řadu zajímavých osobností.

* Opravdu si myslíte, že se předsedou KSČM může stát někdo, o kom širší veřejnost nikdy neslyšela?

Kdo počítal s tím, že se předsedou ODS stane Mirek Topolánek? Sjezdy mohou přinést i velice překvapivá řešení.

* Víte, že pan Grebeníček odmítl mou žádost o interview? Přitom v minulosti mi už dva rozhovory poskytl. Co si o tom myslíte?

Možná se chce před sjezdem vyhnout diskusi o personálních věcech a vztazích. Protože to je u nás vnímáno dost negativně. Já tímto rozhovorem také riskuji, ale jsem přesvědčen, že věci, o které dnes v naší straně jde, je třeba řešit otevřeně. Vzhledem k významu KSČM je to předmět obecného zájmu, a to osobní riziko k tomu prostě patří.

* Není to tedy tak, že panu Grebeníčkovi teď nezáleží na širší veřejnosti, ale pouze na členech strany? Že ví, že na veřejné diskusi může v téhle chvíli pouze ztratit?

To je jistě racionální úvaha, s níž nebudu polemizovat.

* Když říkáte, že KSČM musí nabrat nový kurs, zahrnujete do toho i úplné přervání kontinuity s předlistopadovou KSČ?

Nikoli. Proč si myslíte, že se bychom se neměli hlásit ani k tomu, co bylo před listopadem 1989 dobré - třeba k všeobecné dostupnosti vzdělání, kultury, k tomu, že jsme byli první zemí, v níž byla zlikvidována dětská obrna, nebo že jsme jako první dekriminalizovali homosexualitu?

* Ze stejného důvodu, z jakého velkou většinu Rakušáků pobouřilo, když Jörg Haider velebil zaměstnaneckou politiku Třetí říše.

Tato analogie kulhá na obě nohy. A je jasné, že to je věc, ve které se nemůžeme shodnout. V mém pojetí vztahu k minulosti je obsažena jak kontinuita, tak diskontinuita. Kontinuita, pokud jde o cíl, jímž je sociálně spravedlivá a solidární společnost. Toho se nikdy nevzdáme. Diskontinuita, pokud jde o metody spojené se zneužíváním státní moci, s instrumentálním vztahem k právu.

Víte, pane redaktore, pro mne je velice důležité, aby politika měla určitý konceptuální náboj, aby byla zarámovaná v určité myšlenkové konstrukci. A musím říct, že i když se dějinami lidského myšlení zabývám už od svého mládí, žádný silnější a pronikavější koncept než marxismus jsem nenašel.

* O tom teď přece nediskutujeme.

Na české politické scéně není jiná strana, která by se k této myšlence hlásila.

* Jak jste přišel na to, že sociální demokracie se k Marxovi už v ničem nehlásí?

Jeden sociálnědemokratický poslanec mi nedávno položil otázku, koho považuji za hlavního teoretika ČSSD. Já jsem se rozesmál, protože takového člověka neznám. Stejně tak se musím usmívat tomu, co nedávno řekl pan předseda Špidla - že příští sjezd jeho strany bude střetem osobností a myšlenek. V dnešní ČSSD nevidím ani jedno, ani druhé.

* Kdo je hlavním teoretikem KSČM?

Bude to vypadat jako neskromnost, ale myslím si, že v současné době jsem to já.

* Považujete Vladimíra Špidlu vůbec ještě za levicového politika?

Vy jistě víte, že právě ve vašich novinách nedávno řekl, že sociální stát musí na čas ustoupit.

* V rozhovoru s kolegou Mitrofanovem řekl, že sociální stát je v "určité defenzívě", způsobené globalizací kapitálu.

Mně se toto jeho vyjádření zdá pohodlné, hloupé - a také nezodpovědné vůči voličům, které reprezentuje. Od levicového politika bych čekal, že bude přemýšlet o tom, jak sociální stát koncipovat jinak, jak mu dát jinou podobu, jiný obsah.

* Cožpak právě tohle nedělá?

Ne, nedělá. V tom rozhovoru jsem nenašel jedinou myšlenku, která by směřovala k jiné podobě sociálního státu. Musím říct, že to, kam se ve svých úvahách dostal, je pro mne nesmírné zklamání. Globalizace přece není jenom hrozba... a není to ani něco, čemu bychom se měli pasivně jen přizpůsobovat, je to také příležitost pro levici. Já teď chystám článek o sociální politice, který bude na pana Špidlu reagovat.

* Co odpovíte na tvrzení Vladimíra Špidly a Stanislava Grosse, že KSČM nelze věřit - že za každou její nabídkou ke spojení levicových sil se skrývá přání zničit sociální demokracii jako konkurenta?

Odpovím, že by to od nás nebylo rozumné. My samozřejmě chceme mít co největší vliv na levicový proud v české politice, ale víme, že určitou část voličstva nezasáhneme, a tato část by pak byla pro levicovou politiku ztracena. Pro KSČM i pro ČSSD bude daleko výhodnější, když jedna pro druhou budou kriticky nastaveným zrcadlem.

* Taky proto, že kdybyste jedinou levicovou alternativou vůči ODS byli vy, tak ta ODS zaručeně každé volby vyhraje, že ano?

To není tak jisté. Základní hodnotou levicového myšlení a levicové politiky je lidská důstojnost, od níž se odvozuje všechno další: spravedlnost, rovnost, solidarita. A právě soustavné urážení lidské důstojnosti je to, co dnes naše občany vede k levicové politice.

* Lze o příklonu k levicové politice mluvit ve chvíli, kdy má ODS více voličských preferencí než ČSSD a KSČM dohromady?

Lze, protože když se podíváte na hodnotové preference, zjistíte, že tento národ je v podstatě levicový. A to včetně značné části současných sympatizantů ODS! Jenže je tady také velké zmatení pojmů a ani my, ani ČSSD neumíme tyto lidi oslovit. Je to naše vina - a je to to, co musíme změnit!

* Myslel jste to vážně, když jste v listopadu řekl Lidovým novinám, že v příštích volbách KSČM zvítězí?

Ano, myslel. Pokud na tomto sjezdu uděláme ten krok, o kterém jsem mluvil, budeme schopni ty volby vyhrát.

* Znáte americké rčení Put your money where your mouth is! ? (Postav se za svá slova svými penězi! - Pozn. A. K.)

Ano, znám, a když ten sjezd dopadne tak, jak bych si přál, tak se s vámi vsadím o láhev dobrého koňaku, že ty volby vyhrajeme.

* Chcete říct - když se stanete tím předsedou?

Například.

* Tak platí. A jestli chcete, tak s vámi uzavřu ještě jednu sázku: o to, že v tom roce 2006 nebudete ani druzí.

Miloš Zeman nás v roce 1990 - tehdy ještě coby nezávislý prognostik - jako relevantní sílu v české politice odepisoval a dával nám 5 až 7 procent. Život ukázal, že se mýlil. Myslím, že i vy se teď mýlíte.

Foto PRÁVO - Lukáš Táborský

Alexandr Kramer