Nabízíme jednoduchá řešení, protože je považujeme za správná

Šéf poslanců ODS Vlastimil Tlustý řekl Právu:

* Pane předsedo poslaneckého klubu ODS, nasadili vás do ODS anarchisté?

Do ODS mě nenasadil nikdo, natožpak anarchisté.

* To se divím, protože tím svým převratným návrhem rovné sociální dávky chcete de facto zrušit stát, což je ryze anarchistická myšlenka.

To vůbec není rušení státu, stát by přece nadále vybíral daně i veškeré sociální a zdravotní pojištění. Změnil by se jen způsob rozdělování těch peněz mezi občany.

* Mýlím se, když to chápu tak, že by zanikl nynější penzijní systém, systém nemocenského pojištění, systém sociálních dávek - že všechny tyto obvyklé funkce civilizovaného státu jsou podle vás zbytečné a že místo toho stačí každému občanovi vyplácet měsíčně tři a půl až čtyři tisíce korun na ruku, a on si to pak zařídí sám?

Podstata rovné sociální dávky spočívá v tom, že stát, který nyní občanům v určitých životních situacích složitě vypočítává a vyplácí nemocenské, důchody, podpory a nejrůznější dávky, by jim místo toho po celý život vyplácel stejnou částku a ponechal by na nich, v jaké struktuře ji využijí na své důchodové a zdravotní pojištění, na úspory, na investice, případně v jakém rozsahu ji spotřebují.

* Takový systém nikde na světě nemají - takže kdyby se to povedlo, asi byste dostal Nobelovu cenu za ekonomii, že?

Já už teď kvůli tomu dostávám od lidí různé tituly a návrhy, takže k tomu pouze řeknu, že určité prvky takového systému ve světě existují; je pravda, že v tomto případě jsou poskládány do originální kombinace.

* Říká se, že geniální myšlenky jsou prosté. A tahle snad už ani prostší být nemůže. Myslíte si, že jste génius?

Ne, nic takového si nemyslím. Ale souhlasím, že je to velmi jednoduché. Právě proto je to asi pro mnoho lidí tak překvapivé.

* Napadlo vás to samotného?

Každá nová věc vzniká poskládáním komponent, které jsou známé - nové a překvapivé bývá právě jen to jejich spojení. Já jsem v tomto případě vlastně zobecnil myšlenku tzv. minimálního starobního důchodu, kterou ODS představila na jaře loňského roku v rámci svého předvolebního desatera. A doplnil jsem ji o určité prvky a nápady ze zahraničí, například z Kanady.

* Konzultoval jste to s panem profesorem ekonomie?

Nekonzultoval.

* Ani teď nevíte, co tomu říká? Není z toho vyděšený?

Ne, do této chvíle nemám z jeho strany žádnou reakci.

* Když jste před deseti dny ten projekt oznamoval z televizní obrazovky, uvědomoval jste si, že spousta lidí si řekne, že vám přeskočilo? Že se pro ně stanete figurkou, kterou už nikdy nebudou brát vážně?

Každý, kdo přijde s nějakým novým nápadem, riskuje, že bude zahrnut urážkami a nálepkami. Mě to nepřekvapuje, protože podobné reakce jsem už zažil v roce 1996, když jsem přišel s myšlenkou rovné daně. Ta tehdy také u mnoha lidí vyvolávala úsměv a trvalo šest let, než se z ní stala naprosto reálná možnost v rámci reformy daňové soustavy.

* Rovná daň, rovná sociální dávka... Zbývají už jen rovné platy. Bude tohle váš příští návrh?

Teď si, pane redaktore, děláte legraci.

* Moc lidí si myslí, že si ji děláte vy.

To si asi myslí jedině ti, kdo se do této chvíle nezamysleli nad podstatou té věci.

* Pomyslel jste na to, že můžete zdiskreditovat nejen sebe, ale i celou ODS, když ten nápad prezentujete jako součást její alternativy k vládní reformě?

Já jsem vztah tohoto projektu k ODS formuloval velmi pečlivě, jak v té televizní Sedmičce , tak ve všech následujících rozhovorech. Jasně jsem řekl, že to je nápad, který jako stínový ministr financí nyní prověřuji se svým týmem poradců. Nemohu za to, že to média posunula a udělala z toho hotový projekt ODS; nic takového jsem nikdy netvrdil.

* Prvního července jste v rozhovoru s Právem prohlásil: "Naše reforma stojí na známých pilířích. Je to již zmíněná rovná 15procentní daň z příjmů, jedna odpočitatelná položka ve výši šest tisíc korun, je to rovná sazba daně z přidané hodnoty ve výši 15 procent, a je to i rovná sociální dávka." Co je na tom ještě k "posouvání"?

Myslím, že v tom rozhovoru byla už předtím řeč o rovné dani, která nepochybně pilířem naší reformy je. Teď tady k tomu dodávám, že tu rovnou daň je podle mého názoru nutné doplnit dalšími podobnými pilíři; jestli mezi ně bude zařazena rovná sociální dávka, nezáleží na mně, ale na Výkonné radě ODS a na stínové vládě.

* Podle Petra Nečase tam zařazena nebude a také předseda Topolánek říká, že ODS se "přiklání spíše ke konzervativním řešením" . Čili: rovná sociální dávka nejenže není součástí alternativní reformy, ač jste to tvrdil, ale zřejmě jí ani nebude.

Já to na rozdíl od vás takto předpovědět neumím, protože škála těch reakcí je velice rozmanitá: od jednoznačně pozitivních - a to i od lidí z odborných kruhů, kteří mi nabízejí pomoc při dalším rozpracování té myšlenky - až po jednoznačně odmítavé. Máte pravdu, že Petr Nečas ji z principu odmítá, neboť je přesvědčen, že okruh příjemců dávek by měl být naopak zúžen. Na zasedání stínové vlády navrhl, aby to tak bylo rozhodnuto. Stínová vláda se rozhodla pro pokračování v analýzách mého návrhu.

* Pokud se nepletu, tak pan Nečas pouze zůstává věrný tomu, co ODS dosud vehementně proklamovala. Ještě 6. června poslanec Martin Kocourek, jeden z vašich předních ekonomických expertů, na dotaz, jak ODS ve své alternativní reformě míní přistupovat k sociálním dávkám, prohlásil: "Budeme se snažit, aby ten systém byl mnohem adresnější." Neuplyne ani měsíc a stínový ministr financí téže strany hlásá pravý opak. Děláte si z lidí srandu?

Ne, neděláme. ODS je v této chvíli jediná politická strana, která uvažuje o skutečných reformách, které mohou situaci v sociálních výdajích vyřešit. Možných cest je víc. Martin Kocourek se pokouší specifikovat způsoby, jimiž by se okruh těch příjemců zúžil - já jsem přišel s myšlenkou v principu jinou, ale cíl je stejný: limitovat růst mandatorních výdajů. To, že na stole leží více variant, byť v sobě mají protichůdné prvky, vidím jako přednost a ne jako nedostatek.

* Tvrdíte, že je spravedlivé, aby všichni dostávali stejně. Co je spravedlivého na tom, že stejně dostane potřebný i nepotřebný, chudák i milionář?

Rovná sociální dávka je spravedlivá v tom, že ji každý bude dostávat po celý svůj život. Bude ji dostávat proto, aby se mohl připravit na nepředvídané situace. Nikdo dopředu neví, co ho potká, zda ho nepostihne nemoc nebo jiná komplikace, která ho připraví o nynější zaměstnání. A je na každém jednotlivci, zda se na ty možné výkyvy chce či nechce připravovat. Včetně onoho výkyvu, který ho pravděpodobně nemine a který se nazývá stáří.

* Já ale pořád mluvím o té adresnosti , kterou jste se tolik zaklínali. Třeba když jste protestovali proti plošným přídavkům na děti. Nekroutili jste tehdy hlavami nad tím, proč by je měli dostávat ibohatí rodiče?

Sám dobře víte, že ten teoretický cíl dokonalé adresnosti sociálních dávek je neustále zpochybňován praxí. Jistěže by to bylo fajn umět vypočítat, že tomu a tomu člověku musíme dát v určité chvíli přesně tolik a tolik peněz..., ale nefunguje to, protože spousta lidí v tom systému umí najít slabiny, dovedou to obejít, vykázat jinou situaci než je ta, v níž se skutečně nacházejí. Nynější systém prosadila ODS v roce 1996, kdy se pan ministr Vodička snažil vnést do toho velkého množství sociálních dávek právě princip co největší adresnosti. Bohužel to tehdy bylo hned na počátku poněkud rozmělněno... a hlavně se v následujících sedmi letech ukázalo, že to je sice hezká teorie, ale že realita je jiná.

* Nezdá se vám, že teď mluvíte o hlavním zádrhelu své myšlenky? Jejím smyslem, pokud to chápu správně, je motivovat lidi, aby se o sebe starali sami -

Ano.

* Ale co když realita bude opět jiná a oni se nepostarají? Necháte je umřít hlady?

Pane redaktore, proti této formulaci protestuji. Ta dávka, kterou by každý občan dostával od 18 let do konce svého života, je na úrovni existenčního minima; čili zajišťuje, aby hlady nikdo neumřel. Ptáte se, jaký životní standard budou mít lidé, kteří se na všechno vykašlou a o nic se nepostarají - ti, kteří během celého života tu dávku "projedí"? Na to je jednoduchá odpověď: přesně takový, pro jaký se sami rozhodli. To znamená velice skromný. Ano, ten systém je záměrně nastaven tak, aby lidem, kteří momentálně nemají práci nebo pracovat nechtějí, zajistil pouze existenční minimum - právě tím je vede k tomu, aby byli zodpovědní, aby mysleli na zadní kolečka a nespoléhali ve všem na stát.

* Lidí, kteří žijí na úrovni životního minima je zatím poměrně málo, ale jestli ten svůj nápad prosadíte, tak to za chvíli může být klidně třetina národa.

Třetina národa není ani nemocná, ani nezaměstnaná, takže zřejmě máte na mysli hlavně penzisty. Ale ani mezi nimi by ten podíl nebyl tak velký, jak se obáváte, a to z jednoduchého důvodu: náběh na rovnou sociální dávku by byl samozřejmě pozvolný. Já přece od začátku výslovně uvádím, že by se netýkala současných důchodců ani lidí, kteří se k důchodovému věku blíží, jim důchody brát nechci. Ale vezměte si ty, kterým je dnes osmnáct, dvacet, ti přece budou mít dost času i příležitostí k tomu, aby si vyzkoušeli, jak to funguje! Jsem přesvědčen, že těch, kteří by nad vším mávli rukou a celou tu dávku hned spotřebovali, by byla skutečně jen hrstka.

* Dobrá, řekněme, že drtivá většina lidí se bude chovat odpovědně a prozíravě, že si ty peníze budou ukládat. Co když peněžní ústav, ve kterém si je uloží, zkrachuje?

Prakticky všechny druhy dnes vznikajících právních vztahů mezi občanem a bankou nebo fondem jsou pokryty pojištěním, to zajišťují příslušné zákony. Vhodným rozdělením svých vkladů občan může dosáhnout toho, že je bude mít pojištěné téměř v plném rozsahu.

* Hmm... Pak je tu ještě další vaše rada: když ty peníze nepotřebujete, tak je investujte! Ale co když ty investice nevyjdou - to je přece běžné?

Ano, tohle riziko existuje odjakživa, s tím rovná sociální dávka nijak nesouvisí.

* Odjakživa existuje riziko, že přijdu o peníze, které vložím do podnikání, nebo do nějakých cenných papírů. Ale že přijdu o nemocenskou nebo o penzi, to mi zatím nehrozí, protože obé mi zaručuje stát. A vy mi teď tyhle jistoty chcete přesunout do kategorie nejistot tržního systému.

To není pravda. Rovná sociální dávka garantuje pro všechny tyto situace onen minimální příjem; do tržní sféry se přesouvá pouze část vašeho důchodu, nebo vaší nemocenské nebo podpory. Ta část, o kterou se budete starat vy.

* Co si ve vašem systému počne svobodná matka, která je doma se dvěma dětmi - čtyři tisícovky jí vystačí akorát tak na bydlení; na jídlo a ošacení už těžko. Má si z nich ještě spořit na stáří?

Já jsem se v tom návrhu rovné sociální dávky záměrně nevyslovil k tomu, jak naložit s dětskými přídavky. To je otevřená otázka; ta matka, o které mluvíte, by zřejmě brala přesně ty dětské přídavky, které bere teď. A když dovolíte, tak bych se teď zmínil ještě o jedné kategorii, na kterou se mě novináři často ptají: o invalidech. Tam je to naprosto jasné: lidé, kteří se trvale nemohou živit vlastní prací a kteří jsou v jistém smyslu závislí na pomoci jiných, by samozřejmě dostávali navíc další dávku. Přesněji řečeno, nedostávali by ji oni, ale ten, koho by jako jejího příjemce určili: rodinný příslušník či jiná osoba, která se o ně stará, soukromá pečovatelská služba, státní zařízení...

* Makroekonomům na všem projektu nejvíc vadí to, že by byl podstatně dražší než nynější systém. Ministr Sobotka ten rozdíl odhaduje na devadesát miliard korun ročně, pan Volák, váš spolubesedník v poslední Šponě , dokonce na sto miliard. Kde byste ty peníze vzal?

Tak za prvé: oba ti pánové odmítají vzít v úvahu, že přechod na tento jednoduchý systém by znamenal značnou redukci počtu úředníků, kteří spravují dnešní složité systémy. To je jeden zdroj.

* Kolik byste tím uspořil?

Stále uvádím, že v cílovém stavu by se těch úředníků ušetřilo přibližně padesát tisíc. Roční náklady na jednoho úředníka činí 600-800 tisíc korun, což znamená, že by se uspořilo třicet až čtyřicet miliard. To je myslím docela dost.

* Pořád vám chybí padesát až sedmdesát miliard.

Za druhé: náklady na zavedení tohoto systém jsou ze všeho nejvíc závislé na náběhu na přechodu ze současného systému na ten nový. Tam jsou samozřejmě možné různé varianty, radikální i mírnější, dražší i levnější. Náklady můžete vypočítat teprve ve chvíli, kdy znáte náběhovou křivku. Já jsem naprosto záměrně žádnou konkrétní variantu náběhu neuvedl, protože vím, že by to byl předmět velmi složitých politických jednání.

* Rovná 15procentní daň z příjmu, kterou ODS už od vás "koupila", znamená další díru do státní portmonky - podle Bohuslava Sobotky zvící 45 miliard. A to v situaci, kdy vaše strana křičí, že 200 miliard, které chce svou reformou v příštích třech letech uspořit vláda, je zoufale málo.

Rovná daň neznamená, jak neustále tvrdí naši oponenti, pokles příjmů státního rozpočtu. Oni prostě pořád aplikují jednoduchou trojčlenku, v níž novou sazbou násobí existující daňový základ všech daňových subjektů, a pak logicky dospívají k závěru, že státnímu rozpočtu musí chybět veliké peníze. Přitom zcela opomíjejí pozitivní efekty, které ta daň bude mít.

* Váš předseda Mirek Topolánek na této stránce také připustil, že následkem rovné daně, přinejmenším v prvním roce po jejím zavedení, by byl daňový výpadek.

To je spekulace, ve které může mít pravdu on - a mohu mít pravdu já. Já vycházím ze zkušeností zemí, které provedly daňovou reformu, v níž byla radikální redukce daně z příjmu doprovázena úpravami daně z přidané hodnoty. V těch zemích k žádnému poklesu ve výběru daní nedošlo. My jasně říkáme, že bychom zároveň zavedli jednotnou 15procentní sazbu daně z přidané hodnoty - tím by nepochybně byl částečně kompenzován výpadek vzniklý snížením daně z příjmu. Dalším zdrojem - a nikdo neví, jak velikým - by byl nárůst zdaňovaného základu. Prostě proto, že při nízké sazbě odpadají daňové úniky. Třetím zdrojem by byl rozvoj podnikatelské a obecně lidské aktivity, protože ve státě s takhle jednoduchou, spravedlivou a nízkou daní se lidé určitě budou více snažit.

* Které země mají rovnou daň?

Jednotnou nízkou sazbu daně z příjmu zavedlo Rusko a Estonsko; v Rusku se po jejím zavedení příjmy státu dokonce zvedly. Nejčerstvěji, jak víte, zařadilo rovnou daň z příjmu mezi kroky své reformy Slovensko.

* Takže my si ze všech států, co jich na zeměkouli je, vezmeme za příklad ty tři jmenované...

No - a proč ne, pane redaktore? Když je to funkční a prospěšné?

* Nejsou na světě úspěšnější země, s většími zkušenostmi?

Určité prvky rovné daně můžete nalézt i ve Spojených státech. Mimochodem, Spojené státy jsou místem, kde se rovná daň zrodila. My jsme ji jenom rozpracovali.

* Zrodila se tam jako nápad, který nikdy nebyl realizován. Je pravda, že v roce 1996 s ním neúspěšně kandidoval na prezidenta miliardář Steve Forbes.

Na to je jednoduchá odpověď. Jestli si myslíte, že Česká republika reformy nepotřebuje, jestli si v této zemi mnoho lidi myslí, že to takhle může jít dlouho dál, ať si to myslí. Blízká budoucnost je vyvede z omylu. Já si to nemyslím, proto chystám reformy, které té ekonomické katastrofě mohou zabránit.

* Vladimír Špidla tvrdí, že rovná 15procentní daň z příjmu by znamenala zvýšení daňového zatížení všech, kdo měsíčně vydělávají méně než dvacet tisíc.

Pan premiér často říká věci, které... Jak bych to řekl co nejdiplomatičtěji? Které si sám nevypočítal. Ale stačí si vzít několik příjmových kategorií, stačí se podívat, že 15procentní sazba je nejnižší sazba, která je dnes v systému daně z příjmu, čili, jestli zachováváme tu nejnižší sazbu, tak procentuálně nikomu daň nezvyšujeme. A jestli k tomu dokonce zvyšujeme odpočitatelnou položku z dnešní úrovně na násobek této úrovně, tak právě pro lidi s nejnižšími příjmy dokonce to zdanění snižujeme.

* Připusťme, že se premiér mýlí a že i lidé s nízkými příjmy zásluhou ODS zbohatnou na úkor státu o pár stovek. Ti, kteří platí daně z desetimiliónových příjmů, ovšem ušetří neskonale víc... a to je taky hlavní smysl té rovné 15procentní daně, že ano?

Není pravda, že lidé s vysokými příjmy nutně musí na rovné dani vydělat. Záleží na tom, jaké používají odpočitatelné položky. Rovná daň je koncipována na jednoduchém principu: z každé koruny příjmu nad odpočitatelnou položku šest tisíc se platí stejných 15 haléřů, platí je ten i onen, žádné jiné odpočitatelné položky se neuplatňují. Nechte na čtenářích, aby si to každý z nich vypočítal sám pro sebe. Cílem rovné daně je, aby proti dnešnímu stavu daně z příjmu neplatil nikdo víc.

* Říkáte: jednoduchý princip . Já mám dojem, že společným jmenovatelem všech geniálních nápadů z dílny ODS je, že jsou to vesměs nabídky jednoduchých řešení složitých problémů. Politiku jste už před časem zjednodušili na mobilisace , teď zjednodušujete ekonomiku na malou násobilku. Nezdá se vám, že to je populismus jako vystřižený?

To není žádný populismus. My ve všech těch nápadech opravdu nabízíme jednoduchá řešení, ale ne proto, že jsme populisté - nabízíme je, protože si myslíme, že jednoduchá řešení jsou správná a že jsou na místě. Zajímavé je, že kritika, které se nám dostává, je vzácně vyvážená, že přichází ze všech koutů a ze všech politických směrů. Pravičáci nás obviňují z rovnostářství a tvrdí, že naše návrhy jsou socialistické; levičáci zase říkají, že jsou ultrapravicové, protože sázejí na individuum a na osobní odpovědnost každého člověka. Kdybych chtěl vtipkovat, tak řeknu, že ty námitky se navzájem vynulovávají.

* Nejčastější námitka proti rovné sociální dávce, kterou slyším já, není vůbec ideologická. Většina lidí si neláme hlavu tím, zda to je levicová nebo pravicová myšlenka - říkají, že je prostě hloupá .

To je přesně to, čemu se říká nálepkování. Já těm, kteří "diskutují" tímto stylem, říkám: Tak přineste to chytré, budeme se o tom bavit.

* Na pondělní tiskovce ( tento rozhovor se uskutečnil ve středu - pozn. A. K. ) jste oznámili, že nepodpoříte žádný zákon, který bude součástí vládní reformy. Přitom ještě nedávno jste připouštěli, že tam budou i věci, s nimiž souhlasíte...

My celou tu "reformu" považujeme za škodlivou a nepřijatelnou. Myslíme si, že utlumí hospodářský růst, že povede ke snížení životní úrovně a že pro určité skupiny obyvatel, jako jsou živnostníci, bude dokonce znamenat existenční ohrožení. V celém tom komplexu navrhovaných opatření je jediný krok, který bychom mohli hodnotit jako pozitivní - mám na mysli tu tendenci ke snižování sazby z daně z příjmu právnických osob. Ale ta sama o sobě nic nezachrání.

* Stejně, proč nepodpoříte aspoň tohle?

Protože chceme dát jasně najevo, že ODS s touto reformou nemá nic společného. Nechceme se nechat vtáhnout do pasti, kterou nám vláda přichystala: že dílčími návrhy budeme někde něco zlepšovat, a pak budeme kritizováni přesně stejně jako jsme bývali kritizováni v dobách opoziční smlouvy.

* Když jsem mluvil před třemi týdny s panem Topolánkem, formuloval totéž slovy: "Varoval jsem Vladimíra Špidlu i některé další lidi, že pokud koketují s myšlenkou, že si s komunisty schválí některé rádoby sociální úlitby a o odpovědnost za nepopulární kroky se rozdělí s námi, pak žijí v iluzích." Mně to zní jako jasné upřednostňování zájmů ODS před zájmy země.

Ne, to není pravda. My nemáme šanci zabránit ničemu z toho, co vláda prosazuje. Je naprosto jasné, že i tu reformu si svými 101 hlasy - a v některých částech i hlasy komunistů - prosadí. My se od toho prostě chceme jednoznačně distancovat. Když něco považujete z 99 procent za špatné a nemáte možnost tomu zabránit, tak nemá smysl ani snažit se to modifikovat.

* Ještě jedna otázka mimo hlavní téma tohoto rozhovoru: váš předseda nedávno podepsal petici S komunisty dále ne! Znamená to, že komunisté vám byli dobří pouze k tomu, aby vám pomohli zvolit Václava Klause prezidentem?

Myslím, že to je otázka pro pana předsedu Topolánka. Já v tom podpisu vidím z jeho strany jakýsi symbolický krok, a nemám potřebu to komentovat.

* Neobáváte se, že někdy příště pan Topolánek podepíše třeba petici S těmi, kdo byli komunisty do listopadu 1989, dále ne! ?

Nevím, jestli se to může stát, nebo nemůže. Je jasné, že by se to týkalo i mne. A ani k tomu nemám žádný komentář.

Právo,  12. 7. 2003, Alexandr Kramer