Přišel čas ofenzívy. Příští volby vyhrajeme

David Macháček

Týden po 86. výročí Velké říjnové socialistické revoluce je místopředseda ústředního výboru KSČM Miroslav Ransdorf spokojený. Čeští komunisté jsou podle něj nyní tak silní, že by měli skoncovat s opatrným vyčkáváním a přejít do politického útoku. Plán, jak převzít moc do svých rukou, prý nosí komunisté v hlavě už teď, ale podrobnosti zatím Ransdorf zveřejnit nechce. "Je potřeba počkat na vyhodnocení celé diskuse, začínají nám výroční členské schůze, budou okresní konference a na jaře příštího roku nás čeká stranický sjezd. Tam už bude vše jasné."

hn: Co konkrétně bude jasné?

Lidé cítí potřebu společenské změny. To je šance, abychom se svou nabídkou vstoupili do hry my. Vyžaduje to jiný postup než dosud.

hn: Jaký?

U KSČM převažovalo nyní obranářství, defenzívní styl. Je potřeba změnit styl politiky tak, aby byl ofenzívnější.

hn: Tedy přeloženo do češtiny: Chcete přejít do útoku?

Náš současný vliv se neposílil proto, že by se nějak změnil přístup politických elit ke komunistům, ale ukazuje se, že veřejnost je připravena na dialog s námi. Poznání, že naše síly stačí na větší nasazení, je vynikající. Zmizel duch poraženectví a smířenosti se vším. To je nenávratně pryč.

hn: Jak si váš politický útok představujete?

Musíme umožnit, aby se na formulování naší politiky podílelo více lidí. Nabídka spoluúčasti na politice strany by měla být mnohem širší, než jen tradiční členství. Velkým rezervoárem zkušeností jsou pro nás komunistické strany jinde ve světě.

hn: Kde konkrétně se chcete inspirovat?

Počkal bych se zveřejněním až do sjezdu. Zatím o tom diskutujeme.

hn: Čeho chcete vašim útokem dosáhnout?

Pro nás jsou velkou šancí volby v roce 2006. KSČM si musí postavit cíl tyto volby vyhrát. Jestliže je k dispozici potenciál, vůle lidí pro tento cíl něco udělat, bylo by nezodpovědné si postavit méně ambiciózní cíl.

hn: Minulost vaší strany vám nevadí?

Žádný trik se změnou názvu, se změnou etikety, nepomůže. Jsem přesvědčený, že lekce, kterou nám dějiny uštědřily, byla přijata s náležitou pozorností a že s nadsázkou jsou komunisté jediní, kteří svou minulost už mají za sebou, zatímco jiné strany svou minulost právě prožívají.

hn: Vám například nevadí, jak se do nekonečna protahoval soud s Aloisem Grebeníčkem, otcem vašeho stranického předsedy, obviněného z týrání politických vězňů komunistického režimu?

Už je to samozřejmě odbytá věc, Grebeníček starší zemřel, ale lidé zřejmě nevědí, že on sám žádal o urychlení procesu. Měl jsem možnost se s dokumentací případu seznámit a jsem toho názoru, že by v případě realizace procesu byl výrok soudu osvobozující.

Hospodářské noviny, 14. 11. 2003