Rozdělení PDS není vyloučeno

Lothar Bisky o vizích a boji křídel

Navržený předseda PDS Lothar Bisky varuje krátce před mimořádným zasedáním sjezdu strany před rozdělením PDS. Apeluje na delegáty, aby přijali jeho návrh na personální obnovu strany.

Pane Bisky, když budete o víkendu zvolen novým předsedou PDS - jaké bude Vaše první jednání v úřadě?

Půjdu do domu Karla Liebknechta a porozhlédnu se tam. Neměl jsem tam konec konců dlouho kancelář. Potom budeme muset co nejrychleji obnovit akceschopnost předsednictva. Kvůli krizi ve straně nesmíme ztrácet čas.

Co chcete při tom dělat jinak, než loučící se předsedkyně strany Gabriela Zimmer?

S Gabrielou Zimmer jsem vždy dobře spolupracoval. Máme stejné přesvědčení a nemusím se od ní rozlišovat. Je však také jasné, že potřebujeme nový start a že se musíme vrátit k důvěryhodné práci. To v posledních měsících chybělo.

S jakými iniciativami chcete vyvést PDS z krize?

V prvních měsících pro mne budou tři hlavní témata. Zaprvé: potřebujeme přesvědčivé alternativy k Agendě 2010. Zadruhé: potřebujeme na budoucnost orientovaný, moderní program. A zatřetí: musíme zostřit náš profil v komunální politice. To bylo velmi zanedbáno. Naše demokraticko-socialistická vize se musí stát znovu záživnou. Abstraktní debaty už jsme měli dost.

Počítáte na sjezdu strany s většinou pro Váš kurs?

Proto do toho jdu. Jsem pro demokraticko-socialistický základní proud. Jsem pro stranu, která bude aktivní a která prokáže svou sociální angažovanost.Věřím, že toto může získat v PDS většinu. Měl-li bych se mýlit, musí mi to říci sjezd strany. Znamenalo by to ztrátu základu pro mou práci.

Stranická levice ale kritizuje Vámi předložený vstupní projev. Jsou možné ústupky?

K ústupků už došlo dávno v předpolí.

Znamená to, že nejste připraven k dalším škrtům ve prospěch levých kritiků?

Smysluplným zlepšením jsem vždy otevřen. Už ale nesmějí být žádné pochybné kompromisy a nekonečné debaty. Tím se naše socialistická vize nezlepší.

Existují pochybnosti i ve věci Vašeho personálního návrhu. Levice se dopředu cítí vyřazena. Rozumíte tomu?

Musím se snažit o akceschopné předsednictvo a nemohu si dovolit žádné hašteření. Proto si za svým návrhem stojím. Bude tam ostatně zastoupena pouze levice. Do té míry kritice nerozumím. Je to staré síto sociálních demokratů, tohle rozlišování na levicové a ještě levicovější. Do mé hlavy se to nehodí.

Proč jste kvůli konsensu nezohlednil levicové jako místopředsedu Dehma?

Tento druh hledání kompromisu přece právě ztroskotal, proto musíme konat toto mimořádné zasedání sjezdu strany. Proto jsem požádal všechny exponenty křídel, aby jeden rok pauzírovali. Je to únosné.

Někteří na levici přesto zvažují protikandidaturu do předsednictva. Jak vážně to berete?

Velmi vážně.

Jak posuzujete vyhlídky Vašich kritiků na úspěch?

O tom nespekuluji. Sjezd strany je suverénem a ten musí rozhodnout. Neumím si ale představit, že by chtěli delegáti Biskyho a poté odmítli mé návrhy.

Co budete dělat, když levice Vaši personální tabuli přeškrtne?

Nikoho nebudu vyřazovat. Co ale nejde, aby nakonec seděl v předsednictvu někdo z každého uskupení.

Po třech letech v úřadě se bojí Gabriela Zimmer, že mohou leví PDS na sjezdu rozdělit. Vidíte takové nebezpečí také?

Rozdělení není vyloučeno. Jdu do toho právě proto, abych tomu zabránil. Protože jedno je jasné. PDS se rozdělí jen jednou. Dojde-li k tomu, sklouzneme do historické bezvýznamnosti. To musí vědět každý, kdo si s takovou myšlenkou pohrává. Přesto ale vidím šanci proti tomu bojovat.

Zimmer označila stav strany za "dramaticky špatný". Sdílíte její názor?

Gabi Zimmer tím chtěla jistě vyjádřit, že ona sama stavem PDS velmi trpí. U mne je to podobné. Jen můj výběr slov by byl jiný. Já říkám: PDS je v krizi, která ohrožuje její existenci. je to úzké ostří, po kterém se pohybujeme.

Téměř nikdo nepovažuje za možné, aby se PDS dostala ještě jednou jako frakce do Bundestagu. Odkud berete Váš optimismus?

Je to holá zkušenost. V roce 1993 po odchodu Gregora Gysiho nás už jednou prohlásili za mrtvé. Bylo to jinak.

Přimlouváte se za Gysiho návrat? S ním by snad mohla PDS ve volbách 2006 získat životně důležitý třetí přímý mandát.

Uměl bych si to představit. Přeji si, aby Gregor Gysi zase provozoval aktivní politiku. S ním i s dalšími by mohlo být možné získat třetí mandát nebo pět procent. To si ale musí Gregor Gysi rozhodnout sám. Jedno je ale jasné: nedostaneme-li od voličů v roce 2006 důvěru a budeme se dále vyčerpávat ve vzájemném boji, pak po právu zajdeme.

Co vlastně budete dělat Vy, když svého cíle v roce 2006 nedosáhnete?

Nikdo si o mne nemusí dělat starosti. Zůstanu rudý - tak či tak. Za rok se člověk moc nepohne, proto jsem řekl 2006, ať už to vyjde jakkoliv. Nevěřím ale, že ztroskotáme.

Rozhovor vedl Jörg Michel.
Berliner Zeitung, 28. 6. 2003.

Z originálu přeložil Milan Neubert 28. 6. 2003