Preferoval bych, aby Václav Havel byl občanem a nebyl prezidentem

Místopředseda OH Václav Žák v rozhovoru pro RP

Místopředseda Občanského hnutí Václav žák před nedávnem vyslovil názor, že někteří pravicoví protagonisté si jako řešení našich ekonomických problémů potichu představují Pinocheta.

• Z čeho toto vaše tvrzení vychází?

Na Západě se dnes úplně běžně objevují články, že sociální tření, které vznikne nároky ekonomické reformy, buď povede k tomu, že ekonomické reformy se přizpůsobí tempu, které společnost snese, anebo pokud se mu nepřizpůsobí, pak se objeví požadavek, aby se nevládlo demokratickými prostředky. Toto nebezpečí zde je, je třeba o něm mluvit.

• Pro Pinochetovu cestu je však potřeba Pinocheta.

Jestli dojde k pádu dnešní cesty reformy, tak se samozřejmě objeví. Mám dojem, že to, co předvádí poslanec Sládek, není daleko od toho, co bychom mohli nazvat nebezpečím extrémně pravicového převratu. Nevylučuji ani to, že takoví lidé dneska ještě nejsou známi, ale známí teprve být mohou.

• Přihlásil jste se nedávno k myšlence, že postkomunistické země čeká buď velký skok, nebo demokracie. Mezi tím není podle vás nic?

Tempo reforem musí být přizpůsobeno odhadu, jak dlouho budou trvat. Pokud se toto neudělá, dojde k sociálnímu tření. Dnes se to dá dobře demonstrovat na nespokojenosti horníků. Chovají se velmi umírněně. Chtějí ale mít jasno, znát program, podle kterého se budou řídit jejich další osudy. To je legitimní nárok. Je třeba mít zcela jasnou politiku na období konverze. Podle našeho názoru do této politiky patřil princip individuálního posuzování šancí jednotlivých podniků na přežití a pokud možno nacházení konkrétních vlastníků, zahraničních investorů pro co největší počet podniků. Chtěli jsme, aby teprve tam, kde se nepovede privatizovat tímto způsobem, se použila kupónová privatizace. Postup, který se volí dnes, je velmi riskantní pro budoucnost.

• Nedávno jste ale uvedl, že roste počet těch, kteří jsou ochotni přistoupit na omezení demokracie ve prospěch rychlé transformace. Není část viny na OH jako na bývalé vládní straně?

A v čem myslíte, že ta vina je?

• Rád bych slyšel váš názor.

OH udělalo maximum, aby se společnost nerozštěpila. Některé věci jsme mohli samozřejmě vyřešit lépe, než jsme je vyřešili. Ale právní transformace, za kterou jsme nesli největší odpovědnost, v Československa přes všechny chyby, které v drobnostech jsou, je jednou z nejlepších ve východní Evropě. A nikdo nepotřeboval legitimaci OH, aby dostal vedoucí místo.

• Ale ve volbách jste propadli. Politika, která na sobě nesla odpovědnost za uplynulé dva roky, se musela dostat do konfliktu jak s těmi, kteří chtěli víc, tak s těmi, kteří chtěli měně. Navíc jsme nedělali politiku konfrontační. Já si myslím, že jsou to věci, které se zúročí v budoucnosti.

• Stačí vám v tomto okamžiku kritizovat dnešní vládu a být hrdý na uplynulé dva roky?

Samozřejmě že ne. Připravujeme alternativní program, upozorňujeme na rizika dnešního vládního programu. Snažíme se prezentovat alternativu, která bude pro občany srozumitelná a které budou věřit. Ztratili jsme kredit po označení, že se podobáme komunistům. Musíme teď předvést, že to není pravda.

• Jak?

Neupadneme do pokušení kritizovat vládní koalici za každou cenu. Ukážeme, že existuje schůdný program reforem, který má šanci a perspektivu být úspěšný. Budeme mluvit pravdu a ukazovat, k jakým důsledkům vede politika, která se snaží pravdu zakrývat.

• Váš hlas ale není téměř slyšet.

Takzvaná váhavá, beztvará a — jak ještě byla označována? — nečitelná politika OH přece jenom určitý vliv ve společnosti zanechala. Postupem času, jak porevoluční rétorika bude opadat, začnou se konfrontovat sliby se skutky. Myslím si, že neuplynou ani dva roky, kdy řada lidí začne přemýšlet jiným způsobem. Už dnes se stává, že lidé, kteří nám říkali, že nás nevolili, se začínají hlásit do OH. Zatím je to tak, že jsou to vesměs lidé s akademickým vzděláním. Pokud neztratíme nervy a budeme i nadále, ale lépe a čitelněji říkat své názory, tak se také změní názor ve veřejnosti.

• Myslíte, že jste schopni oslovit i lidi, kteří akademické vzdělám nemají?

Ano.

• Nemáte obavy, že pro tyto lidi budete příliš nóbl?

Já si to vůbec nemyslím. V politice se lidé seskupují jenom proto, aby hájili své zájmy. Patří sem i zájmy denní obživy. Liberalismus bez sociálního programu nemá šanci na existenci.

• Podle vás byl jedním z nejdůležitějších motivů rozpadu OF vztah Václava Havla a Václava Klause. Dnes se ten vztah zdá být úplně opačný, je tu snaha o vytvoření jistého tandemu. Je to OH líto, nebo máte dojem, že vás Václav Havel zradil?

Rozhodně nemáme za to, že by nás Václav Havel zradil. Podle mého názoru je to prostě tak, že Václav Havel váží dosah, jaký by mělo na mezinárodní scéně to, že by nebyl prezidentem republiky. Na jeho dnešní postup jsou zhruba dva názory. Jeden, že se oba Václavové musejí dohodnout, aby vytvořili tandem, který pomůže vyvést zemi z krize. Druhý názor je, že by Václav Havel ztratil ve značné míře ze své osobnosti, pokud by se do tohoto tandemu dal.

• Který z těchto dvou názorů je bližší osobně vám?

Já bych preferoval to, kdyby Václav Havel byl občanem.

• Kdyby byl občanem a nebyl prezidentem?

A nebyl prezidentem.

• Nezdá se vám, že vaše kritické výhrady ze Špalíčku jsou do jistě míry naplněním přísloví Psi štěkají a karavana jde dál?

Jak tomu mám rozumět?

• Že sem tam v tisku nebo jednou týdně na tiskovce přijdete s výhradou, a tím to končí.

Řeknete mi, co má politik dělat?

• Vy se stále ptáte mne, ale já bych chtěl slyšet vás.

Na tuto otázku je těžké odpovědět. To, že jsme momentálně v menšině, není nic, co by bylo beze cti. Podle mého názoru Masarykovo heslo Pravda vítězí platí. Ovšem většinou jí to dlouho trvá.

• Uvažujete o spolupráci s jinými politickými silami?

Stáli bychom o to, aby se na české politické scéně integrovali všichni, kdo o sobě tvrdí, že mají vztah k liberalismu.

• Koho máte na mysli?

Například českou stranu živnostnickou, jisté proudy v LSU. Nikdo neví, co se stane v ČSSD ani v ODS. Pro nás je základem typ politiky nechápané jako mocenský zápas, ale jako snaha po uspokojení co možná nejrůznějších střetávajících se zájmů.

• Co jste si slibovali od přeměny OH ve stranu?

Že nám přestane být předhazováno, že nerozumíme tomu, co je politika. Hodláme předvést svým potenciálním voličům, že to se svým pobytem na politické scéně myslíme vážně. Že zmizí nádech jisté nezávaznosti.

• Jaké jsou vaše cíle v období do komunálních voleb?

Integrace, vznik solidní liberální strany. OH musí budovat svůj image a zároveň tuto integraci připravovat. Nechceme, aby se ostatní integrovali k nám. Jsme ochotni přistoupit na vznik nového politického subjektu.

• Jaké jsou základní rysy image, který chcete budovat?

OH bylo vnímáno spíš jako klub sólistů než jako profilovaný politický subjekt. S tím jsme skončili. Občanům by mělo být mnohem zřejmější, že moderní politika nesmí dělit společnost na přívržence a nepřátele. Že odmítnutí politiky jako boje není slabostí, ale projevem síly.

Děkuji za rozhovor.

ALEXANDR MITROFANOV

Rudé právo, 24. 11. 1992