Z líného kapra štiku neuděláš

Poslanec P. Dostál ve svém posledním interview pro RP před odchodem z politiky

Sociální demokrat Pavel Dostál již před několika měsíci oznámil, že hodlá odejít z velké politiky. V jeho straně, ČSSD, však právě teď běží přípravy na důležitý únorový sjezd.

o Jak mi chcete poskytovat rozhovor, když existuje usnesení ÚVV vaší strany, které členům ČSSD ukládá, aby se vyvarovali výměny názorů na vnitrostranické problémy v tisku, rozhlasu a televizi?

Asi bych byl špatný politik, kdybych vám odpověděl na některé věci No comment. Je pravda, že takové usnesení existuje, ale nezakazuje mi, abych si mohl s novinářem popovídat o věcech, které mě a toho novináře tíží. Podotýkám, že v RP po schválení tohoto usnesení byl publikován polemický článek Přemysla Janýra. Nevím, proč bych potom s vámi nemohl hovořit já.

o Přemysl Janýr nám článek předal, když usnesení ještě nebylo na světě.

Jako starému novináři mu nic nebránilo, aby včas přišel do redakce a upozornil, že článek vyjít nemůže.

o Prohlásil jste veřejně, že po Novém roce odcházíte z politiky do divadla. Že nebudete senátorem v českém sněmu. Že nebudete předsedou ČSSD. Platí všechno?

Překvapujete mě tím, že bych měl být předsedou ČSSD.

o Pouze připomínám, co jste jednou pronesl.

Pavel Dostál řekl, že nestojí před dveřmi ve frontě na křeslo předsedy sociální demokracie. To opravdu nestojím. Ani nemám tušení, že by mě někdo navrhoval.

o Ani já jsem to netvrdil, jen jsem se zeptal, jestli váš výrok stále platí.

Ano, platí. Nechci, netroufám si být předsedou ČSSD.

o Co senátorské místo?

Pokládám za nemorální, že v zákoně o zániku federace transformace poslanců FS byla zakotvena. Podle mě to určitě ovlivnilo několik poslanců. Pokud se ale situace vyvine tak, že by šlo o neplacenou funkci, to bych zřejmě uvážil.

o Nezměnilo se nic ani ohledně vašeho odchodu z politiky do divadla?

To je hotová věc. Už čtrnáct dní zkouším v divadle.

o Nebude se vám stýskat po světě vysoké politiky?

Bude.

o Proč?

Protože vysoká politika je záležitost velice dramatická a blízká dramatickému umění. Vývoj určitých politických situací běží přesně podle zásad antického dramatu - od expozice až ke katarzi. Nejhorší je vždycky překlenout tu katastrofu, která je přesně uprostřed. Do občanského života, pravda, se vracím chudší o iluze, bohatší o poznání, že opravdu všechno je jinak, jak pravil onen moudrý rabín, když umíral. Pokud se týká ztracených iluzí, nejvíce mě mrzí, že jsem se potkal s lidmi, kteří byli v minulosti dost a těžce ponižováni, a že těmto lidem mnohdy nevadí, že jiní jsou ponižováni teď.

o Máte ale, jak naznačil nedávno předseda Horák, ještě jinou možnost. Uvedl, že by si přál, aby členové ČSSD byli na postech vyšších ministerských úředníků a v diplomatické službě. Něco takového vás neláká?

Já si myslím, že předseda Horák to tak nenaznačil. Brát posty ministrů a přebírat spoluzodpovědnost za tuto vládu je pro sociální demokracii nemyslitelné.

o Jenom cituji, co mi řekl během minulého zasedání ÚVV vaší strany.

Vycházím z toho, co pan předseda říkal na ÚVV, kde mluvil spíš o Všeobecné sociální pojišťovně, o místech hejtmanů a primátorů. Chápal jsem to v tom smyslu, že ČSSD nechce s ODS nějak stranicky rozdělovat úřady, ale že chce přispět k budování státního aparátu. Jestliže Václav Klaus je ochoten počítat ve státní správě s lidmi jiného politického smýšlení, to je pro mě kladné. Nemyslím si, že by to byl politický obchod. Pokud se týče diplomatických míst, tam bych dal na zváženou fakt, že v Evropě existuje několik vlád sociálnědemokratického charakteru. V Evropském parlamentu socialistický klub je klubem nejsilnějším. Kdyby někteří schopní a kvalifikovaní sociální demokraté...

o Kolik takových máte?

Nevím, mluvíme čistě teoreticky.

o V tom případě diskuse ztrácí smysl, když je máte jen teoreticky.

Vy si myslíte, že musím znát všechny členy ČSSD?

o Ale jste členem vedení a měl byste znát své špičky.

Domnívám se, že například Valtr Komárek ve španělsky mluvících zemích by mohl odvést dobrou práci. Myslím si, že i profesor Horák by mohl dobře pracovat v diplomacii. Dál, se přiznávám, neznám. Ale - opakuji - nesmí to být politický handl.

o Nakolik ale účast ve státní správě koresponduje s opoziční činností?

Myslím si, že se to nevylučuje. V poslední době se často mluví o tzv. konstruktivní opozici. Spojení těchto dvou slov je ale lingvistická blbost. Nahradil bych ho tvořivou opozicí, která se nevymezuje jen negativisticky. Pokud se vymezí pozitivně v tom, že bude alternativou, tak má smysl. Může spolupracovat s vládní koalicí na obecných problémech, které nejsou v rozporu s jejím programem.

o Prohlásil jste před dvěma měsíci, že bude-li ČSSD zaměřena jen na vnitrostranické půtky o vliv a funkce, může se v jejím znaku objevit místo růže kříž na jejím hrobě.

Doufám, že k tomu nedojde. Myslím si, že ty rozpory jsou uměle živeny vámi žurnalisty, abyste měli o čem psát. Třeba dělat pupek světa z rakovnického proudu...

o Pokud vím, pupek světa - jak říkáte - z něj udělal předseda Horák na minulém ÚVV, když tento proud pochválil.

Ale to pro mě nic neznamená. Vzal jsem pouze na vědomí, že pan předseda tomuto proudu, na rozdíl ode mě, fandí.

o Žurnalisté tento proud tedy nevymysleli.

Ale dávno před tím se na něj pravicové noviny upřely a dělají z něj jedinou variantu sociální demokracie u nás. Přátelé z toho rakovnického proudu - tedy, přátelé...

o Jistě, přátelé - je to vaše oficiální stranické oslovení.

To je taky hrozný, že? Jak zmizelo díky reálnému socialismu pěkné slovo soudruh. Tak tedy pro mě nic neznamená, když předseda prohlásí na ÚVV, že díky přátelům z rakovnického proudu byly rozhýbány vody sociální demokracie. Pokud se mají rozhýbat takto a pokud líní kapři budou vydáváni za štiky v politice, tak na tom budeme špatně.

o Odstup, se kterým o rakovnickém proudu mluvíte, jen znovu svědčí o tom, že rozpory v ČSSD nevymysleli novináři.

Odstup? Mark Twain napsal krásný bonmot: Orel much nechytá. A pak ještě někdo velmi chytrý napsal: Nula, když se nafukuje, může jenom prasknout, nemůže být nikdy jedničkou.

o Zúčastňujete se taktických příprav různých skupin na sjezd ČSSD?

Nejsem stavěný na tyto záležitostí. Nepatřím k žádnému proudu, dokonce ani k tomu zemanovskému. Jsem prostě sociální demokrat Pavel Dostál. Ale Zemanovi jsem bližší než rakovnickému proudu. Na Zemanovi miluju jeho obrovský smysl pro humor. Dovede si udělat srandu nejen ze svého politického odpůrce, ale i sám ze sebe.

o Co očekáváte od sjezdu?

Měla by tam skončit diskuse, jestli víc nalevo, nebo víc napravo. Měli bychom se ale dohodnout, jak dopředu.

Děkuji za rozhovor.
Alexandr Mitrofanov

Rudé právo, 23. 12. 1992