Internetový projekt Portál veřejné správy

Jiří Dolejš versus ministr informatiky Vladimír Mlynář
v pořadu ČRo Radiofórum, 9.10.2003 v 18:20

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál, začíná Radiofórum, kterým vás dnes bude provázet Ivan Hoffman. Řeč dnes bude o Portálu veřejné správy, jehož spuštění zkušební před několika dny oznámil ministr informatiky Vladimír Mlynář. Přeji hezký podvečer.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Dobrý den.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Protože každý projekt má logicky i oponenty, ve studiu s ním sedí Jiří Dolejš, místopředseda opoziční KSČM. Přeji dobrý večer.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda KSČM
--------------------
Hezký podvečer.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
No a úvodem je asi dobré říct, že posluchač, který má po ruce počítač s připojením k Internetu, si může nejlépe představit téma dnešní debaty, jestliže se připojí na stránku www.portal.gov.cz. Zmíněné gov je, předpokládám, obracím se na ministra informatiky, začátek anglického slova government, česky vláda. Mimochodem nezvažovali jste například název www.verejnasprava.cz?

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Zvažovali jsme mnoho jednodušších názvů, nic ... bohužel situace na českém Internetu je taková, že takové ty nejlogičtější názvy jako e-portal nebo portal jsou obsazeny. My jsme chtěli, aby ten název byl co nejkratší. Zvolili jsme nakonec portal.gov.cz, což je takzvaná doména druhého řádu ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
A místo gov nemohlo být vláda?

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Nikoliv ... tedy mohlo by teoreticky být, ale je to takzvaná doména druhého řádu, na které by postupně mohly existovat i další úřední weby. Ale především je to doména druhého řádu, která se používá v rámci Evropské unie. Takže ten náš web bude mít ... je postavena ta adresa podle už logiky našeho budoucího členství v Evropské unii, tedy poral.gov.cz jako portál jedné z evropských zemí.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Jiří Dolejš. Kdybyste vy volil název, byl by stejný?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda KSČM
--------------------
Já nechci suplovat tvořivost autorů tohoto projektu, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že je to teprve první etapa celého projektu, tak se teprve možná ukáže, jestli širší pojetí neznamená budování jakéhosi virtuálního úřadu, nebo virtuální veřejné správy, jestli nepovede k nějakému obecnějšímu názvu jako třeba e-government.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Mimochodem to byl zajímavý ... také jsme zvažovali e-government.cz, ale byly proti tomu námitky, že to zní anglicky a že by to nedělalo dobrý dojem.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Jasně. Takže místo anglického názvu pouze anglická zkratka.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Ano.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Řekněme úvodem, co tato internetová stránka portal.gov.cz nabízí, co je jejím smyslem.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Smyslem je vytvořit jakousi elektronickou bránu do úředního světa, která je oficiální, to znamená informace, které zde člověk najde, jsou skutečně státem ověřené a garantované. Protože samozřejmě na Internetu najdete miliardy informací, téměř snad všechno, na co si vzpomenete, ale ne za všechno ... nebo téměř nic z toho negarantuje stát jako pravdivou a ověřenou informaci. Tento portál je státní, to znamená, informace, které tam jsou, jsou skutečně ověřené a státem zaručené. Najdete tam dnes čtyři základní věci, najdete tam seznam životních situací, tedy návodů jak postupovat, když jdete na některý úřad, co si máte vzít s sebou. A překlikem, nebo procvaknutím do adresáře veřejné služby najdete i místo vaše konkrétní, kam máte jít. To znamená, když jste třeba z obce Mrákotín a zadáte si, že jste z Mrákotína, dozvíte se, kde všude jsou ty úřady nadřízené Obecnímu úřadu Mrákotín, které vyřizují ty konkrétní agendy, a jak máte postupovat. Pak tam najdete texty platných zákonů a texty platných směrnic Evropské unie v češtině, to je poprvé vůbec, kdy jsou tyto směrnice zveřejněny. Najdete tam potom ten adresář, který jsem už zmínil, tedy kompletní seznam úřadů veřejné správy, tedy jak samosprávy, tak státní správy. V té transakční části, takzvané transakční části portálu, můžete dnes vyřídit zatím pouze jednu elektronickou agendu, to je podání na správu sociálního zabezpečení pro malé firmy, ale tam samozřejmě v budoucnu předpokládáme větší rozvoj, že tam budou přibývat ty agendy, které můžete vyřídit rovnou z domova.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Tak tolik Vladimír Mlynář, ministr informatiky. U diskusí spojených s rozvojem informačních technologií platí v české politice takový zajímavý úkaz. Častěji a snáze než v jiných oblastech se politici různých stran shodnou na společném stanovisku. V případě Portálu veřejné správy ovšem kvůli tomu, aby zde vznikla jistá polemika, doufejme, není úplná shoda. Mám pravdu? Jiří Dolejš.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda KSČM
--------------------
Já myslím, že shoda je v tom, že informatizace společnosti je objektivní trend a že všichni chceme tento trend využívat ku prospěchu naší země a občanů. Spory mohou začínat při realizaci. Jistě si posluchači vzpomenou, že spory začínaly už při vzniku samotného ministerstva pro informatiku, kdy část sněmovny tvrdila, že to je vlastně úřad navíc, vytvoří nová pracovní místa, což by mohlo být pozitivní, ale bohužel spíše v oblasti veřejné správy, takže tam je to vnímáno jako negativum. Že vlastně jenom přebírá agendu, která se jinde spravovala stejně dobře. Možná, že pro tuto věc je možné uvést problém duplicity. Ta dodneška, myslím, není zcela dořešena, že jsou některé agendy, které se vztahují k ministerstvu vnitra. Otázka ... právě k tomuto portálu je i otázka k jednotlivým stupňům veřejné správy a, dodávám, také samosprávy. Čili nepochybně tento úřad má určitě před sebou úkol vypořádat se se svojí vlastní efektivností a dokázat to, že má smysl. Čili to je asi základní přístup. A do budoucna je to otázka definování konkrétnějších strategických cílů státní informační politiky, protože je tady objektivní střet mezi konzervativním přístupem a, řekněme, takovým tím přístupem, který už vnímá novou realitu, a to, do jaké míry se tedy má stát přímo angažovat a do jaké míry má být tato sféra, včetně struktur, infrastruktury informační, privatizována a ponechána, řekněme, jakési soutěži tržních sil.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
To je zajímavé, že to přichází od vás, tato představa, spíš bych to čekal na druhé straně. Ale je to zajímavé.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Tak já souhlasím s panem Dolejšem, že samozřejmě je na mně, abych obhájil vznik ministerstva informatiky. Myslím, že projekty, právě jako je Portál veřejné správy, o kterém dnes mluvíme, na adrese www.portal.gov.cz, jsou právě takovým projektem, který ukazuje, že bez existence ministerstva by vytvořit takovýhle projekt nebylo úplně možné, protože by nebyl prosaditelný v rámci veřejné správy. Chtěl bych ujistit pana poslance, že nevznikla žádná pracovní místa, dodržel jsem svůj slib a ministerstvo má stále svých sto šedesát pět lidí, které měl Úřad pro veřejné informační systémy, ze kterého ministerstvo vzniklo. Jinak má pravdu pan poslanec v tom, že je mnoho nedořešených věcí, Internet do škol nebo agendy informatizace krajů, které jsou pod ministerstvem vnitra, bylo by spíš logičtější, aby byly pod ministerstvem informatiky. A ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, ale pojďme zpátky k tomu portálu.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
... poslední poznámka. Státní informační politika, to má pan poslanec rovněž pravdu, že to je ten základní politický dokument. My jsme ho zveřejnili předevčírem na Invexu, visí na našich webovských stránkách ministerstva informatiky. O něm se musí teď vést politická diskuse, o těch nástrojích. A tam určitě mezi levicí, kterou zastupuje pan místopředseda Dolejš, a mezi politickým středem či pravicí, kterou zde reprezentuji já, asi budou určitě rozdíly v názorech na to, jak se má stát angažovat.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Připomeňme, že občan, který se chce prostřednictvím Internetu zorientovat v bludišti úřadů, má možnost navštívit stránku statnisprava.cz, stránku obce.cz nebo Portál územních samospráv, zkráceně e-pusa.cz. Mimochodem také pěkný název.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Ano.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Pusa.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Teď jste vyjmenoval ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Nebo někde přímo web obce, kde bydlí. Ptám se, jaký je vztah mezi těmito stránkami a nově vzniklým Portálem veřejné správy. Je partnerský, konkurenční, nebo žádný?

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
No, ty projekty a adresy, které jste jmenoval, mají různou za sebou, bych tak řekl, historii. Třeba www.statnisprava.cz je projekt soukromý, privátní firmy, je to stránka, která až dosud vlastně suplovala neexistenci Portálu veřejné správy. Mnoho lidí si myslelo, že to je oficiální web. E-pusa je zase projekt samospráv, čili to je oficiální projekt samosprávných úřadů, obcí. My jsme se snažili se všemi těmito projekty spolupracovat, s www.statnisprava.cz, respektive firmou EBE, která je majitelem těch dat, jsme spolupracovali, respektive dodavatel služby portálu Český Telecom s ní spolupracoval. S projektem e-pusa, což je projekt samospráv, spolupracuje přímo ministerstvo informatiky, takže data na současném portálu se aktualizují přes projekt e-pusa. Čili snažíme se spolupracovat, co to jde.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Do jaké míry je Portál veřejné správy takzvaným rozcestníkem, který upozorňuje na již existující stránky, nebo údaje, které lze někde najít, a do jaké míry přináší něco, co jiné webové stránky nenabízejí?

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Portál je přeloženo do češtiny brána a některé ty informace jsou přímo na tom portále, tedy přímo na něm, to jsou třeba ty adresáře obcí, třeba ty texty zákonů a podobně, některé jsou ... vás jenom přesměrují někam jinam, třeba směrnice Evropské unie jsou na úřadě vlády umístěny, protože to tak vyžaduje Evropská unie a i tu metodiku toho zveřejňování určuje Evropská unie. Ale ten portál umožňuje to propojení těch databází a v tom je naprosto neopakovatelný a nenahraditelný.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
V tom je jeho hodnota. Jiří Dolejš před chvílí zmínil duplicitu. Máte pocit, že mezi těmi stránkami, o kterých jsme se teď bavili, a stránkou portal.gov.cz existuje nějaká duplicita? Nebo souhlasíte s ministrem, že zde byl naprosto nezbytný?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda KSČM
--------------------
Pokud tento portál bude plnit pouze funkci určitého rozcestníku a katalogu možných informačních kontaktů, tak si myslím, že k nějaké dramatické duplicitě asi nedojde. Problém bude do budoucna, jak bude budován jako komplexní informační systém, protože pokud nebude komplexní a ty informace, které v něm nebudou snadno dohledatelné a samozřejmě aktualizované, tak ztratí ten svůj původní význam, protože pak ten uživatel zůstane, jak se říká, ante portas, neboli před branou, protože bude muset zvednout své nevirtuální tělo a dojít na ten úřad a pobíhat zase za těmi papíry. Bude opět běhat člověk od úřadu k úřadu, bude kolovat papír a nikoliv informace. A člověk, který by mohl z tepla svého domova nebo pracovny si vše vyřídit, tak bude nepochybně lát ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
K tomu se ještě dostaneme.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda KSČM
--------------------
... na adresu zde přítomného pana ministra nebo jeho následovníka.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Jasně. K tomu se musíme dostat šířeji, ale ještě předtím se zeptám, kdo garantuje správnost informací zveřejněných na Portálu veřejné správy a s jakým postojem konkrétních úřadů, se kterými jednáte, se setkáváte? Protože o informace asi nemůžete požádat rozkazem. Někomu může vaše iniciativa připadat, dejme tomu, i jako obtěžování, pokud se nemýlím teda.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
To se bohužel nemýlíte, jsou takové případy. Ten portál je samozřejmě nástroj a je na těch jednotlivých úřadech, aby ho využívaly. Má pan poslanec Dolejš nepochybně pravdu, že jaksi jedna věc je portál spustit a druhá věc je udržet na něm ty informace i za měsíc, za dva, za rok pravdivé a ověřené. My jsme měli v zásadě dvě možnosti. Buď jít cestou, kterou třeba vyzkoušeli v Maďarsku, že tedy na příslušném ministerstvu, maďarském ministerstvu informatiky, nakonec bylo zaměstnáno tři sta padesát lidí, kteří neustále telefonovali na všechny ty úřady a ověřovali, jestli to nezapomněli aktualizovat, ty údaje, opravit je a tak dále, jestli skutečně mají úřední hodiny v tu dobu, kdy je tam napsáno, jestli to vyřizují skutečně v té příslušné kanceláři, nebo jít druhou cestou, kterou jsme zvolili, to jest, že jsme se pokusili zapojit ty úřady přímo. Portál je nástrojem, to znamená, že za informace tam zveřejněné jsou odpovědni ti konkrétní správci těch agend, to znamená buďto ty ministerstva nebo úřady státní správy, které jsou tam vyjmenovány, nebo obce, starostové, hejtmani, primátoři, kteří vykonávají státní správu v takzvané přenesené působnosti. Vy se teď zeptáte, jak je zajištěno, že tam skutečně ty informace budou opravovat a ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
No, já zmíním, že na jednom z těch zmíněných portálů, nebudu dělat reklamu, je přímo z obce uveden člověk, který garantuje, je tam i datum, kdy je naposledy aktualizován.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Ano. Já to jenom dopovím.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Čili to je jedna možná cesta.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
My jsme vytvořili ... já jsem ... my jsme měli měsíční pilotní provoz, kdy všichni starostové v této zemi a všichni šéfové orgánů státní správy dostali dopis, já jsem poslal sedm a půl tisíce dopisů, měli třicet dnů lhůtu, aby ty údaje, které tam jsou o jejich úřadu a o jejich ... které mají doplňovat, aby je opravili. Měli jsme téměř tři tisíce aktualizací, opravdu oprav během toho měsíce září. Jsou samozřejmě úřady, které to neopravily, nebo starostové, kteří to neopravili, to se teď ukáže. Protože když člověk přijde na portál, zjistí si nějakou informaci, použil jsem příklad Mrákotína, zjistí, že má tak a tak postupovat. Teď dorazí na ten úřad a zjistí, že to tak není, že ta informace na tom portálu nebyla pravdivá, tak může přes ten portál vyvolat takzvané změnové řízení. Každý občan, jinými slovy, upozorní naší pětičlennou redakční skupinu, že tam není pravdivá informace, a my upozorníme elektronicky toho příslušného starostu nebo úředníka, že tedy si nějaký občan stěžuje. Ten úředník buďto nám odpoví a opraví nebo nám neodpoví a my pak budeme informovat zpátky toho občana o tom, že ten úředník nefunguje. A musí tady lidé spolupracovat, musí tady být veřejný tlak na to, aby ty úřady to opravovaly.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Co na to říkáte? Jiří Dolejš. Je to dobrý postup?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda KSČM
--------------------
Moje obavy ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dělali byste to stejně?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda KSČM
--------------------
Moje obavy spíš směřují směrem k provozování a financování celého systému, protože i taková cena takto získané informace pro uživatele je zajímavá a kvalita a komplexnost té informace nepochybně souvisí s provozováním toho systému. A protože se ministerstvo tady zde přítomného pana ministra někdy přezdívá jako ministerstvo pro privatizaci Českého Telecomu, tak se dostáváme k problému, do jaké míry tady budou existovat alternativní struktury financování a provozování po privatizaci tohoto klíčového, možná strategického smluvního partnera při provozování této záležitosti. Protože jsou tady určité obavy, že v případě privatizace, a dokonce možná i rozbití jednotného přístupu pod nasmlouváním dalších tedy vybraných agend dalším soukromým subjektům ... že by se mohla ztratit, řekněme, ta jednota toho přístupu a že by příliš ekonomický přístup mohl vést k nárůstu ceny pro uživatele. To znamená, že kdyby měl delší dobu surfovat na tom portálu a získávat si určitě informace a pak dál i interaktivně zase posílat ty informace, tak že by se mohl dostat do stavu, že bude levnější si tam opravdu zase dojít.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Vladimír Mlynář.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Tak to si myslím, že je trošku nedorozumění, pokud ... protože v tom, co jste řekl, myslím, se trošku míchají dvě věci. Cena připojení na Internet obecně, která jistě souvisí s postavením Českého Telecomu, ale to je prostě obecně problém ceny připojení na Internet, k tomu se klidně můžeme dostat. Pokud jde o portál jako službu, tak tu vytvořily společnosti ... můžu to říct?

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Já myslím, že asi ...

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Já jenom abych neporušil nějaký předpis reklamní.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Je to na tom portálu uvedené.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Ano. Hewlett Packard a Microsoft pro Český Telecom, který je pro nás dodavatelem té služby. Smlouva o celém tom procesu je zveřejněna na webové adrese ministerstva informatiky www.micr.cz, ta je volně přístupná. Já jsem také řekl, že platba čtyřicet milionů ročně, čili čtyři koruny na obyvatele České republiky, po dobu čtyř let je obsahem této smlouvy. A vysvětlím, za co ty peníze jsou, protože někdy je nedorozumění. Ty peníze jsou za velmi mohutný hardware a připojení, které patří Českému Telecomu, a za vstupní dodávku technologie. Obsah těch dat, ty informace na tom portálu, ty samozřejmě patří ministerstvu informatiky a státu, nikoliv soukromému subjektu. A to velmi robustní technické řešení, které stojí ty peníze v té první fázi, samozřejmě bude umožňovat v příštích měsících a letech připojování dalších desítek agend bez už nutnosti dalších finančních prostředků. Jenom podotknu, že jsme přestáli úspěšně už čtyři útoky, masové útoky hackerů v posledních dvou dnech.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Jsou dva okruhy, ke kterým ještě bych krátce, než dáme slovo posluchačům, se dostal. Ten první, někteří oponenti soudí, že zatímco fyzicky dochází k decentralizaci úřadů, tak váš portál naopak představuje pokus o centralizaci. To znamená, ptám se, co má v prostředí Internetu smysl řešit celostátně a co lokálně.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
No, tak svým způsobem je to skutečně centralizace informací na jednom místě, ale to já si myslím, že je správná věc. Že pokud máte roztříštěné informace, úřední svět je prostě mimořádně roztříštěný a náročný, tak služba portálu je, že je právě najdete na jednom místě a přes jedno místo, přes tu jednu adresu www.portal.gov.cz, se dostanete do toho spletitého labyrintu úřadů. A ještě snad jednu poznámku, protože bylo jedno nedorozumění v reportáži České televize, která řekla, že ta životní situace, ten návod, jak postupovat na úřadu, který je na portálu, neodpovídá tomu, co úředník v nějakém místě, kde to pan redaktor České televize zkusil, po něm žádal. Chci říci, že ta životní situace, nebo ten úřední postup, jak je na tom portálu zveřejněn, je jediný správný, zákonem daný a garantovaný tím příslušným úřadem a ministerstvem. To znamená, přijdete-li na úřad a chce po vás úředník při řešení životní situace něco navíc jiného, než je na portálu popsáno, dělá chybu ten úředník.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dělá chybu on.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
A díky portálu se to poprvé můžete vůbec dozvědět. Protože jinak vám úředník řekne, že potřebujete ten a ten papír a vy nemáte moc šancí se bránit, že ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ještě k té otázce.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
... na to nemá právo.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ano. Ještě k té otázce centralizace, decentralizace. Jiří Dolejš. Dáváte zapravdu ministrovi nebo se řadíte k těm kritikům, kteří vidí zde jakéhosi velkého bratra, který číhá?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda KSČM
--------------------
Já si myslím, že tady je především garance státu, aby ten systém fungoval, aby byl strategicky budovaný, dlouhodobě budovaný. On sám o sobě nemusí být prostě jedna velká plechová skříň v jedné budově, to je systém, který samozřejmě má záložní systémy, informace jsou tam strukturovány a přístupné kaskádovitě a tak dále. Takže tady spíš jde o strategické budování toho systému, aby se nemohlo stát ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ale nějakého centralismu se nehrozíte.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda KSČM
--------------------
Ne, tak vemte si situaci třeba s jinými infrastrukturami, jako jsou energetické, v zemích, kde se toto zanedbalo. Niagarská elektrárna v Americe, nedávno v Itálii, tam ten blackout vznikl právě proto, že ty systémy nebyly dostatečně strategicky budovány, že byla zanedbána jejich výstavba. Ukazuje se, že stát je v tomto ohledu asi významným garantem toho, že se tak ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Že věci fungují. Poslední otázka, jistě jsou oblasti, kde Internet člověku může ušetřit čas strávený na úřadech, ale z druhé strany je v některých případech asi jednodušší osobně ten úřad navštívit. A v této souvislosti existuje obava, že takzvané IT firmy, firmy prodávající software, mohou lobovat, aby se elektronicky řešilo nejlépe úplně všechno. Takže váš názor?

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Tak já přemýšlím, co by se nemělo řešit elektronicky, kromě mezilidských vztahů, tak ty se určitě mají nadále řešit osobně. A určitě když potřebujete nějakou složitější věc na úřadě vyřídit a musíte komunikovat s tím úředníkem o podstatě té věci, já nevím, když běží třeba stavební řízení, tak musí přijít sousedé, což se mi nedávno stalo, nebo mohou se vyjádřit třeba k tomu stavebnímu záměru, tak to těžko lze simulovat elektronicky. Ale všechny ty úřední postupy typu podání nějakých těch ... vyplňování dotazníků a podobných věcí. Zejména to propojení agend, si myslím, elektronicky jde.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
A co se týče lobbingu těch firem, já si myslím, že taková obava ještě nám dlouho nehrozí. Já si myslím, že úplně elektronizovaný svět nebude nikdy, nějaký totální Matrix, toho se asi nedočkáme, vždycky bude vedle sebe existovat elektronický svět a ten normální svět papíru. A já myslím, že před námi je ještě vůbec dlouhá cesta, aby alespoň byly rovnoprávné. To, že by jaksi všechny agendy byly elektronické a ti, kteří neumí používat Internet, třeba byli mimo, z toho, myslím, strach mít nemusíme.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Tak teď je příležitost dát slovo našim posluchačům. Někteří si možná stránku, o které se hovoří, otevřeli a mají konkrétní dotazy, jiní mohou mít dotazy k tomu, co zde zaznělo. Telefonní čísla do studia jsou 221552155 anebo 221552255.
Český rozhlas 1, debata o Portálu veřejné správy a první posluchač na telefonu. Zdravíme vás.

posluchačka
--------------------
Pánové, dobrý večer, tady Wagnerová, Staré Město pod Sněžníkem. Já bych chtěla poblahopřát panu ministrovi, že se dostal vlastně k takovémuto úkolu, myslím si, že to je velice strategický krok pro vás. Máte úžasné štěstí, že pracujete v nové oblasti, poněvadž toto by bylo potřeba stejným ... neříkám stejným dopadem, ale stejným přístupem pokračovat, nebo udělat i ve zdravotnictví a v ostatních ministerstvech. Ještě bych k tomu řekla, vlastně to, co jste řekl, je tak trošku přece jenom ale bezzubé, protože vy jste řekl, že na stížnost občana mu můžete říct, co ten který úředník udělal nebo neudělal. Ale občan od vás požaduje, abyste udělali pořádek. Já teď odbočím, jestli můžu, ujala jsem se tak rychle slova, odbočím k něčemu jinému. Toto, co děláte, jsem navrhovala už v roce devadesát pět, ale jmenovalo se to ještě jinak, ministerstvo informatiky a kontroly, poněvadž naše tři vlastně výkonné, nebo tři moci, které jsou, nemají kontrolu. A tam by bylo potřeba udělat retrospektivně to, že ten občan když zjistí, že to je nesprávné, jo, má možnost, já nevím, jak to máte promyšlené, věřím, že velice dobře, a prodiskutované, má možnost zjednat nápravu. A ten úředník pokud úmyslně nebo neúmyslně udělá chybu, tak by měl za to být podroben správnímu řízení a mělo by s ním být jednáno, jedna, dvě, tři stížnosti: "Chlapče, čau, tvá Máňa." Já to říkám ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, děkujeme vám pěkně. Rozumíme přesně. Vyslechneme dalšího posluchače, dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den, tady je Horáček, Praha 10. Můžu mluvit?

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ano, ano, čekáme na váš dotaz nejlépe.

posluchač
--------------------
Já trošinku mírně odbočím. Já bych chtěl něco říct vás, pane Hoffman. Já bych vám chtěl poděkovat nejen za vynikající, vyvážené a objektivní moderování tohoto pořadu ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
No, ale to se sem nehodí, to nedělejte ...

posluchač
--------------------
Ale i za Ranní poznámky, víte, na které se velice těším. Zvlášť tu vaši poznámku o nehorázným vystoupení poslance Langera, ve kterém kontrolu řidičů nazval buzerací. Děkuji vám ještě jednou.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
To jste tomu neporozuměl přesně, ale nevadí. Vyslechneme dalšího posluchače, který snad bude se ptát na webovou stránku, o které dnes je řeč. Dobrý den.

posluchačka
--------------------
Dobrý den, dobrý den. Já bych chtěla v první řadě poděkovat panu ministrovi, že inicioval takovou záležitost. Já sama jsem úředník a musím říct, že Internet mně šetří neuvěřitelným způsobem čas. Ale chtěla jsem ještě říct, mě tahle práce strašně moc zajímá, baví mě. Je hrozně důležité, aby ty informace opravdu byly pravdivé. Mě by zajímalo, jestli je možnost, jak se na této práci podílet.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
To uděláte nejlépe, když asi oslovíte pana ministra. Ano. On vám to za chvíli řekne. Takže my vám děkujeme za zavolání. Vyslechneme dalšího posluchače, dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ano, už vás slyšíme. Dobře. Hovoříme o Portálu veřejné správy, váš dotaz.

posluchač
--------------------
Tady je Lumír Paclík, dobrý večer. Já bych chtěl podotknout akorát k tomu gov, že si myslím, že ta doména není špatná, že možná by to mohla být i jako doména prvního stupně, protože by v podstatě dávala hnedka najevo, že patří k vládním ta stránka. To je jenom taková připomínka. Potom si myslím, že ... já jsem procházel ten portál, na tom portálu je nutné se zaregistrovat, ale nelíbí se mi, že jako občan si musím zvolit jméno a přístupové heslo, protože nemůžu využít ten certifikát. A mně připadá celkem zbytečné pořád dokola se registrovat na nových a nových službách.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, výborně. Tak to je konkrétní dotaz.

posluchač
--------------------
A potom pan Mlynář říkal, že vlastně odpovědní jsou ... za informace jsou správci těch jednotlivých agend. Potom mě tak napadá, jestli ten portál nemůže být trošku zbytečný, protože ta aktualizace těch dat není nikým a ničím garantovaná. Takže vlastně více méně kdo se bude starat o to, že ta data jsou opravdu aktuální? Aby to nemusel být ten občan, který vyvolá to změnové řízení.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Děkujeme pěkně. My vyslechneme ještě dva posluchače velmi krátce a jejich dotazy. Toho prvního zdravíme v této chvíli, dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den, tady je Kolár, Bojkovice. Já bych se chtěl zeptat pana Mlynáře, jak to vypadá se službou ADSL, s připojením na vesnici de facto. Protože já jaksi nemám žádnou možnost se připojit k Internetu on-line, vůbec žádnou. Vím, že inicioval nějaké cenové změny a podobné věci, ale jaksi v tomto jsem svým způsobem velmi diskriminován.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, děkujeme za tento dotaz. My vyslechneme ještě ten úplně poslední, dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ano, můžete se ptát, slyšíme vás.

posluchač
--------------------
Prosím ... ale já slyším v rádiu někoho jinýho než sebe.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
My vás slyšíme velmi dobře, můžete se klidně ...

posluchač
--------------------
Ano, prosím vás takhle. V Německu je mail pro důchodce nad sedmdesát roků zadarmo. Ať taky něco pan ministr udělá pro důchodce. Ano?

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Internet zdarma nad sedmdesát let v Německu. Rozumíme, zapsali jsme si ...

posluchač
--------------------
Proč to není u nás taky. Ať něco udělají pro důchodce. Děkuju.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
My vám děkujeme za tento poslední dotaz. No a pojďme jedno za druhým. Tak dva první posluchači ministru informatiky gratulují, nicméně v tom prvním případě je zde dotaz, jestli by ta stránka současně nemohla kromě toho, že informuje, také kontrolovat.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
No, já se přiznám, že bych z toho trošku měl obavu, to by z toho pak byl opravdu ten velký bratr trošku Orwellovského typu. To, co paní Wagnerová říkala, je zajímavý podnět, abychom třeba vyhodnocovali ty úřady, které ... na které si lidé prostřednictvím toho změnového řízení, abych tak řekl, nejvíce stěžují, že tam ty informace nedávají. Můžeme třeba jejich nadřízeným šéfům ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Úzce spolupracovat například s Nejvyšším kontrolním úřadem.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
... dávat informace o tom, který úřad pracuje kvalitně a který nekvalitně. Je to dobrý podnět a určitě jsem si ho poznamenal. Ale ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Úřednice, která se ptá, jakým způsobem by se mohla na vaší záslušné práci podílet.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Ano. My teď stavíme ten tým ... ten redakční, ale nebude velký, protože jak jsem tady slíbil panu poslanci Dolejšovi, máme malé možnosti, čili těch lidí bude asi jenom pět, ale děláme výběrové řízení. Čili můžete se mi ozvat přímo na moji adresu mlynar@micr.cz, tedy Ministerstvo informatiky České republiky, micr.cz, a domluvíme se.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Další dotaz je velmi konkrétní. Gov není doména špatná, možná by mohla být i prvního stupně, nicméně posluchači se nelíbí ten způsob, jakým se musí zaregistrovat.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Má pravdu posluchač, že by mohla být doménou prvního stupně, nicméně to platí pro lidi, kteří se přece jenom orientují v tom, co vůbec doména je. My jsme chtěli a chceme, aby na portál přicházeli lidé, kteří s Internetem pracují jen velmi málo. Měli jsme strach, že když tam prostě bude cizí slovo, tak je to odradí. Čili proto jsme teda primárně chtěli, aby tam bylo to slovo portál. Pokud jde o tu registraci, pan Paclík měl na mysli tu transakční část, přes kterou je možno vyřídit už přímo tu agendu. Tam informace získáte bez jakékoliv registrace, to se každý na adrese www.portal.gov.cz může podívat. On měl na mysli tu registrační část, kde běží ten pilotní provoz podání pro správu sociálního zabezpečení. Tam skutečně v tuto chvíli se vám vrátí číslo, podle kterého se registrujete. Je to přechodná fáze, předpokládáme samozřejmě využití elektronického podpisu.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Tolik otázky, na které odpovídal ...

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Jinak ještě se ptal na ty informace, podle čeho jsou garantovány. Ony jsou garantovány podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, který dává úřadům povinnost poskytovat informace v určitém stupni. Podle tohoto zákona jsou také informace na portálu zveřejňovány.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Další otázka ADSL, připojení na vesnici a diskriminace lidí, kteří se nemůžou dostat k Internetu. Možná Jiří Dolejš tady jenom naslouchá a je v této části debaty pasivní, nicméně to je možná i otázka na vás.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda KSČM
--------------------
No, samozřejmě do značné míry ano, protože pokud bychom chtěli dosavadní systém řízení veřejné správy nahrazovat tím virtuálním a přitom bychom nedali občanům možnost přístupu k těm koncovým zařízením a nevybavili je i náležitou počítačovou gramotností, dodávám, pro řadu ... zejména důchodci se asi obtížně učí zacházet s touto technikou, tak by to bylo chybou. Čili po určité období to nutně musí existovat paralelně, a proto nebuďme fanatiky vize informační společnosti, i když já na ní též věřím, ale budujme to tak, aby to byla reálná pozice občana, aby ta informační demokracie nebyla jenom na papíře. Ještě jednu poznámku k té kontrole.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ale tomu posluchači ani tak nešlo, že by chtěl, aby mu zůstal zachován ten papírový svět, on by se rád připojil Internetem, ale ...

Jiří DOLEJŠ, místopředseda KSČM
--------------------
Ta dostupnost je samozřejmě ... počínaje sítí, možnostmi připojení, cenou a tak dále, čili to má celou řadu aspektů. A jestliže v České republice doháníme určité zaostání, které v této věci počátkem devadesátých let bylo, tak si nedělejme zase iluze, že v těch nejvyspělejších zemích už je plná informatizace společnosti. V takové zemi, jako je Velká Británie, je to jenom asi, tuším, teď možná se budu mýlit, ale asi dvacet procent populace. Takže je to běh na delší trať. Ale ještě jednu poznámku si dovolím, a to směrem k té kontrole. Já si myslím, že takovýto systém informací, který poskytne občanovi komplexní informace, informační podpora té kontroly občanem, aby věděl, co se na jednotlivých stupních rozhodování veřejné správy děje ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Čili vlastně ta kontrola má být na něm.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda KSČM
--------------------
Čili já si myslím, že ano, to je kontrola občany. Pak je úplně jiný problém profesionální kontroly. Tam já osobně třeba jsem zastáncem toho, aby kompetence nezávislého kontrolního úřadu nebyly jenom na úrovni státu, ale směrem k obcím a ke krajům.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
K tomu ADSL poprosím i názor Vladimíra Mlynáře a současně s tím i otázku, zda je možné, aby měli u nás Internet důchodci nad sedmdesát let zdarma.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Zdarma. Věc ADSL, tedy vysokorychlostní připojení na Internet, je skutečně dostupné a relativně za nemalé peníze především ve větších městech, na venkově je ta situace skutečně kritická. Má pan posluchač, nebo paní posluchačka, myslím, to byla, pravdu. Problém je ekonomický, když to řeknu velmi zjednodušeně, prosím profesionály, aby omluvili mé zjednodušení. V té ústředně se musí instalovat zařízení, takzvaný d-slam, aby ta technologie ADSL mohla fungovat. Ta něco stojí ...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Čili tam musí být předtím ten rám, do kterého se to dá.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
A ten Český Telecom, dominantní operátor, nebo i kdokoliv jiný, kdo by tu službu poskytoval, musí to koupit. On to koupí samozřejmě za předpokladu, že na tom poběží tolik zákazníků, že se mu to zase vrátí. Ten problém je, že samozřejmě to je zařízení drahé a ti zákazníci, kteří si to objednávají, jsou primárně v těch větších městech, což je takový začarovaný kruh. Tím, že to je drahé, tak si to lidé na venkově nekoupí, když si to lidé na venkovně nekoupí, tak nejsou finance na to, aby se to financovalo.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Může být ...

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Já za to vedu jistý souboj s Českým Telecomem, ve kterém ještě budu pokračovat. Nicméně chtěl bych říct, že v Německu není zadarmo Internet pro důchodce. Pán řekl, že tam je mail zadarmo. A zřízení mailové schránky lze i v České republice udělat zadarmo. Ale připojení na Internet není nikde zadarmo, existují země, kde je za paušál, ale zadarmo není nikde.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Touto odpovědí končí dnešní Radiofórum. Pro lidi, kteří by něco chtěli vědět i o budoucnosti, jak se tato stránka bude vyvíjet, ti se to už nedovědí dnes od ministra Mlynáře, ale dovědí se to na adrese www ... no ...

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Portal.gov.cz, kde je obsáhlý text hned v úvodu, kde se dozvíte, co je i plánováno za další služby.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Pomohl mi.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
A kde můžete podávat náměty na zlepšení toho portálu.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Já si myslím, že takhle to mělo být. Moderátorovi pomohl ministr informatiky. Příjemný poslech dalších pořadů Radiožurnálu přeje Ivan Hoffman.

Vladimír MLYNÁŘ, ministr pro informatiku /US-DEU/
--------------------
Děkujeme, na shledanou.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda KSČM
--------------------
Na slyšenou.