Obavy a rizika jsme všichni povinni vysvětlovat

Rozhovor Haló novin s místopředsedou ÚV KSČM Jiřím Dolejšem

Členové Ústředního výboru KSČM, ani vedení strany, nebyli při hlasování o doporučení občanům k referendu o vstupu ČR do EU jednotní. Vy patříte k zastáncům vstupu, a proto se vás chci zeptat, jaký to podle vás bude mít důsledek pro situaci ve vedení KSČM.

Myslím, že rozložení postojů ve vedení strany odpovídá zhruba rozložení postojů i u členů strany. Jestliže čtvrtina ústředního výboru hlasovala za vstup, tak jsou ve vedení i sympatizanti vstupu. Jestliže čtyřicet procent požadovalo jednoznačně vymezující se negativní stanovisko k EU, tak máme ve vedení i zástupce tohoto jednoznačného ne. To, že bylo přijato určité usnesení, znamená, že funkcionáři by ho měli respektovat. Aniž by museli měnit svůj osobní názor.

A jak si poradíte s tím, že usnesení je jiné než váš osobní názor?

Za prvé, je to doporučení. Není tedy závazné pro kohokoli včetně člena strany. Čili v referendu mohu hlasovat i pro vstup, toto usnesení mě nezavázalo, jak budu hlasovat. Druhá rovina je v tom, že bych měl objasňovat postoj ústředního výboru. A ten postoj je nikoli proti Evropské unii, ale je, že nemůžeme doporučit ano. Já budu tedy objasňovat, jakého druhu jsou naše obavy, jakého druhu je nechuť stát na jedné lodi s těmi, kteří to připravili a připravili to špatně. Takže mohu objasňovat, proč nemůžeme doporučit ano, vycházeje ze stanoviska, které říká, že uznáváme potřebu být v Evropské unii. Ale v referendu si mohu říct své ano. V tom není žádný rozpor.

Nemyslíte si, že to může řadu lidí zmást?

Ne, ne. KSČM řekla, že převažujícím názorem ve straně jsou obavy z toho, co se bude dít, až vstoupíme. Proto nemůže říci ano. Ty obavy a rizika jsme všichni povinni vysvětlovat, objasňovat, propagovat. To je povinnost. To musí všichni, bez rozdílu. Ale samozřejmě ústřední výbor nezavázal jakéhokoli komunistu, aby v referendu hlasoval ano nebo ne.

Před zasedáním ústředního výboru se ovšem v tisku objevovaly spekulace, že rozdílné názory na vstup ČR do EU by mohly vést k rozkolu ve vedení strany.

Proč? V žádném případě! Ten, kdo myslí, že integrace je strategická šance pro levici, že si kapitalismus touto cestou vyrobí vlastního hrobaře, není o nic menší komunista než ten, který se Evropské unie obává jako kapitalistického superstátu. Oba jsou komunisté. Ale mají na některé věci různý názor, a to je naprosto přirozené.

Haló noviny, 24. března 2003, Miroslava Moučková