Argumenty příznivců USA jsou klamné a lživé

Rozhovor s místopředsedou PS a ÚV KSČM Vojtěchem Filipem

Které mezinárodní smlouvy porušují Spojené státy a jejich pomahači útokem na Irák?

»Tento problém se dotýká nejen Charty OSN, ale i mezinárodní smlouvy o občanských a politických právech, protože prohlášení prezidenta Bushe, že je potřeba odstranit Saddáma Husajna, je v rozporu s prvním a druhým článkem této úmluvy - každý národ má právo uspořádat režim podle vlastní vůle a má právo rozhodovat o svém nerostném bohatství. Jiný stát mu do toho nemůže mluvit. Samotný akt agrese porušuje i právo na život, protože je zřejmé, že zahynou i civilisté. V žádném konfliktu, který od roku 1999 vedly USA nebyly tzv. vedlejší ztráty vůbec zanedbatelné, naopak téměř stejné jako vojenské ztráty.«

Obstojí argument příznivců války, že útok umožňují stávající rezoluce RB OSN?

»Tvrzení, že původní rezoluce z roku 1991 nebo rezoluce 1441 říká, že je možné použít sílu, je zcela klamné a lživé. Rezoluce 1441 jasně uvádí, že jde o pokojné řešení sporu a že je zájmem mezinárodního společenství snižovat množství zbraní. Žádná z rezolucí nedávala právo k ozbrojenému útoku, protože po inspekcích teprve nastupuje ekonomické embargo, nikoliv však takovou formou, aby kvůli němu umíraly děti. Teprve pak je možné odzbrojit silou. Ale USA a Velká Británie tu hrozbu silou používaly současně s inspekcemi, což je porušení Charty OSN. Navíc se inspekce ukázaly jako efektivní.«

Jaký bude mít konflikt dopad na Evropu?

»Posílí to soudržnost Evropy, protože většina států v podstatě s výjimkou Británie a Španělska souhlasí s postupem EU a zejména s postupem Rady Evropy, která se postavila zásadně proti válce. Myslím si, že to bude znamenat větší uvědomění si historické úlohy Evropy za udržování míru ve světě. Souvisí to s také tím, že Evropa má hlubší historickou zkušenost, nemá trauma nehistoričnosti, které panuje v USA. Naše zkušenost s válkami vyvolává v lidech principiální odmítání těchto agresivních konfliktů. Zatímco v USA je zakořeněno spíš to silové řešení bez ohledu na ostatní.«

Jaké kroky učiní proti válce KSČM?

»V každém případě budeme podporovat všechny snahy vedoucí k ukončení agrese a k tomu, aby agrese nevyvolala světový konflikt. Budeme využívat jak komunikaci s občany, například na demonstracích, ale i mezinárodní setkání jako bude víkendové setkání Evropského mírového fóra v Praze. Zintenzivníme také kontakty na mírová hnutí a na naše partnery z dělnických stran v zahraničí.«

Halo noviny, 21. března 2003, Jiří OVČÁČEK