Před námi evropská levicová strana: politický turismus v žoldu EU?

Jungle World mluvil s Franzem Stefanem Partederem, předsedou zemské organizace Komunistické strany Rakouska (KPÖ) ve Štýrsku

8. května má být v Římě založena strana evropské levice (ELS). Skvělé, ne?

Vůbec ne. Při tomhle projektu nejde o organizaci bojů proti imperialismu EU, za sociální pokrok či za mír, nýbrž o vytvoření byrokratické struktury s dobře zaplacenými funkcemi za peníze EU.

Zastánci projektu argumentují, že by se proti Evropě shora měla postavit Evropa zdola.

Jakpak vypadá Evropa zdola, která se shromažďuje v levicové straně EU? Je to především cirkus na kolečkách ze stranických funkcionářů, který se sejde tu v Athénách, pak v Berlíně a či Římě, ale hlavně stále znovu v Bruselu. Už jenom cestovními náklady by se mohly profinancovat smysluplné akce v základních organizacích, tedy zdola. Tato strana se ve svých stanovách výlučně odkazuje na §191 unijní smlouvy a zavazuje se podporovat evropské povědomí. Tady vzniká loajální opozice Jejímu majestátu Evropské centrální bance - žádná Evropa zdola.

Přívrženci evropské levicové strany předhazují svým kritikům, že zastupují nacionálně zabedněné stanovisko.

Já žiji v Grazu (Štýrský Hradec), hlavním městě Štýrska, což je spolková země Rakouské republiky. Tam taky budu nadále působit a nikoli v "Evropě". Cesta k levicové straně EU, navržená vedením KPÖ ve Vídni je také útěkem od odpovědnosti organizovat každodenní hnutí za udržení rakouské neutrality a proti účasti naší země v armádě EU. A v tom nám je málo pomůže nějaká všeobecná rezoluce strany závislé na EU, která postaví militarismus na pranýř jen frázovitou formulací.

Nač ten spěch vydupat ze země evropskou levicovou stranu ještě před volbami v EU?

Některé strany, mezi nimi PDS a vedení KPÖ, se domnívají, že by mohla být evropská strana trumfem ve volebním boji. Druhý důvod je v tom, že se má s ohledem na východní rozšíření EU vyloučit možnost silnější spolupůsobení stran marxistické orientace. Po volbách by mohly česká KSČM a slovenská KS zaujmout v EP silné pozice, zatímco je nejisté opětovné zastoupení právě těch stran, které podporují projekt ELS . To platí pro PDS, řecký Synapsismos a také pro KS Francie. Proto je snaha - prostřednictvím "evropského jádra levice" - dokončit věci ještě před volbami. Počítá se přitom i s konflikty se skandinávskými levicovými stranami a uvnitř stávající levicové frakce v EP. Kdo bude chtít do této strany vstoupit později, musí akceptovat, co už bylo vyjednáno. Stejně jako je to u zemí nově vstupujících do EU.

Jaký vliv má diskuse ve evropské levicové straně na vnitřní vývoj stran, které jsou na rozmezí mezi čistě komunistickými a takzvaně transformačními tendencemi?

Tento projekt vynesl na denní světlo a zesílil snad všude - s výjimkou PDS - existující rozpory a konflikty. Přestože se ve vedeních komunistických stran v Itálii a Rakousku vyslovila pro ELS jen těsná většina a přestože mezi členskou základnou panuje nejistota, nebere se na kritiku a výhrady žádný ohled. Jde o to vyhnat z ještě existujících komunistických stran jejich komunistické myšlenky. Levici v EU má být vytržen marxistický jedový zub. Situace mi v mnohém připomíná rozpory v sociální demokracii kolem roku 1914.

Jak se to projevuje v KPÖ?

Na stranické konferenci v březnu byla jen těsná většina stanovisko vedení strany, podporující ELS. Já doufám, že rozpor mezi slibem nového internacionalismu a skutečností v turismu stranických funkcionářů kompatibilního s EU bude brzy zřetelně vidět. Jedna věc je ale pro mě jistá: sjednocení marxistických a revolučních sil na evropském úrovni musí a bude vypadat jinak než tato strana aparátu.

Jungle World, 28.4. 2004
otázky kladl Werner Pirker

přeložil Milan Neubert, 5. 5. 2004