Hans Modrow v rozhovoru o pražské konferenci,
zvláštnostech PDS a o pojmu ,,levicový

V březnu se v Praze koná konference levicových stran z celé Evropy. Jaká s tímto setkáním spojuješ očekávání? V čem bude podle tebe přínosné? Obzvláště nás zajímá účast východoevropských partnerů. Jaké v tomto ohledu vidíš perspektivy?

Hans Modrow: Pražskou konferenci svolává frakce EP GUE/NGL(Spojená evropská levice/Severská zelená levice) spolu s pozorovateli z KSČM v levé frakci Evropského parlamentu. Zjevně došlo ohledně této konference uvnitř KSČM k určité diskuzi. V tom je vidět, že se v KSČM dosud neuzavřel vnitřní proces týkající se ustavení evropské levicové strany, volební strategie a spolupráce levice v Evropském parlamentu. Nesmíme zapomínat, že se v polovině května koná stranický sjezd českých komunistů, jemuž bude pochopitelně předcházet vášnivé vnitrostranické jednání o řadě otázek. Já osobně doufám, že březnové setkání v Praze přispěje k ujasnění postojů KSČM ohledně jejího působení v evropské levicové straně a budoucí levicové frakci v Evropě.

Nesmíme vytvářet žádné další protiklady nebo ty staré prohlubovat. Doufám, že budeme s to vstoupit do otevřeného a důvěrného dialogu. Rozvrh setkání v Praze, tak jak zatím vypadá, nám k takovému dialogu nabízí možnost. Jestli bude využita, to se uvidí. K tématům bude krom jiného patřit problém militarizace Evropské unie a problémy boje o sociální spravedlnost. A samozřejmě - vznik celoevropské levicové strany bude rovněž na pořadu dne. Přijedou zástupci naší Sjednocené evropské levice/Severské zelené levice. Pozvány jsou rovněž strany mimo tento okruh, také strany ze zemí vně Evropské unie. Tak například Komunistická strana Ruska a soudruzi z Ukrajiny budou zastoupeni. Jsem přesvědčen, že k nejlepším výsledkům dospějeme, pokud s těmito politickými silami povedeme co nejotevřenější rozhovory.

Ovšem, zda se nám podaří dosáhnout na pražské konferenci konstruktivních výsledků, to se teprve ukáže.

V čem spočívá výjimečnost vývoje PDS ve srovnání s jinými evropskými levicovými stranami?

Hans Modrow: Ve střední a východní Evropě neexistuje žádná jiná strana, která by takovým způsobem vzešla z někdejší vládnoucí strany jako právě PDS v Německu. PDS převzala po své předchůdkyni veškeré stranické členství tak jak bylo, bez nějakých odtržení, dělení, atd. U jiných stran se vývoj ubíral směrem k sociální demokracii. To se týká Polska, Maďarska, Bulharska, Rumunska… V Česku ovšem potenciál někdejší vládnoucí komunistické strany v KSČM zůstal. Sociální demokraté tam vyrostli z tradice, ale i u nich se často, zejména co se řekněme vyšší úrovně týče, setkáváme s lidmi s politickou minulostí v ČSSR. Tím mám na mysli např. Miloše Zemana a další osoby.

PDS se po této své vlastní cestě vydala zcela vědomě. My jsme tuto pluralitu v našich řadách vydrželi, byli jsme s to ji přetvářet, produktivně rozvíjet. Nové otázky vyvstávají v souvislosti se současnou diskuzí ohledně krácení mandátů komunistické platformy stranického sjezdu z 5 na 2. Koneckonců míříme do evropské strany, kde už podobná tendence existuje. Musí docházet k rozhodnutí na základě stanov a ne na základě svévole politických stratégů! Myslím že bude dobře, když se v PDS i nadále budeme držet pluralismu.

Jak pro sebe nová evropská levicová strana definuje pojem ,,levicový?

Hans Modrow: Už ve dvacátých letech se zpíval ,,Levý pochod a taky rudý Wedding (berlínská dělnická čtvrť) ležel nalevo, atd. Nemyslím, že bychom si dnes měli vymýšlet nějaký jiný pojem Důležité je, čím to slovo naplníme, co pod tím budeme rozumět. Dneska se pojem ,,levicový v naší frakci Evropského parlamentu uplatní jak pro Severskou zelenou levici, tak na komunisty, socialisty, trockisty, kteří se všichni za levicové považují. Nikdo se nepřihlásil a neřekl: ,,Nechci jít do levé frakce. Takže si myslím, že bychom ten pojem měli prostě dál užívat , využít ten pojem právě jako určitý společný jmenovatel pro širokou škálu politických sil od socialistů ke komunistům. Pojem ,,levice nás bude ještě hezky dlouho provázet nejen v Evropě, ale všude na světě. Stojí za ním totiž boj za sociální spravedlnost.

Výňatky z rozhovoru s Hansem Modrowem (čestným předsedou PDS a poslancem Evropského parlamentu ) v nadaci Rosy Luxemburgové, dne 23. 2. 2004.

Převzato z klubkscm, přeložil Jaromír Hořák