Zániku bylo zabráněno

Předseda PDS Lothar Bisky o zakládání evropské levicové strany a stadiích politického vzkříšení

V lednu se má v Berlíně konat z iniciativy PDS založení „Evropské levicové strany“. Co si slibujete od založení takové strany?

Evropští Konzervativci, sociální demokraté, Zelení a liberálové se již dávno sjednotili. O to usilují nyní i levé socialistické strany Evropy. Osobně se na této debatě podílím již od konce devadesátých let. PDS usiluje spojit síly těchto stran do voleb do Evropského parlamentu. Podíleli jsme se již na mnoha konzultacích se spřátelenými stranami. Setkání v Berlíně by mělo tento sjednocovací proces urychlit.

Bude tím obnovena tzv. Internacionála?

Ne. Uvnitř politické levice v Evropě je jedna velká obava: Každý chce bezpodmínečně zabránit založení nějaké „internacionály“ a je tu snaha vynechat všechny tendence, které jen náznakem internacionálu připomínají. To je důvod, proč se nám dosud tak obtížně dařilo zakládat Evropskou levicovou stranu. Mezitím jsme ale došli již tak daleko, že dnes diskutujeme návrh stanov a já jsem optimistou a doufám že v krátké době bude hotov i návrh jejího programu. Chceme tuto levicovou stranu vytvořit zcela záměrně jako otevřenou a neurčenou jen pro apriori určitý počet členů. Existují také dohody mezi některými komunistickými stranami, s nimiž si nechceme ani konkurovat ani proti sobě bojovat. Vycházím z toho, že levicově socialistické strany s nimiž má PDS mnoho podobností jsou pro toto nové založení obzvláště důležité.

Jaké strany máte na mysli?

Synaspisomos z Řecka, Izguierda Unida ze Španělska, Rifondazione Comunista z Itálie. Levicové strany ze Skandinávie jsou také důležité. Ale to jsou je příklady z celého širokého spektra.

Dosud je PDS jedinou stranou v Evropském parlamentu, která pochází z bývalého komunistického státu. Zdá se Vám pohlédnete-li na nadcházející východní rozšíření EU pozice PDS a jiných levě socialistických stran v EU spíše posílena nebo oslabena?

To je těžká otázka. PDS bude v každém případě v rámci východního rozšíření velice potřebná. Již z důvodu zkušeností, osobních kontaktů a širokými vztahy v různých oblastech. Mnoho z našich členů má znalosti řeči, kultury a situace těchto zemí, a takových lidí má západní Evropa málo. Kromě toho existuje společná zkušenost z politické a ekonomické transformace. PDS musí přispět v tomto procesu svou troškou do mlýna, musí ukázat, že nelze prostě model západní Evropy přenést na východní země. Také v rámci EU musí být chráněna kultura těchto zemí. Byla by velkým obohacením pro celý kontinent.

Přejděme nyní ke spolkové politice. Jak hodnotíte výchozí situaci PDS pro volby v následujícím roce? Jste pesimistou?

Nikoli. Jsem optimistou. Zániku bylo zabráněno a strana je sto se uzdravit. Ale Vaše strana se pohybuje ve výzkumech veřejného mínění někde mezi 3 – 4 procenty! Při mých cestách si všímám rostoucí důvěru základny a od té doby, co je zde nové vedení strany, nemají novináři žádnou příležitost zpravovat o sporech ve ní. Je nutné se znovu zabývat našimi alternativními politickými návrhy. Při nadcházejících zemských volbách v Sasku, Durynsku a Braniborsku 2004 máme dobrou výchozí základnu a relativně příznivé výsledky předvolebních průzkumů. Na spolkové úrovni jsme nyní kromě toho mezi čtyřmi až pěti procenty. Komunální volby v Braniborsku také dosvědčily, že jdeme správnou cestou. Procentuálně jsme dosáhli dobrého výsledku. Podle mého názoru jsme tento rok zabránili zániku, v roce 2004 prožijeme konsolidační fázi a konečně do spolkových voleb roku 2006 budeme opět růst. Neříkám ovšem, že PDS je již na vrcholu, jsme pořád v kritické situaci, ale využíváme šancí a daří se nám již lépe.

Kdo chce vyhrát voliče, musí být důvěryhodný. Na jedné straně se vyslovujete proti „Kartelu sociálního ochlazování“ v Německu, ale na straně druhé je PDS v Berlíně a Mecklenbursku-Pomořanech podstatnou částí tohoto kartelu. To není obzvlášť přesvědčivé.

Máte pravdu, podíl na vládě nepřináší jenom sympatie. Podíl na vládě má vždy také druhou stranu. Nemohou být například už používány staré obrazy PDS jako nepřítele o což se stále znovu pokouší CDU. A PDS má šanci být v takové koalici vnímána jako solidní politická síla. Dlouhodobě je to ziskem pro tvář strany.

V Berlíně zdá se voliči tuto logiku příliš nepochopili. Podle posledních výsledků výzkumů veřejného mínění jste tam ztratili třetinu voličů.

V Berlíně je to momentálně zvláštní případ. Město je finančně na dně a máme recesní fázi vývoje hospodářství. Odhlédnuto od těchto rámcových podmínek má každá vláda těžkosti dělat nepopulární opatření. Kromě toho se dosud daří PDS jen málo rozvíjet skutečnou vizi pro toto město. Přesto nepovažuji podíl na vládě v Berlíně za chybu, nýbrž za správnou cestu, která se dlouhodobě vyplatí.

Je západní rozšiřování strany ještě na pořádku dne, nebo jste tento projekt odložili ad acta?

Ne, západní rozšíření zůstává aktuální. Přirozeně jsme nuceni nejprve získat zpět své původní síly na východě. Potom budeme také jinak vnímáni i na západě. Na západě jde PDS nejprve o vstup do obecních a městských zastupitelstev. Když to dokážeme, můžeme se tam dlouhodobě etablovat. Pomocí práce v komunální politice se učíme poznávat lidi ze západu z blízka. Což je jiné než poznávání přes masová média.

Rozhovor vedl Ramon Schack.

Originál z Freitag, 26.12.2003 přeložil Stanislav Holubec