Svobodní lidé se rozhodli

Nově zvolený předseda KSČM M. Grebeníček pro Haló noviny

Po skončení III. sjezdu, nad nedělním ránem, jsme nového předsedu KSČM Miroslava Grebeníčka požádali o rozhovor. Na otázku, co soudí o jeho průběhu, nám řekl:

Především si myslím, že naprostá většina delegátů přistupovala se vší odpovědností k tomu, co souvisí s výsledky okresních konferencí. Jsem rád, že jsme se dokázali dohodnout na řešení podstatných problémů, které nás společně tížily. Beru přitom na vědomí skutečnost, že jistá část delegátů dala najevo, že se odštěpuje od KSČM. Jsou svobodní lidé a svobodně se rozhodli, a já nepochybuji o tom, že prokáží své levicové smýšlení. Sám jsem ochoten udělat vstřícné kroky na půdě Levého bloku. Považuji za správné, že jsme přijali dokument ke komunální politice, že jsme novelizovali stanovy. Zcela jednoznačně a nepochybně prokázali, že se distancujeme od praktik předlistopadové státostrany.

• Jaké budou vaše první kroky ve funkci předsedy KSČM?

Především bude nezbytné, aby se, jak sjezd uložil, v sobotu 3. července sešel ústřední výbor strany. Aby došlo k potvrzení výkonného výboru, aby byli zvoleni další funkcionáři. Okamžitě se chci orientovat na celou organizační strukturu. Je zapotřebí vysvětlit našim členům a sympatizujícím výsledky sjezdu. A nejen to. Z tohoto poznání se musí odvíjet naše společné úsilí o vytvoření akceschopné strany. V této souvislosti považuji za nutné zdůraznit, že v nejbližším období se musíme plně soustředit na komunální volby. To je úkol nad jiné závažný.

• V čem spatřujete rizika budoucí činnosti KSČM?

Samozřejmě - rizika mohou nastat a určité zkušenosti máme s těmi, kteří odešli z naší strany, nebo z ní hodlají odejít. I tady bychom dokázali reagovat. Především bych byl rád, kdyby nedošlo k manipulaci s členskou základnou. Aby naši členové i sympatizující zdravě uvažovali a zvítězil rozum nad emocemi.

• Věříte, že se KSČM může stát důvěryhodnou politickou silou?

Mám za to, že ta šance tady je. Ale nepomohou nám některé praktiky ze strany těch, kteří se považují za představitele levicového spektra. Mám na mysli třeba některé ataky z poslední doby, které prezentoval například Jiří Svoboda.

• A vaše osobní předsevzetí?

Pracovat tak, abych se mohl podívat delegátům příštího sjezdu zpříma do očí.

Zaznamenal Zdeněk Skála
Haló noviny, 28. 6. 1993