KSČM hraje klíčovou roli v procesu integrace evropské levice

Poslední schůzka iniciativní skupiny v rámci procesu vzniku Strany evropské levice (SEL) by se měla uskutečnit v Praze. Levicové strany z celé Evropy tak chtějí symbolicky ocenit úlohu KSČM při formování společné platformy. Českým komunistům se navíc ve vyjednávacím procesu podařilo prosadit řadu důležitých připomínek. Navrhli například, že SEL by se neměla omezovat pouze na strany ze zemí Evropské unie.

Místopředseda ÚV KSČM Miloslav Ransdorf na včerejší tiskové konferenci připomněl setkání radikálně levicových stran, které se konalo v Praze 6. a 7. března za účasti 31 delegací. "Mohu říci, že konferenci provázela velice živá diskuse, shoda na základních otázkách. Do debaty o závěrečném dokumentu vstoupila jako komplikující věc okolnost, že probíhá ještě diskuse o tzv. lisabonském procesu, kdy Francouzská komunistická strana na schůzce 7. února přišla, tedy měsíc poté, co jsme rozeslali náš návrh dokumentu pro pražskou schůzku, se svou výzvou k evropským volbám. Ta věc se vyřešila tím, že náš dokument byl pojat obecněji a nikoliv jako konkurenční, ale jako doplňující," uvedl. V současné době podle Ransdorfa probíhají diskuse, které by měly mít za cíl sjednocení stanovisek. Ještě v březnu proběhne schůzka iniciativní skupiny, která se zabývá přípravou římského sjezdu SEL. Patrně koncem dubna by, jak sdělil místopředseda ÚV KSČM, proběhla poslední schůzka iniciativní skupiny na úrovni předsedů. "Při konzultacích se objevil návrh, který by ocenil roli KSČM v celém procesu sjednocování evropské levice. Schůzka iniciativní skupiny by podle těchto předběžných konzultací měla být na území České republiky. Tedy poslední schůzka iniciativní skupiny na úrovni předsedů a to bylo zatím konzultováno i s předsedou ÚV KSČM Miroslavem Grebeníčkem, by měla být na našem území, bezprostředně před zasedáním výkonného výboru 2. května, který se touto otázkou bude zabývat," informoval. "KSČM je tedy ve hře jako klíčový činitel celého procesu integrace evropské levice, tím spíš, že se objevily určité komplikující faktory v jednotlivých stranách zúčastněných na tomto procesu," doplnil. KSČM je podle Ransdorfa strana, která má dobré kontakty po celé Evropě. Pozitivním faktorem je, jak zdůraznil, že všechny návrhy, se kterými do vyjednávacího procesu při vzniku SEL přicházela KSČM, byly akceptovány.

KSČM prosazuje:

  • Proces vzniku SEL otevřít navenek i dovnitř
  • Zachovat princip konsensu
  • Neuzavírat SEL pro strany, které nemají zastoupení na úrovni parlamentu. Stačit bude regionální, či komunální zastoupení
  • Neomezovat SEL pouze na strany z členských zemí EU

Proces vzniku SEL je podle Ransdorfa nadějný, ale také rozporný. "Připravujeme právní rozbor návrhu statutu strany. Jsou tam některé věci, které nás ne zcela uspokojují, ale věříme tomu, že iniciativa v podobě SEL bude přínosem pro evropské volby," dodal na závěr.

Haló noviny, 19. března 2004, Jiří Ovčáček