Otázka pro Milana Špáse, člena
Výkonného výboru ÚV KSČM

Jak hodnotíte výsledky práce delegace KSČM, jejímž jste byl členem, na zakládajícím sjezdu Strany evropské levice (EL) v Římě?

Delegace na ustavujícím sjezdu Strany evropské levice v Římě jednala v mezích zadání a rozhodnutí ÚV KSČM. To, že byla na sjezd vyslána plnohodnotná delegace k jednání a diskusi o podmínkách nové strany, bylo správné. Ukázalo se v průběhu sjezdu, že ustavující jednání bylo uspěchané, neprodiskutované a časově urychlené, zřejmě se záměrem pro zahájení volební kampaně PDS a Rifondazione.

Musím uvést, že celá delegace jednala ve shodě a nikdo dopředu nejel do Říma něco zvrátit či podepsat bez uvážení, ale diskutovat a přispět svými názory a koncepcí. Chci vyzvednout obrovský kus práce, kterou odvedli oba místopředsedové Ransdorf i Exner a pracovníci zahraničního oddělení naší strany. Čím méně bylo věnováno na fóru prostoru otázkám vzniku a práce vlastní strany a jejího působení navenek, o to více bylo věnováno prostoru vystoupení hostů. Přestože jednání v sekcích většinu otázek řešilo a posunulo dopředu, došlo při projednávání stanov EL k nedemokratickému postupu pracovního předsednictva tím, že nepřipustili hlasování o našem pozměňovacím návrhu k textu preambule. Ve vypjaté atmosféře došlo oboustranně i k emotivním vystoupením. Naše delegace po poradě zůstala přítomna do konce sjezdu, poslouchala, sledovala a hodnotí to, že řada našich námětů pro činnost se dostala do navrhovaných materiálů. Satisfakcí pro nás byly omluvy za politováníhodný přístup řídícího jednání, které však nic nemění na vzniklé situaci. Zaznamenali jsme značný zájem o další jednání a sblížení stanovisek. Do 1. sjezdu EL může dojít k odstranění sporných míst, zkvalitnění organizačního fungování, financování a dalšího rozšíření záběru působení této strany. Pak jistě znovu projednáme své stanovisko.

Pro příští období se rýsuje pro KSČM a její zahraniční aktivity obrovský kus práce a zejména nové vedení naší strany po sjezdu této otázce musí věnovat značnou pozornost. Právě KSČM by měla sehrát aktivní roli mezi komunistickými a nekomunistickými stranami v přípravě jejich akčního postupu.

Haló noviny, 12. května 2004, (mč)