Veřejné mínění na Internetu a Irák

Seznamte se s celosvětovým průzkumem veřejného mínění na internetu prováděným na stránkách www.coffeecup.com:

Výsledky nemají vědecký charakter a odrážejí pouze názory těch, kdo se rozhodli zúčastnit (zobrazený stav je k 6. 4. 2003 v 2:00 SEČ). Aktuální stav naleznete zde.

 

Jste pro nebo proti tomu, že Spojené státy podnikají vojenskou akci, aby odzbrojily Irák a odstranily iráckého prezident Saddáma Hussejna?
Pro 60.39% 60.39%
Proti 35.36% 35.36%
Nejsem si jist 4.26% 4.26%
[ Odpovědí celkem: 19287 ]
Souhlasíte nebo nesouhlasíte se způsobem, jak si George W. Bush počíná v situaci s Irákem?
Souhlasím 52.89% 52.89%
Nesouhlasím 43.16% 43.16%
Nejsem si jist 3.95% 3.95%
[ Odpovědí celkem: 19209 ]
Souhlasíte nebo nesouhlasíte se způsobem, jak se vede válka proti Iráku?
Souhlasím 60.96% 60.96%
Nesouhlasím 34.35% 34.35%
Nejsem si jist 4.69% 4.69%
[ Odpovědí celkem: 19780 ]
Jak se podle vás vyvíjí válka s Irákem pro USA a koaliční spojence?
Velmi dobře 44.73% 44.73%
Docela dobře 29.48% 29.48%
Ne moc dobře 14.19% 14.19%
Vůbec ne dobře 9.34% 9.34%
Nejsem si jist 2.26% 2.26%
[ Odpovědí celkem: 19587 ]
Vzdorují irácké jednotky více než jste očekával, méně než jste očekával nebo je irácký odpor zhruba takový, jak jste předpokládal?
Více 25.72% 25.72%
Méně 17.72% 17.72%
Podle očekávání 54.04% 54.04%
Nejsem si jist 2.52% 2.52%
[ Odpovědí celkem: 19521 ]
Myslíte si, že jsou doteď koaliční vojenské údery na Irák příliš agresivní, ne dost agresivní nebo přiměřené?
Příliš agresivní 22.99% 22.99%
Ne dost agresivní 30.41% 30.41%
Přiměřené 40.04% 40.04%
Nejsem si jist 6.56% 6.56%
[ Odpovědí celkem: 19317 ]
Myslíte si, že vojenská akce v Iráku bude trvat týdny, měsíce, rok, více než rok?
Týdny 23.91% 23.91%
Měsíce 48.66% 48.66%
Rok 7.05% 7.05%
Více než rok 17.32% 17.32%
Nejsem si jist 3.06% 3.06%
[ Odpovědí celkem: 19199 ]
Jak je pravděpodobné, že USA naleznou rozhodný důkaz, že má Irák zbraně hromadného ničení nebo zařízení na jejich vývoj?
Velmi pravděpodobné 46.45% 46.45%
Dost pravděpodobné 18.79% 18.79%
Nepříliš pravděpodobné 18.56% 18.56%
Zcela nepravděpodobné 14.43% 14.43%
Nejsem si jist 1.77% 1.77%
[ Odpovědí celkem: 19108 ]
Pokud jde o média: jak byste hodnotil práci odvedenou zpravodajskými štáby v USA při pokrývání situace na Středním východě pokud jde o válku s Irákem?
Výborně 12.65% 12.65%
Dobře 29.40% 29.40%
Pouze dostatečné 22.09% 22.09%
Nedostatečné 32.13% 32.13%
Nejsem si jist 3.73% 3.73%
[ Odpovědí celkem: 18961 ]
Kdo teď právě vítězí ve válce v Perském zálivu?
USA a spojenci 73.07% 73.07%
Irák 2.82% 2.82%
Nikdo 22.67% 22.67%
Nejsem si jist 1.44% 1.44%
[ Odpovědí celkem: 18984 ]
Myslíte si, že USA hledaly dostatečně diplomatické řešení před vstupem do války s Irákem nebo ne?
Dostatečně 54.27% 54.27%
Nedostatečně 44.22% 44.22%
Nejsem si jist 1.51% 1.51%
[ Odpovědí celkem: 18966 ]
Pokud by Irák zaútočil na síly USA biologickými či chemickými zbraněmi, byl byste pro nebo proti tomu, aby USA zaútočily na Irák jadernými zbraněmi?
Pro 28.83% 28.83%
Proti 64.97% 64.97%
Nejsem si jist 6.20% 6.20%
[ Odpovědí celkem: 18910 ]
Myslíte si, že Američané, kteří jsou proti válce, mají mít možnost pořádat protestní pochody nebo to poškozuje válečné úsilí?
Mají mít možnost 57.63% 57.63%
Poškozuje 18.29% 18.29%
Obojí 22.81% 22.81%
Nejsem si jist 1.26% 1.26%
[ Odpovědí celkem: 18871 ]
Kolik očekáváte, že zemře ve válce s Irákem vojáků koalice?
Do 1,000 59.40% 59.40%
1,000 to 5,000 24.11% 24.11%
5,000 či více 10.05% 10.05%
Nejsem si jist 6.44% 6.44%
[ Odpovědí celkem: 18791 ]
Myslíte si, že vstup do války s Irákem zvýší nebo sníží riziko dalšího terorismu v USA v krátkodobé perspektivě?
Zvýší 59.71% 59.71%
Sníží 22.29% 22.29%
Nezmění 15.97% 15.97%
Nejsem si jist 2.03% 2.03%
[ Odpovědí celkem: 18818 ]
Myslíte si, že vstup do války s Irákem zvýší nebo sníží riziko dalšího terorismu v USA v dlouhodobé perspektivě?
Zvýší 53.58% 53.58%
Sníží 33.69% 33.69%
Nezmění 11.06% 11.06%
Nejsem si jist 1.67% 1.67%
[ Odpovědí celkem: 18763 ]
Myslíte si, že koaliční síly mají udeřit na irácké vojenské cíle, i když jsou tyto umístěny v oblastech, kde mohou být zabiti civilisté NEBO by měly USA takové cíle vynechat?
Udeřit 54.09% 54.09%
Vynechat 39.19% 39.19%
Nejsem si jist 6.72% 6.72%
[ Odpovědí celkem: 18680 ]
Myslíte si, že USA mají zabít nebo chytit Saddáma Hussejna, aby byla válka v Iráku úspěšná, NEBO si myslíte, že bude válka v Iráku úspěšná, přijde-li Saddám Hussejn o moc, ale nebude zabit nebo chycen?
Musí být chycen nebo zabit 59.62% 59.62%
Stačí ho zbavit moci 32.53% 32.53%
Nejsem si jist 7.85% 7.85%
[ Odpovědí celkem: 18601 ]
Myslíte si, že armáda USA zadržuje informace o chybách a selháních ve válce proti Iráku, nebo si myslíte, že armáda poskytuje přesné informace o průběhu války?
Přesné informace 39.16% 39.16%
Zadržuje 56.45% 56.45%
Nejsem si jist 4.39% 4.39%
[ Odpovědí celkem: 18479 ]
Irák byl hrozbou pro USA, která vyžadovala ozbrojenou akci,. NEBO byl Irák hrozbou pro USA, která mohla být zadržována, NEBO nebyl Irák pro USA žádnou hrozbou?
Vyžadovala ozbrojenou akci 50.74% 50.74%
Mohla být zadržována 22.26% 22.26%
Nebyl žádnou hrozbou 24.92% 24.92%
Nejsem si jist 2.08% 2.08%
[ Odpovědí celkem: 18309 ]

 

Skladba respondentů:


Podle věku:

do 18 3.27% 3.27%
18 - 25 7.75% 7.75%
26 - 35 21.98% 21.98%
36 - 45 25.82% 25.82%
46 - 55 24.84% 24.84%
56 - 65 12.19% 12.19%
65 a výše 4.09% 4.09%

Podle vyznání:

Agnostik 7.07% 7.07%
Budhista 1.18% 1.18%
Křesťan 64.92% 64.92%
Hinduista 0.41% 0.41%
Žid 1.94% 1.94%
Muslim 1.61% 1.61%
Bez vyznání 16.40% 16.40%
Jiné 6.39% 6.39%

Podle pohlaví:

Muž 77.31% 77.31%
Žena 22.69% 22.69%

Podle země: ( 115 zemí celkem )

11445 Polled - Population: 278,058,881 Capitol: Washington D.C. United States 67.20% 67.20%
45 Polled - Population: 37,384,816 Capitol: Buenos Aires Argentina 0.26% 0.26%
447 Polled - Population: 19,357,594 Capitol: Canberra Australia 2.62% 2.62%
48 Polled - Population: 8,150,835 Capitol: Vienna Austria 0.28% 0.28%
159 Polled - Population: 10,258,762 Capitol: Brussels Belgium 0.93% 0.93%
115 Polled - Population: 174,468,575 Capitol: Brasilia Brazil 0.68% 0.68%
893 Polled - Population: 31,592,805 Capitol: Ottawa Canada 5.24% 5.24%
22 Polled - Population: 15,328,467 Capitol: Santiago Chile 0.13% 0.13%
11 Polled - Population: 1,273,111,290 Capitol: Beijing China 0.06% 0.06%
10 Polled - Population: 40,349,388 Capitol: Bogota Colombia 0.06% 0.06%
29 Polled - Population: 10,264,212 Capitol: Prague Czech Republic 0.17% 0.17%
137 Polled - Population: 5,352,815 Capitol: Copenhagen Denmark 0.80% 0.80%
20 Polled - Population: 69,536,644 Capitol: Cairo Egypt 0.12% 0.12%
16 Polled - Population: 1,423,316 Capitol: Tallinn Estonia 0.09% 0.09%
84 Polled - Population: 5,175,783 Capitol: Helsinki Finland 0.49% 0.49%
126 Polled - Population: 59,551,227 Capitol: Paris France 0.74% 0.74%
386 Polled - Population: 83,029,536 Capitol: Berlin Germany 2.27% 2.27%
258 Polled - Population: 10,623,835 Capitol: Athens Greece 1.51% 1.51%
10 Polled - Population: 12,974,361 Capitol: Guatemala Guatemala 0.06% 0.06%
32 Polled - Population: 6,724,907 Capitol: Hong Kong Hong Kong 0.19% 0.19%
23 Polled - Population: 10,106,017 Capitol: Budapest Hungary 0.14% 0.14%
13 Polled - Population: 277,906 Capitol: Reykjavik Iceland 0.08% 0.08%
47 Polled - Population: 1,029,991,145 Capitol: New Delhi India 0.28% 0.28%
12 Polled - Population: 228,437,870 Capitol: Jakarta Indonesia 0.07% 0.07%
50 Polled - Population: 3,840,838 Capitol: Dublin Ireland 0.29% 0.29%
27 Polled - Population: 5,938,093 Capitol: Jerusalem Israel 0.16% 0.16%
124 Polled - Population: 57,679,825 Capitol: Rome Italy 0.73% 0.73%
17 Polled - Population: 126,771,662 Capitol: Tokyo Japan 0.10% 0.10%
14 Polled - Population: 2,385,231 Capitol: Riga Latvia 0.08% 0.08%
21 Polled - Population: 22,229,040 Capitol: Kuala Lumpur Malaysia 0.12% 0.12%
64 Polled - Population: 101,879,171 Capitol: Mexico Mexico 0.38% 0.38%
304 Polled - Population: 15,981,472 Capitol: Amsterdam Netherlands 1.78% 1.78%
99 Polled - Population: 3,864,129 Capitol: Wellington New Zealand 0.58% 0.58%
87 Polled - Population: 4,503,440 Capitol: Oslo Norway 0.51% 0.51%
12 Polled - Population: 82,841,518 Capitol: Manila Philippines 0.07% 0.07%
21 Polled - Population: 38,633,912 Capitol: Warsaw Poland 0.12% 0.12%
30 Polled - Population: 10,066,253 Capitol: Lisbon Portugal 0.18% 0.18%
14 Polled - Population: 22,364,022 Capitol: Bucharest Romania 0.08% 0.08%
28 Polled - Population: 145,470,197 Capitol: Moscow Russian Federation 0.16% 0.16%
18 Polled - Population: 22,757,092 Capitol: Riyadh Saudi Arabia 0.11% 0.11%
29 Polled - Population: 4,300,419 Capitol: Singapore Singapore 0.17% 0.17%
20 Polled - Population: 1,930,132 Capitol: Ljubljana Slovenia 0.12% 0.12%
57 Polled - Population: 43,586,097 Capitol: Pretoria South Africa 0.33% 0.33%
99 Polled - Population: 40,037,995 Capitol: Madrid Spain 0.58% 0.58%
132 Polled - Population: 8,875,053 Capitol: Stockholm Sweden 0.78% 0.78%
70 Polled - Population: 7,283,274 Capitol: Bern Switzerland 0.41% 0.41%
16 Polled - Population: 22,370,461 Capitol: Taipei Taiwan 0.09% 0.09%
12 Polled - Population: 61,797,751 Capitol: Bangkok Thailand 0.07% 0.07%
32 Polled - Population: 66,493,970 Capitol: Ankara Turkey 0.19% 0.19%
14 Polled - Population: 2,407,460 Capitol: Abu Dhabi United Arab Emirates 0.08% 0.08%
976 Polled - Population: 59,647,790 Capitol: London United Kingdom 5.73% 5.73%
29 Polled - Population: 3,360,105 Capitol: Montevideo Uruguay 0.17% 0.17%
Ostatní země
( 72 s méně než 10 respondenty )
0.42% 0.42%