Chcete se přímo podílet na utváření
EVROPSKÉ LEVICE?

Členem Strany evropské levice (EL) se může stát přímo každý obyvatel ČR starší 18 let. Předpokladem je souhlas se Stanovami a programem EL, na překážku není členství v jiné národní politické straně či hnutí a členstvím v EL žádný takový vztah k národní straně ani nevzniká. Další informace lze vyžádat na adrese: SDS, W. Churchilla 2, Praha 3, PSČ 130 00 nebo sel@sds.cz

Právo, Haló noviny, 10. 6. 2004
placená inzerce